Demo home

Tỉnh Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI THUế SDĐ PNN CủA CQT - CCT GIA LâM - Xã VăN ĐứC

Mã số thuế: 0108718332 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Điệu
Địa chỉ: UBND xã Văn Đức, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Tỉnh Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI THUế SDĐ PNN CủA CQT - CCT GIA LâM - Xã KIM LAN

Mã số thuế: 0108718290 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: UBND Xã Kim Lan, Xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, Tỉnh Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI THUế SDĐ PNN CủA CQT - CCT GIA LâM - Xã BáT TRàNG

Mã số thuế: 0108718318 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn May
Địa chỉ: UBND xã Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ MáY TíNH TINH ANH

Mã số thuế: 0108723364 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hồng Anh
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Tỉnh Hà Nội

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI THUế SDĐ PNN CủA CQT - CCT GIA LâM - Xã KIêU Kỵ

Mã số thuế: 0108718325 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Giảng
Địa chỉ: UBND xã Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH Lệ DUY THáI

Mã số thuế: 0108718614 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Nhật Lệ
Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH GIA CôNG HOàNG KHANG

Mã số thuế: 0108717949 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hồng Quyên
Địa chỉ: Thôn Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Y Tế SAO ĐôNG DươNG

Mã số thuế: 0108719907 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Vũ
Địa chỉ: Tổ 19, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC Và XâY DựNG OAK VIệT NAM

Mã số thuế: 0108721550 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Cường
Địa chỉ: Tổ 15, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH SảN XUấT Cơ KHí Và XâY DựNG PHươNG LINH

Mã số thuế: 0108721543 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Thái Bình, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH THựC PHẩM SạCH MINH TRANG

Mã số thuế: 0108714169 - Đại diện pháp luật: Đình Văn Minh
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NHà Và Đô THị ĐôNG ANH

Mã số thuế: 0108719047 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mong
Địa chỉ: Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH GIáO DụC Và TRUYềN THôNG BảO Hà

Mã số thuế: 0108716141 - Đại diện pháp luật: Thịnh Thực
Địa chỉ: Số 81 đường Bắc Hồng, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THươNG MạI Và DịCH Vụ QUANG VINH

Mã số thuế: 0108723149 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tam Trường
Địa chỉ: Khu 5, thôn Thụy Lôi, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và NộI THấT SôNG HồNG

Mã số thuế: 0108719897 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiến
Địa chỉ: số 78, thôn Thụy Lôi, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

HợP TáC Xã ĐàO THụC - THụY LâM

Mã số thuế: 0108717593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Long
Địa chỉ: Thôn Đào Thục, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI HàNG HóA 123

Mã số thuế: 0108717931 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiệp
Địa chỉ: Khối 8, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ MC DUY PHONG

Mã số thuế: 0108717963 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chào
Địa chỉ: Thôn Điền Thanh, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH 3 POINTS AVIATION VIệT NAM

Mã số thuế: 0108715331 - Đại diện pháp luật: Lương Thị ánh Tuyết
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG TUYếT TRANG

Mã số thuế: 0108721293 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Sông Công, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Và VậN TảI KHáNH PHONG

Mã số thuế: 0108721286 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Sông Công, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ INCONE VIệT NAM

Mã số thuế: 0108719914 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ninh
Địa chỉ: Xóm Trại Rừng, thôn 1, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ SINH HọC THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0108717988 - Đại diện pháp luật: Lưu Công Lợi
Địa chỉ: Số 7 Ngõ 27, Tổ 9, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH J.W. MOTORS

Mã số thuế: 0108721712 - Đại diện pháp luật: Park Hyunggu
Địa chỉ: Số K28, Ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN COMOTECH

Mã số thuế: 0108723029 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thêm
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Five9, ngõ 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN DịCH Vụ ĐạI VIệT

Mã số thuế: 0108718780 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Tầng 6, CIC Tower, ngõ 219, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH HIGHWAY ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0108722554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyền
Địa chỉ: Số 11 Ngõ 193 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và DU LịCH WIN STAR

Mã số thuế: 0108720557 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bích Phượng
Địa chỉ: Số nhà LP1-2, ngõ 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI Và XâY DựNG KHANH DUY

Mã số thuế: 0108721751 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đại
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà E14, Ngõ 80 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH DượC PHẩM ESCORT

Mã số thuế: 0108717868 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Tầng 5, số 36 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN MYCV

Mã số thuế: 0108721536 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số 55, hẻm 10, ngách 19, ngõ 90, đường Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DP PRODUCT

Mã số thuế: 0108723043 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trung
Địa chỉ: Số 6, ngõ 116 phố Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐàO TạO NGOạI NGữ & CôNG NGHệ THôNG TIN TUệ GIáC

Mã số thuế: 0108723283 - Đại diện pháp luật: Đặng Hà Linh
Địa chỉ: Số 259A, Đường Tô Hiệu, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH NềN TảNG Dữ LIệU

Mã số thuế: 0108722882 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Tùng
Địa chỉ: Tầng 2, Số 41 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN SUấT ăN Hà NộI

Mã số thuế: 0108721529 - Đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 1 đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH GIảI PHáP MớI VIệT NAM.

Mã số thuế: 0108718029 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Long
Địa chỉ: 42 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN CôNG NGHệ CITECHI

Mã số thuế: 0108723004 - Đại diện pháp luật: Ngô Long
Địa chỉ: Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHú VINH

Mã số thuế: 0108722441 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà N3, Đường Trung Yên 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN TáI Cơ CấU DOANH NGHIệP HTD

Mã số thuế: 0108722459 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Dung
Địa chỉ: Phòng 306, Tầng 3 - CT4 Vimeco Tower, Đường Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ DI VINA

Mã số thuế: 0314710843-004 - Đại diện pháp luật: Kim Wanyeob
Địa chỉ: Tầng 5 StarCity Center, Lô HH Khu đô thị Đông Nam, đường Trầ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

Demo home