Demo home

Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN NAM PHÁT

Mã số thuế: 6300309600 - Đại diện pháp luật: Ngô Hải Nam
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, đường số 02, khu TĐC - DC Cụm Công nghiệp Tân Ph, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN LỘC

Mã số thuế: 6300309463-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Giang
Địa chỉ: Khu Vicom số PG1-12A, đường 3/2, khu vực 3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 15 THĂNG LONG - CHI NHÁNH MIỀN NAM

Mã số thuế: 0103142359-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Trường Giang
Địa chỉ: PG 3 - 11 khu Vincom đường 3/2, khu vực 3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 6300309618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: 84, ấp 3, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GỖ THẮNG

Mã số thuế: 6300309449 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năm
Địa chỉ: Số 003, ấp Thới Long, Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300309431 - Đại diện pháp luật: Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậ
Địa chỉ: số 29, Võ Văn Kiệt, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ LONG TRỊ A

Mã số thuế: 6300309375 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Mẫm
Địa chỉ: ấp 5, Xã Long Trị A, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ LONG MỸ

Mã số thuế: 6300309368 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiền Công
Địa chỉ: Khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN LỘC

Mã số thuế: 6300309463 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Giảng
Địa chỉ: Số 422, ấp 7, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TIỆM VÀNG CHÂU THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 6300309488 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Thuận
Địa chỉ: Tỉnh lộ 927, ấp 1, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV LAN ANH GROUP

Mã số thuế: 6300309470 - Đại diện pháp luật: Trịnh Minh Đương
Địa chỉ: ấp Phú Xuân A, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HẬU

Mã số thuế: 6300309512 - Đại diện pháp luật: Lữ Thành Được
Địa chỉ: ấp Đông Thuận, Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN HIỀN

Mã số thuế: 6300309537 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bích Hiền
Địa chỉ: ấp Thạnh Thuận, Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 6300309505 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: 41G Khu dân cư Vượt lũ, ấp 2, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - TƯ VẤN - ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG BÁCH KHOA VIỆT - CỬA HÀNG XĂNG DẦU

Mã số thuế: 0305268530-018 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Tính
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH K.I.O

Mã số thuế: 6300309495 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 18, đường Nguyễn Du, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV PHONG TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 6300309456 - Đại diện pháp luật: Bùi Tấn Phong
Địa chỉ: Khu vực 2, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP đOàN MAI LINH TạI HậU GIANG

Mã số thuế: 6300306617 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hòang Thịnh
Địa chỉ: A14 - 03, 04 đường số 6 KDC 586, khu vực 4, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

TRườNG MẫU GIáO TUổI THơ

Mã số thuế: 6300306575 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lệ Thủy
Địa chỉ: ấp Thị trấn, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV PHòNG KHáM ĐA KHOA PHướC LàNH

Mã số thuế: 6300306409 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh
Địa chỉ: Số 55, đường Nguyễn Trãi, khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN Hộ - CHI NHáNH 5

Mã số thuế: 6300281698-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hộ
Địa chỉ: Số 104, ấp 3, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU ASIAN HậU GIANG

Mã số thuế: 6300306381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Nhâm
Địa chỉ: Số 52 Khu Tái Định Cư ấp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH NGọC ĐANG

Mã số thuế: 6300306335 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thi Kim Đang
Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại, ấp Mỹ Qưới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và VậN TảI HòANG BáCH

Mã số thuế: 6300306374 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tú
Địa chỉ: Số 460, ấp 1, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN Hộ - CHI NHáNH 6

Mã số thuế: 6300281698-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hộ
Địa chỉ: Số 346, ấp Vĩnh Hiếu, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI Lê TRụ

Mã số thuế: 6300306399 - Đại diện pháp luật: Lê Tự Trụ
Địa chỉ: ấp Đông Bình, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê CF1

Mã số thuế: 6300306416 - Đại diện pháp luật: Ninh Thị Thuỷ Tiên
Địa chỉ: Số A18-8, đường số 17 KDC 586, KV4, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

TRườNG TIểU HọC Võ THị SáU

Mã số thuế: 6300306423 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khỏe
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, ấp Thạnh Phú, Xã Hoả Lựu, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH XNK LÊ GIA HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300305204 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hòang Thịnh
Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Minh Quang, khu vực 2, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH TẠI HẬU GIANG

Mã số thuế: 0315161593-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hòang Thịnh
Địa chỉ: A14 - 03, 04 đường số 6 KDC 586, khu vực 4, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ANH

Mã số thuế: 6300305250 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Chi
Địa chỉ: ấp Thạnh Phú, Xã Hoả Lựu, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẢO BẢO TẠI HẬU GIANG

Mã số thuế: 1801606757-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Hòang Hoa
Địa chỉ: ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV ROUND UP

Mã số thuế: 6300305211 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Số 15, ấp Hòa Phụng A, Thị trấn Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI HẬU GIANG

Mã số thuế: 0315056408-028 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Sương
Địa chỉ: Số A14-03-04, đường số 06, KDC 586, KV4, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ KIM QUANG

Mã số thuế: 6300305123 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Số 66, ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN THỰC PHẨM ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 6300305130 - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Quí
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Phú An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU MINH TÂN

Mã số thuế: 6300305162 - Đại diện pháp luật: Cao Minh Châu
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUÔNG VÀNG

Mã số thuế: 6300304923 - Đại diện pháp luật: Phan Hồng Hạnh
Địa chỉ: Số 141 Nguyễn Trãi, Phường IV, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 6300304930 - Đại diện pháp luật: Châu Hồng Phong
Địa chỉ: Kênh Xáng, ấp 5, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV THANH VÂN - HẬU GIANG

Mã số thuế: 1201584251-001 - Đại diện pháp luật: Phan Trọng Lễ
Địa chỉ: Khu vực 4, đường Trần Hưng Đạo, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Demo home