Demo home

Tỉnh Hà Tĩnh

TRườNG MầM NON SơN THịNH

Mã số thuế: 3002134149 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hiền
Địa chỉ: Thôn Đức Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

TRườNG MầM NON CôNG LậP SơN CHâU

Mã số thuế: 3002134131 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Đình, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐồNG TâM HT

Mã số thuế: 3002133635 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thạo
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

PHòNG TàI CHíNH - Kế HOạCH HUYệN NGHI XUâN

Mã số thuế: 3002134170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hưng
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và CôNG NGHệ SK VIệT

Mã số thuế: 3002133628 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Ngân
Địa chỉ: (Nhà bà TrầnThị Minh) tổ dân phố Liên Minh, Phường Kỳ Long , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG 558

Mã số thuế: 3002133593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Xóm Phù ích, Xã ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP SAO ĐạI DươNG THịNH LộC

Mã số thuế: 3002133561 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Xóm Yên Định, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

BAN QUảN Lý RừNG PHòNG Hộ HươNG KHê

Mã số thuế: 3002134124 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thượng Hải
Địa chỉ: Số 02, đường Lê Hữu Trác, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV TT TRọNG HOàNG

Mã số thuế: 3002133603 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàng
Địa chỉ: Xóm Thắng Hòa, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

TRườNG MầM NON CôNG LậP SơN Hà

Mã số thuế: 3002133794 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Hồng Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH VàNG BạC KIM LINH HS

Mã số thuế: 3002133667 - Đại diện pháp luật: Tống Cao Cường
Địa chỉ: Thôn Sinh Cờ, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

TàI KHOảN THU THUế XDCB NHà ở DâN Cư

Mã số thuế: 3002133723 - Đại diện pháp luật: Trần Sỹ Cẩn
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Nghi Xuân, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

CHI NHáNH NGâN HàNG PHáT TRIểN Hà TĩNH

Mã số thuế: 0101382193-025 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Chính
Địa chỉ: Số 08,DDXV Nghệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP THươNG MạI DịCH Vụ ô Tô VIệT NHậT

Mã số thuế: 3002133642 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Xóm Tân Phú, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

TRUNG TâM LưU TRữ LịCH Sử TỉNH Hà TĩNH

Mã số thuế: 3002133787 - Đại diện pháp luật: Mai Trường Sinh
Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Thiếp, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV Lê TRUNG

Mã số thuế: 3002133610 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Trung
Địa chỉ: Số nhà 128, Ngõ 6, Đường Đông Lộ, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI SONG LONG

Mã số thuế: 3002133378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ly
Địa chỉ: Nhà bà Dương Thị Bạch Vân, Tổ dân phố Quyết Tiến, Phường Kỳ Phương , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT KIM Kê

Mã số thuế: 3002133346 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài
Địa chỉ: Nhà bà Đinh Thị Vân Anh, Tổ dân phố Nhân Hòa, Phường Kỳ Phương , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP TấN LộC PHáT

Mã số thuế: 3002132783 - Đại diện pháp luật: Trần Khắc Vinh
Địa chỉ: Thôn Phú Nghĩa, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THANK YOU

Mã số thuế: 3002133089 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trình
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Trình, thôn 6, Xã Hương Thọ, Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THắNG THảO

Mã số thuế: 3002132166 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Xóm Xuân Thọ, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY LắP, THươNG MạI Và DịCH Vụ TRầN ANH

Mã số thuế: 3002132769 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Nam Lý, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

TRườNG THCS CẩM DươNG

Mã số thuế: 3002132945 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Hạnh
Địa chỉ: Cẩm Dương, Xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT TổNG HợP NHậT MINH

Mã số thuế: 3002132159 - Đại diện pháp luật: Cao Quốc Khánh
Địa chỉ: Số nhà 143 đường Nguyễn Đình Liễn, tổ 15, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV THọ TâM PHáT

Mã số thuế: 3002133071 - Đại diện pháp luật: Phùng Đăng Thọ
Địa chỉ: Thôn Khe Giao 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

HợP TáC Xã DịCH Vụ NôNG LâM NGHIệP Và MộC TổNG HợP TUấN BìNH

Mã số thuế: 3002133392 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Châu Tuấn
Địa chỉ: Thôn Lâm Trung, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH QUảNG CáO VIệT HUế

Mã số thuế: 3002133353 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Quỳnh
Địa chỉ: Xóm Đò Trai, Xã Đức Thịnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP THốNG NHấT XUâN LAM

Mã số thuế: 3002133339 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Lam, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH HợP TáC LAO ĐộNG Và THươNG MạI THáI BìNH TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 1000934509-005 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Linh
Địa chỉ: Số nhà 11, đường Nguyễn ái Quốc, ngõ 566, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP Hà TĩNH DươNG GIA

Mã số thuế: 3002132776 - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Hải
Địa chỉ: Khối phố Tiền Tiến, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH ĐồNG TâM HT

Mã số thuế: 3002126902-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dương
Địa chỉ: Xóm Tân Phú, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư GREEN

Mã số thuế: 3002131772 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Số 62, Đường Lê Duy Điểm, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG Và THươNG MạI Kỳ ANH

Mã số thuế: 3002132141 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Thái
Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Trinh, Phường Kỳ Trinh , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH LONG WIN LOGISTICS

Mã số thuế: 3002132494 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Biên
Địa chỉ: Tổ dân phố Nhân Thắng, Phường Kỳ Phương , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH HIềN QUANG PHáT

Mã số thuế: 3002132409 - Đại diện pháp luật: Văn Đình Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Phú, Phường Kỳ Liên , Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ HàNG HảI RICHCON

Mã số thuế: 3002132060 - Đại diện pháp luật: Phan Duy Nam
Địa chỉ: Lô B, KCN Vũng áng 1, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI XUâN THàNH 79

Mã số thuế: 3002132222 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc ái
Địa chỉ: Thôn Phố Hòa, Xã Gia Phố, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SơN BìNH

Mã số thuế: 3002132631 - Đại diện pháp luật: Lưu Mạnh Hùng
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG THươNG MạI HOàNG Hà

Mã số thuế: 3002131518 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hoàng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá Hoàng, Thôn Yên Giang, Xã Cẩm Yên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và PHáT TRIểN PHầN MềM VTGROUP

Mã số thuế: 3002132374 - Đại diện pháp luật: Võ Tá Cương
Địa chỉ: Xóm Hương Mỹ, Xã Thạch Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Demo home