Demo home

Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGọC NGạN

Mã số thuế: 0801274210 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ngạn
Địa chỉ: Thôn Bùi Hòa, Xã Hòang Hanh, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH KHí CôNG NGHIệP TUấN DũNG

Mã số thuế: 0801273390 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Dũng
Địa chỉ: Số nhà 04, đường 18 tháng 8, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐIệN Tử THCPRO

Mã số thuế: 0801274027 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Cẩm Đông, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

TRạM ủY NHIệM THU THUế BưU đIệN HUYệN Tứ Kỳ

Mã số thuế: 0801274002 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH DUY NGâN THắNG

Mã số thuế: 0801273778 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Duy
Địa chỉ: Xóm 11, thôn Thiên Đông, Xã Kim Tân, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH áNH DươNG BOT

Mã số thuế: 0801273760 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Trường
Địa chỉ: Thôn Trần Xá, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế NGôI SAO XANH

Mã số thuế: 0801273714 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Thông Lộc, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH DịCH Vụ SUấT ăN TâM VIệT

Mã số thuế: 0801273739 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Nam
Địa chỉ: Số 155, đường Bế Văn Đàn, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH HT LONG THàNH

Mã số thuế: 0801274059 - Đại diện pháp luật: Lương Việt Thành
Địa chỉ: Xóm Cầu Lai, thôn Tiền Trung, Phường ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIếN MạNH EMBROIDERY

Mã số thuế: 0801274203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Mạnh
Địa chỉ: Số 03, đường Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG JUPITER VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0106903957-002 - Đại diện pháp luật: Hòang Ngọc Oanh
Địa chỉ: Lô CN8-5 khu công nghiệp Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SƠN PHÚ HD

Mã số thuế: 0801269644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Km 4, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐÔNG THIÊN PHÚ HD

Mã số thuế: 0801269637 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Thượng Sơn, Xã Tái Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 0801269771 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ BÌNH LÃNG

Mã số thuế: 0801269556 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ QUẢNG NGHIỆP

Mã số thuế: 0801269517 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ ĐẠI HỢP

Mã số thuế: 0801269482 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ HÀ KỲ

Mã số thuế: 0801269588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0801269796 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ TÂN KỲ

Mã số thuế: 0801269468 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ BƯU ĐIỆN THỊ TRẤN

Mã số thuế: 0801269404 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn lập
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0801269570 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ QUANG KHẢI

Mã số thuế: 0801269531 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Thảo
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ TỨ XUYÊN

Mã số thuế: 0801269563 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ VĂN TỐ

Mã số thuế: 0801269524 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ NGUYÊN GIÁP

Mã số thuế: 0801269443 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ HÀ THANH

Mã số thuế: 0801269429 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ TÂY KỲ

Mã số thuế: 0801269411 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thắm
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ QUANG PHỤC

Mã số thuế: 0801269549 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ DÂN CHỦ

Mã số thuế: 0801269450 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0801269789 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ KỲ SƠN

Mã số thuế: 0801269764 - Đại diện pháp luật: Tăng Văn Phong
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ NGỌC KỲ

Mã số thuế: 0801269676 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thoan
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ PHƯỢNG KỲ

Mã số thuế: 0801269718 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ ĐÔNG KỲ

Mã số thuế: 0801269690 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ QUANG TRUNG

Mã số thuế: 0801269725 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mừng
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ AN THANH

Mã số thuế: 0801269700 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ TÁI SƠN

Mã số thuế: 0801269683 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ TÂY KỲ

Mã số thuế: 0801269732 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thủy
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ CỘNG LẠC

Mã số thuế: 0801269757 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lâm
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Demo home