Demo home

Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN ATH Hà NộI

Mã số thuế: 0108626152 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Thanh
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lại, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH THIêN PHúC

Mã số thuế: 0108625663 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: Thôn Lê Xá, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ DU LịCH HANOI TRIP

Mã số thuế: 0108625656 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến
Địa chỉ: Đường Hải Bối, Thôn Đồng Nhân, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH Cơ KHí Và DịCH Vụ XâY LắP TUYêN DươNG

Mã số thuế: 0108629555 - Đại diện pháp luật: Đào Duy Tuyên
Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN HSB QUốC Tế

Mã số thuế: 0108627526 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh Phương
Địa chỉ: Số 92 Đồng Quán, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN INCOM

Mã số thuế: 0108630222 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Đại
Địa chỉ: Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP CAO VIệT NAM

Mã số thuế: 0108626145 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Sinh
Địa chỉ: Số nhà 17 ngõ Đông Chùa, Thôn Quan âm, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG VăN HóA PHụC HưNG VIệT

Mã số thuế: 0108626138 - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Hương
Địa chỉ: Thôn Hương Trầm, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã TIêN DượC

Mã số thuế: 0108636520
Địa chỉ: Xã Tiên Dược, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã TâN MINH

Mã số thuế: 0108636506
Địa chỉ: Thôn xuân dục, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã TâN HưNG

Mã số thuế: 0108636390
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã PHù Lỗ

Mã số thuế: 0108636552
Địa chỉ: Xã Phù Lỗ, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH NộI THấT MINH LONG PHáT

Mã số thuế: 0108627533 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Hùng
Địa chỉ: Số nhà 158, đường 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã XUâN THU

Mã số thuế: 0108636601
Địa chỉ: Xuân thu, Xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã KIM Lũ

Mã số thuế: 0108636591
Địa chỉ: Xã Kim Lũ, Xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã ĐôNG XUâN

Mã số thuế: 0108636577
Địa chỉ: Xã Đông Xuân, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH TM Cơ KHí HOàNG NGâN

Mã số thuế: 0108629562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hinh
Địa chỉ: Số nhà 31, dãy B3 Thôn 25, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã XUâN GIANG

Mã số thuế: 0108636538
Địa chỉ: Xã Xuân Giang, Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã VIệT LONG

Mã số thuế: 0108636545
Địa chỉ: xã Việt Long, Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DS THăNG LONG

Mã số thuế: 0108629386 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nam
Địa chỉ: Thôn Bắc Thượng, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã BắC PHú

Mã số thuế: 0108636513
Địa chỉ: Xã Bắc Phú - Sóc Sơn - Hà Nội, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH PARIS áNH DươNG

Mã số thuế: 0108627389 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Thôn Phú Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã PHù LINH

Mã số thuế: 0108636489
Địa chỉ: Xã Phù Linh, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI Và THươNG MạI NGọC LINH

Mã số thuế: 0108626716 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn An Lạc, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã TRUNG GIã

Mã số thuế: 0108636376
Địa chỉ: Xã Trung Giã, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã NAM SơN

Mã số thuế: 0108636464
Địa chỉ: Xã Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN KHảO SáT Và XâY DựNG QUANG NGUYễN

Mã số thuế: 0108629587 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vĩ
Địa chỉ: Xóm 16, Thôn Đông Hạ, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã HồNG Kỳ

Mã số thuế: 0108636400
Địa chỉ: Xã Hồng Kỳ, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT Xã BắC SơN

Mã số thuế: 0108636432
Địa chỉ: Xã Bắc Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

UNT THị TRấN SóC SơN

Mã số thuế: 0108636471 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Tỉnh Hà Nội

TRUNG TâM XúC TIếN THươNG MạI Và đầU Tư LIêN MINH HợP TáC Xã VIệT NAM

Mã số thuế: 0108629629 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Phong
Địa chỉ: Số 6 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN OKASU VIệT NAM

Mã số thuế: 0108625462 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Được
Địa chỉ: Số 28, ngõ 26, phố Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN KHảO SáT Và DịCH Vụ ĐO ĐạC BảN Đồ

Mã số thuế: 0108627692 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hồng
Địa chỉ: Số 299 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN BFREE

Mã số thuế: 0108625487 - Đại diện pháp luật: Văn Thành Hòa
Địa chỉ: Số 10 lô 2C đường Trung Yên 6, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH STAY GOLD

Mã số thuế: 0108629001 - Đại diện pháp luật: Yook Kyeongseop
Địa chỉ: Lô 222 Đường Dương Đình Nghệ, Tổ 23, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XUấT NHậP KHẩU NGUYễN VIệT NAM

Mã số thuế: 0108611269 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Minh Hoa
Địa chỉ: Số 16 Ngách 106 Ngõ 79 Cầu Giấy Tổ 7, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU THIêN HOA

Mã số thuế: 0108630078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 79 Nguyễn Chánh, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH KHAI THáC THôNG TIN TOàN CầU

Mã số thuế: 0108627597 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Thắng
Địa chỉ: Số 20/112/5 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư ĐịA ốC Cà MAU

Mã số thuế: 0108627572 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Thịnh
Địa chỉ: Số 8, Ngách 89/1, Ngõ 89 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG VINALANDSCAPE

Mã số thuế: 0108628713 - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Nam
Địa chỉ: Số nhà 5 Ngõ 78/2, Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Tỉnh Hà Nội

Demo home