Demo home

Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH TM LIêN CHâU

Mã số thuế: 0801284385 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiển
Địa chỉ: Phố Thông, Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT KV NINH THANH-HUYệN NINH GIANG

Mã số thuế: 0801285163 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG GIAO CHO NGàNH THUế QUảN Lý-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN

Mã số thuế: 0801285156 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT KV NINH THANH-HUYệN NINH GIANG

Mã số thuế: 0801285149 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN

Mã số thuế: 0801285124 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG T&D

Mã số thuế: 0801285357 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chung
Địa chỉ: Đội 1, Nghi Khê, Xã Tân Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DV Và THươNG MạI TớI NGâN

Mã số thuế: 0801285188 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Thôn Đồng Kênh, Xã Văn Tố, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

HợP TáC Xã SảN XUấT Và THươNG MạI NHậT TâN

Mã số thuế: 0801285477 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hoàn
Địa chỉ: Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VậT Tư NGàNH NướC AN BìNH

Mã số thuế: 0801285283 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Dịu
Địa chỉ: Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH BùI Hà

Mã số thuế: 0801285131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Cát Tiền, Xã Hồng Hưng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN MồI CâU Cá PHú THàNH

Mã số thuế: 0801284762 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hiệp
Địa chỉ: Xóm 3 Lai Khê, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MTV MộC LAN

Mã số thuế: 0801285212 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cường
Địa chỉ: Đội 7 thôn 2, Xã Hiệp An, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ Vũ LAI

Mã số thuế: 0801285117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ninh
Địa chỉ: Xóm 5 thôn An Cường, Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH TM & DV HUY NGâN

Mã số thuế: 0801285269 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: Xóm 7, thôn Hiệp Hạ, Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH PHú Đá QUý

Mã số thuế: 0801285251 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Phú
Địa chỉ: Thôn Cập Nhất, Xã Tiền Tiến, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN TVDV ĐO ĐạC - TàI NGUYêN - MôI TRườNG THANH Hà

Mã số thuế: 0801285290 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Đội 5 thôn Cập Thượng, Xã Tiền Tiến, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NHà SạCH HảI DươNG 24H MAI LộC

Mã số thuế: 0801284963 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quỳnh
Địa chỉ: Đội 5 thôn Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Kỹ THUậT NăNG LượNG VENTES

Mã số thuế: 0801283945 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bình
Địa chỉ: Số nhà 68 Phố Lê Hồng Phong, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH KIếN TRúC NHà ĐẹP 5 SAO

Mã số thuế: 0801285237 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Dương
Địa chỉ: Lô 7, ô 6, khu đô thị Việt Tiên Sơn, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI TỉNH HảI DươNG - CôNG TY Cổ PHầN THẩM ĐịNH GIá SVALUE

Mã số thuế: 0107991346-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưng
Địa chỉ: Lô 122.37 Khu biệt thự cao cấp Đỉnh Long, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN AN THịNH PHáT HD

Mã số thuế: 0801285318 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùy
Địa chỉ: Số 105 Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ QUốC Tế KHớP NốI CO GIãN NAM THàNH

Mã số thuế: 0801284995 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Số 2 ngõ 143 phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và SảN XUấT TDN VIệT NAM

Mã số thuế: 0801285036 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dương
Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Cừ, Khu Cẩm Khê, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ HXT

Mã số thuế: 0801285170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hành
Địa chỉ: Số 298 đường Thanh Niên, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG ĐA PHươNG TIệN BạCH GIA TạI TỉNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0108123335-013 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nam
Địa chỉ: Số 602 Đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ANH NGữ APAX

Mã số thuế: 0106019184-021 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Phú
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Trung Tâm Thương mại Minh Anh, số nhà 76-78-, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH TM THáI MINH

Mã số thuế: 0801284988 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Bằng
Địa chỉ: Số nhà 15 Tam Giang, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH DượC PHẩM TH NEWLIFE

Mã số thuế: 0801285300 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Số 10A/5 ngõ 102 Lê Viết Hưng, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG HOàNG NAM 86

Mã số thuế: 0801284970 - Đại diện pháp luật: Trần Quý Trung
Địa chỉ: Số nhà 23/73 đường Thanh Bình, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ M&E DUY NAM - VăN PHòNG ĐạI DIệN HảI DươNG

Mã số thuế: 0107287972-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuân
Địa chỉ: số 47 ngách 1/55 chợ Hội Đô đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN-Xã LAM SơN

Mã số thuế: 0801284586-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN-Xã THANH TùNG

Mã số thuế: 0801284586-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN-Xã THANH GIANG

Mã số thuế: 0801284586-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN-Xã NGũ HùNG

Mã số thuế: 0801284586-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN-Xã PHạM KHA

Mã số thuế: 0801284586-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN-Xã Lê HồNG

Mã số thuế: 0801284586-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN-Xã ĐOàN KếT

Mã số thuế: 0801284586-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN-THị TRấN THANH MIệN

Mã số thuế: 0801284586-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN-Xã CAO THắNG

Mã số thuế: 0801284586-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT KV NINH THANH-HUYệN THANH MIệN-Xã ĐOàN TùNG

Mã số thuế: 0801284586-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: 06 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

Demo home