Demo home

Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG - Cơ KHí - THươNG MạI PHúC THịNH - CửA HàNG XăNG DầU Vị BìNH

Mã số thuế: 1500509904-001 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Thịnh
Địa chỉ: Số 56, Tỉnh lộ 932, ấp 2, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NôNG NGHIệP HữU Cơ AN THịNH

Mã số thuế: 6300316340 - Đại diện pháp luật: Mai Minh Cảnh
Địa chỉ: ấp 1A, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ PHúC VINH

Mã số thuế: 6300316252 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Kiều Oanh
Địa chỉ: Quốc lộ 61, ấp Hòa Phụng A, Thị trấn Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH TM TRUNG THàNH

Mã số thuế: 6300316326 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Thành
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, ấp Xẻo Vông, Xã Hiệp Lợi, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH DầU NHớT TRUNG KIêN

Mã số thuế: 6300316333 - Đại diện pháp luật: La Mạnh Lương
Địa chỉ: Số 535 tỉnh lộ 925, ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH THàNH NơI HậU GIANG

Mã số thuế: 6300316453 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nơi
Địa chỉ: ấp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG HUỳNH LậP

Mã số thuế: 6300304289-002 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tuấn Khanh
Địa chỉ: Số 341, ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

HIệP HộI DOANH NGHIệP TỉNH HậU GIANG

Mã số thuế: 6300056004-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Bình
Địa chỉ: số 9 đường Điện Biên Phủ, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

VP HĐND & UBND HUYệN LONG Mỹ

Mã số thuế: 6300316372 - Đại diện pháp luật: Phạm Đăng Khoa
Địa chỉ: ấp 1 Vĩnh Viễn, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

BQL Dự áN đầU Tư XD HUYệN LONG Mỹ

Mã số thuế: 6300316365 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Truyện
Địa chỉ: ấp 1 Vĩnh Viễn, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

HTX CHăN NUôI QUốC THIêN

Mã số thuế: 6300316069 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dững
Địa chỉ: ấp 5 Thuận Hoà, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH XăNG DầU PHúC THịNH

Mã số thuế: 6300315932 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Thịnh
Địa chỉ: Số 56, Tỉnh lộ 932, ấp 2, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG NGUYễN GIA

Mã số thuế: 6300315876 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mùi
Địa chỉ: Số 87, ấp 5, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH SảN XUấT CửA TíN HưNG PHáT

Mã số thuế: 6300316005 - Đại diện pháp luật: Trần Thái Trạng
Địa chỉ: Quảng lộ Phụng Hiệp, ấp Phó Đường, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI GIA THáI

Mã số thuế: 6300316044 - Đại diện pháp luật: Thái Hoàng Tước
Địa chỉ: Cụm CNTT Phú Hữu A, Giai đoạn 3, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH THàNH CôNG QCN

Mã số thuế: 6300316132 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhàn
Địa chỉ: 67/199A, ấp Tân Phú A, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH NôNG SảN SạCH TâM PHúC

Mã số thuế: 6300316238 - Đại diện pháp luật: Võ Hùng Cường
Địa chỉ: Số 114/1, khu vực 5, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG HAGICO

Mã số thuế: 6300316118 - Đại diện pháp luật: Ngô Hớn Minh
Địa chỉ: 76/3 đường Lý Thường Kiệt, Phường IV, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV 198

Mã số thuế: 6300316051 - Đại diện pháp luật: Lê Thiên Chấn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Lữ, khu vực 2, Phường IV, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI XăNG DầU VâN ANH 8

Mã số thuế: 6300315971 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trường
Địa chỉ: Quôc lộ 61C, Khu vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH BS SOLAR PROJECT HậU GIANG I

Mã số thuế: 6300315957 - Đại diện pháp luật: Rodny Scherzer
Địa chỉ: Số 14, Nguyễn Cư Trinh, khu vực 1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI XăNG DầU VâN ANH 7

Mã số thuế: 6300315964 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trường
Địa chỉ: ấp Long An 1, Phường Trà Lồng, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH XăNG DầU Lê QUốC VIệT

Mã số thuế: 6300316125 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Việt
Địa chỉ: ấp 7, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI TOàN THắNG

Mã số thuế: 6300315594 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: ấp 7, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG ĐứC ĐạI PHáT

Mã số thuế: 6300315650 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Song Toàn
Địa chỉ: Số 57, quốc lộ 61, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XẫY DựNG TâM HOàNG PHáT

Mã số thuế: 6300315604 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Hoàng
Địa chỉ: Số 10, đường Lương Đỉnh Của, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ Và VậN TảI THU NGâN

Mã số thuế: 6300315499 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đỡ
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vị Thuỷ, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và XâY DựNG 319

Mã số thuế: 6300315481 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hợp
Địa chỉ: Số 35/12, ấp 4, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG THủY LợI ĐạI PHáT

Mã số thuế: 6300314985 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Huyền Trân
Địa chỉ: Số 162, ấp Phú Hưng, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH XE NâNG HưNG BảO PHáT

Mã số thuế: 0314830114-001 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Bổn
Địa chỉ: B33, đường số 2, KDC Đông Phú, ấp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG THIêN PHúC

Mã số thuế: 6300315516 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khang
Địa chỉ: Số B23, KDC vượt lũ, ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ KIM CHâU

Mã số thuế: 6300315555 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Thành
Địa chỉ: ấp 4B, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MACHINEX VIệT NAM TạI MIềN TâY

Mã số thuế: 0107407278-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Dứt
Địa chỉ: Số 131 Quốc lộ 1A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VIệT TINH ANH TạI HậU GIANG

Mã số thuế: 0309132354-033 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc
Địa chỉ: Lô L3-07, tầng 03 TTTM Vincom Plaza Hậu Giang, số 01, đường, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

BAN TôN GIáO TỉNH HậU GIANG

Mã số thuế: 6300001950-003 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh Tòng
Địa chỉ: số 08, Ngô Quyền, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư XâY DựNG PHú SANG

Mã số thuế: 6300314618 - Đại diện pháp luật: Phạm Phú Sang
Địa chỉ: Khu dân cư ấp Phú Lợi, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ ĐIệN PHươNG ĐôNG

Mã số thuế: 6300314505 - Đại diện pháp luật: Lê Đông Sơn
Địa chỉ: Số 88, đường Nguyễn Công Trứ, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG ĐầU Tư ĐạI PHáT TạI HậU GIANG

Mã số thuế: 0310070374-002 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khiêm
Địa chỉ: Số 204, ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI HữU THế

Mã số thuế: 6300314470 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thế
Địa chỉ: Số 160/10 ấp Hòa Bình, Thị trấn Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI � DịCH Vụ PHươNG ALô CHI NHáNH NGã BảY

Mã số thuế: 6300048620-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ: Phạm Hùng, khu vực VI, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Demo home