Demo home

Tỉnh Hòa Bình

CHI CụC THốNG Kê HUYệN LạC THUỷ

Mã số thuế: 5400506135 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phương
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

HợP TáC Xã HươNG VIệT

Mã số thuế: 5400506128 - Đại diện pháp luật: Đỗ Việt Anh
Địa chỉ: Tân Hương I, Xã Thanh Hối, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH THịNH PHáT HN

Mã số thuế: 5400506054 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Đẹp
Địa chỉ: Thôn Bãi Sấu, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH ĐứC TRí HB

Mã số thuế: 5400506047 - Đại diện pháp luật: Trần Chí Vĩ
Địa chỉ: Số 401, dãy A1, tổ 13, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư & XâY DựNG DHHK

Mã số thuế: 5400506079 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: SN 31, ngõ 47, đường Lý Thường Kiệt, tổ 6, Phường Thái Bình, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐôNG DượC ĐạI PHú

Mã số thuế: 5400506022 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thương
Địa chỉ: Số 101D đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 18, Phường Thái Bình, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH ĐIệN Tử LạC SơN

Mã số thuế: 5400505928 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm Vỏ, Xã Xuất Hóa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI KHANG NGUYêN HòA BìNH

Mã số thuế: 5400505798 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng
Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết 1, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH MTV DUY HưNG

Mã số thuế: 5400505999 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hưng
Địa chỉ: Xóm Vắt, Xã Đồng Bảng, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN KếT NốI TRườNG HọC VIệT NAM - CHI NHáNH HòA BìNH

Mã số thuế: 0107656958-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyển
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CHI NHáNH TạI TỉNH HòA BìNH - CôNG TY Cổ PHầN VINCOM RETAIL

Mã số thuế: 0105850244-017 - Đại diện pháp luật: Mai Thu Thủy
Địa chỉ: Trung tâm thương mại và nhà phố thương mại Shophouse Hòa Bìn, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH 3D-HB

Mã số thuế: 5400506008 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thanh Hương
Địa chỉ: Số nhà 20, tổ 8, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TRầN AN

Mã số thuế: 5400505660 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm An Phương, Xã Quy Hậu, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI SONG THư

Mã số thuế: 5400505558 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu
Địa chỉ: Xóm Bãi Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY TNHH DU LịCH QUốC Tế CHâU á THáI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0101593532-015 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Minh Hường
Địa chỉ: Thôn Năm Lu, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG HIếU SơN

Mã số thuế: 5400505646 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kính
Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH DượC PHẩM CôNG NGHệ CAO MINH CHUNG - CHI NHáNH HòA BìNH

Mã số thuế: 0107120067-001 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Mơ
Địa chỉ: Sau khu công nghiệp Lương Sơn, Khu tái định cư 1, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL HòA BìNH - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-019 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP TIếN VIệT

Mã số thuế: 5400505639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Việt
Địa chỉ: Số nhà 89, tổ 16, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH DượC Mỹ PHẩM H&A

Mã số thuế: 5400505621 - Đại diện pháp luật: Lý Công Thành
Địa chỉ: Số 327, tổ 1, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH TM VINA ELECTRONIC - CHI NHáNH GIA CôNG ĐIệN Tử

Mã số thuế: 2700887863-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 9A, khu 8, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUANG THậU

Mã số thuế: 5400505597 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thậu
Địa chỉ: Xóm Ngải, Xã Xuất Hóa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TRườNG BíCH

Mã số thuế: 5400505565 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích
Địa chỉ: Xóm Lạng, Xã Kim Bình, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NăNG LượNG HOàNG SơN 2

Mã số thuế: 5400505540 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thanh
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI ĐIệN Tử JAENEUNG

Mã số thuế: 5400505607 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Dũng
Địa chỉ: Xóm Chùa, Xã Thống Nhất, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI & XUấT NHậP KHẩU Hà PHúC

Mã số thuế: 5400505533 - Đại diện pháp luật: Hà Thức
Địa chỉ: Số nhà 78, đường Chi Lăng, tổ 2, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

VăN PHòNG ĐạI DIệN HòA BìNH - CôNG TY TNHH ĐịNH GIá CHâU á

Mã số thuế: 0108340241-001 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, tổ 5, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI AN THịNH HB

Mã số thuế: 5400505526 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Vân
Địa chỉ: SN 32, Tổ 11, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH MTV XUâN TRườNG HB

Mã số thuế: 5400505029 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Thôn Hoàng Đồng, Xã Khoan Dụ, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH MTV HOàNG HIệP HB

Mã số thuế: 5400505163 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: Thôn Đồng nội, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH MAY HIềN TùNG Hà NAM

Mã số thuế: 5400504988 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tùng
Địa chỉ: Thôn Đầm Đa, Xã Phú Lão, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

TRườNG TIểU HọC Và TRUNG HọC Cơ Sở TâN Mỹ

Mã số thuế: 5400505170 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dựng
Địa chỉ: Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI HOàNG Vũ

Mã số thuế: 5400505004 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thắng
Địa chỉ: Xóm Đạn, Xã Vũ Lâm, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

TRườNG TIểU HọC Và TRUNG HọC Cơ Sở LIêN Vũ

Mã số thuế: 5400505195 - Đại diện pháp luật: Quách Thị Lời
Địa chỉ: Liên Vũ, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

TRườNG TIểU HọC Và TRUNG HọC Cơ Sở BìNH HẻM

Mã số thuế: 5400505205 - Đại diện pháp luật: Đào Việt Hưng
Địa chỉ: Bình Hẻm, Xã Bình Hẻm, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

TRườNG MầM NON PHú LươNG

Mã số thuế: 5400505188 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhàn
Địa chỉ: Phú Lương, Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

TRườNG TIểU HọC Và TRUNG HọC Cơ Sở NHâN NGHĩA

Mã số thuế: 5400505237 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Tú
Địa chỉ: Nhân Nghĩa, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

TRườNG TIểU HọC Và TRUNG HọC Cơ Sở TUâN ĐạO

Mã số thuế: 5400505212 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Hòa
Địa chỉ: Tuân Đạo, Xã Tuân Đạo, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH XDTM HOàNG PHươNG

Mã số thuế: 5400505011 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Phương
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT XâY DựNG 24

Mã số thuế: 5400505075 - Đại diện pháp luật: Tạ Đình Toàn
Địa chỉ: Số nhà 134 - TK7, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Demo home