Demo home

Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG JUPITER VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0106903957-002 - Đại diện pháp luật: Hòang Ngọc Oanh
Địa chỉ: Lô CN8-5 khu công nghiệp Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SƠN PHÚ HD

Mã số thuế: 0801269644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Km 4, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐÔNG THIÊN PHÚ HD

Mã số thuế: 0801269637 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Thượng Sơn, Xã Tái Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 0801269771 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ BÌNH LÃNG

Mã số thuế: 0801269556 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ QUẢNG NGHIỆP

Mã số thuế: 0801269517 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ ĐẠI HỢP

Mã số thuế: 0801269482 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ HÀ KỲ

Mã số thuế: 0801269588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0801269796 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ TÂN KỲ

Mã số thuế: 0801269468 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM ỦY NHIỆM THU THUẾ BƯU ĐIỆN THỊ TRẤN

Mã số thuế: 0801269404 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn lập
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0801269570 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ QUANG KHẢI

Mã số thuế: 0801269531 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương Thảo
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ TỨ XUYÊN

Mã số thuế: 0801269563 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ VĂN TỐ

Mã số thuế: 0801269524 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ NGUYÊN GIÁP

Mã số thuế: 0801269443 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ HÀ THANH

Mã số thuế: 0801269429 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ TÂY KỲ

Mã số thuế: 0801269411 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thắm
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ QUANG PHỤC

Mã số thuế: 0801269549 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ DÂN CHỦ

Mã số thuế: 0801269450 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 0801269789 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ KỲ SƠN

Mã số thuế: 0801269764 - Đại diện pháp luật: Tăng Văn Phong
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ NGỌC KỲ

Mã số thuế: 0801269676 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thoan
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ PHƯỢNG KỲ

Mã số thuế: 0801269718 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ ĐÔNG KỲ

Mã số thuế: 0801269690 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ QUANG TRUNG

Mã số thuế: 0801269725 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mừng
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ AN THANH

Mã số thuế: 0801269700 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ TÁI SƠN

Mã số thuế: 0801269683 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ TÂY KỲ

Mã số thuế: 0801269732 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thủy
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

TRẠM UNT THUẾ BƯU ĐIỆN XÃ CỘNG LẠC

Mã số thuế: 0801269757 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lâm
Địa chỉ: 159, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN ZHONG XIANG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801269475 - Đại diện pháp luật: Zhu Ziang
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cộng Hòa, Xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƯỜNG THÀNH CHÂU Á

Mã số thuế: 0801269436 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Tùng
Địa chỉ: Số nhà 56, khu 5 đường Vạn Chánh, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SƠN HÀ CHÍ LINH

Mã số thuế: 0801269612 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Khu dân cư Đại Tân, Phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH DUYÊN

Mã số thuế: 0801268961 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hải Duyên
Địa chỉ: Số 280 Bình Lộc, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VXD-VN

Mã số thuế: 0801269669 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hồng Vân
Địa chỉ: Số 143, đường Nguyễn Chế Nghĩa, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH SEUNG MIN PRINT

Mã số thuế: 0801269605 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ly
Địa chỉ: Phố Thái Hòa, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH AN VINH HIỂN

Mã số thuế: 0801269595 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tú
Địa chỉ: Số nhà 42 Xuân Đài, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÒA QUẦN

Mã số thuế: 0103850418-001 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Cầu
Địa chỉ: Lô CN 9 cụm Công nghiệp Đoàn Tùng, Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẤT THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0800446869-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Duẩn Khuê, Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH MINH NGỌC

Mã số thuế: 0801268175 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Khiên
Địa chỉ: Số 25 ngõ 12 phố Nhị Châu, Phường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Demo home