Demo home

Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM LẠC THỦY

Mã số thuế: 5400500574 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Phú Lão, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THÀNH TRUNG KS

Mã số thuế: 5400500567 - Đại diện pháp luật: Cáp Trọng Trung
Địa chỉ: Xóm Dụ 5, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP THÁI HÒA

Mã số thuế: 5400500486 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thọ
Địa chỉ: Số nhà 94 đường Hòa Bình, tổ 11, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 5400500006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuấn
Địa chỉ: Khu1, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HHT

Mã số thuế: 5400499960 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Huy
Địa chỉ: Số nhà 24, khu 2, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400500013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Kiên
Địa chỉ: Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BIGFA

Mã số thuế: 5400500158 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hằng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Lương Sơn, Km36 - QL6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TÌNH HUY

Mã số thuế: 5400500140 - Đại diện pháp luật: Trương Đức Huy
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI KIM

Mã số thuế: 5400500052 - Đại diện pháp luật: Trịnh Hưng Hải
Địa chỉ: Số nhà 15, ngõ 19, tổ 22, Phường Chăm Mát, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

HợP TáC Xã RAU TRUNG MINH

Mã số thuế: 5400497089 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tê
Địa chỉ: Phố Tân Lập 2, Xã Trung Minh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH MTV NôNG SảN TK VIệT NAM

Mã số thuế: 5400497032 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Xóm Nội, Xã Độc Lập, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

HợP TáC Xã RAU AN TOàN Cư YêN

Mã số thuế: 5400497018 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chung
Địa chỉ: Xóm Giếng Xạ, Xã Cư Yên, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HữU Cơ THàNH AN

Mã số thuế: 5400497025 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Đàm
Địa chỉ: Xóm Đồng Sầm, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư KHAI THáC KHóANG SảN THăNG LONG TạI TỉNH HòA BìNH

Mã số thuế: 0105028179-001 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Vẻ
Địa chỉ: Xóm Rụt, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN VIET-Z 298

Mã số thuế: 5400496952 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Khánh
Địa chỉ: Số nhà 29, tiểu khu 8, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI LạC THủY

Mã số thuế: 0401010887-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Cao Khải
Địa chỉ: Ngõ 55 đường Thịnh Lang, lô số 71 khu QHDC, tổ 6, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

HợP TáC Xã SINH THáI DượC LIệU đàN HươNG THUNG LăNG

Mã số thuế: 5400496945 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hòai
Địa chỉ: Thung Lăng, Xã Ngòi Hoa, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106935814-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đề
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT NAM TẠI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0102516308-022 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Tân
Địa chỉ: Số 321A, đường Cù Chính Lan, tổ 5, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH GIA LONG TẠI CAO PHONG

Mã số thuế: 5400481762-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thủy
Địa chỉ: Số nhà 74, khu 8, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC YÊN THỦY

Mã số thuế: 5400495772 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Đức
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIANG SƠN

Mã số thuế: 5400495719 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Xinh
Địa chỉ: Xóm Nghìa 1, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MƯỜNG CHÙA

Mã số thuế: 5400495765 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Lợi
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Tử Nê, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC DŨNG CHÂU

Mã số thuế: 5400495797 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Châu
Địa chỉ: Số nhà 43, khu Thái Bình, Thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÀNH MAI CHÂU

Mã số thuế: 5400495691 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HKT

Mã số thuế: 5400495701 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Khánh
Địa chỉ: Tổ 21, đường Lê Thánh Tông, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TUÂN QUỲNH SƠN LA - CHI NHÁNH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5500528213-002 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Tuân
Địa chỉ: Xóm Đậu, Xã Tòng Đậu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MT

Mã số thuế: 5400495444 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Anh
Địa chỉ: Km 58 xóm Dụ, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TRUNG ANH T&S

Mã số thuế: 5400495564 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Triền
Địa chỉ: Thôn Thanh Cù, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NHẬT MINH

Mã số thuế: 5400495652 - Đại diện pháp luật: Dương Như Mừng
Địa chỉ: Xóm Mỗ 2, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & HÒAN THIỆN HQ

Mã số thuế: 5400495557 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Quý
Địa chỉ: Số nhà 13, tổ 22, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG CHÂM HB

Mã số thuế: 5400495596 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Long
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRE TÂY BẮC

Mã số thuế: 5400495437 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Chiềng Châu, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN CÁN ĐỒNG AN PHÚ

Mã số thuế: 5400495405 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đức
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC NGUYÊN SỐ 1 VIỆT NAM - CHI NHÁNH TẠI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0108161436-001 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tùng
Địa chỉ: Tổ 21, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V-MAX VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400444753-001 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Sáng
Địa chỉ: thôn Phú Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN LỘC MAI HẠNH

Mã số thuế: 5400495370 - Đại diện pháp luật: Lê Mai Hạnh
Địa chỉ: Xóm Chằm Cun, Xã Yên Quang, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUÂN QUỲNH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5500528213-001 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Tuân
Địa chỉ: Xóm Đậu, Xã Tòng Đậu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ MỚI SOUTH GLORY ELYSION

Mã số thuế: 5400495324 - Đại diện pháp luật: Han Chang Hee
Địa chỉ: Số nhà 121, tiểu khu 13, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI VT VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400494553 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thu
Địa chỉ: Cầu Đá Ong, đường Hồ Chí Minh, thôn Vệ An Đồi, Xã Cao Thắng, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Demo home