Demo home

Tỉnh Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Lữ HàNH QUốC Tế LIêN MINH MIềN BắC VIệT NAM TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 5701936766-002 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Quyền
Địa chỉ: Thôn Đạo Khê, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN MARIO

Mã số thuế: 0901054635 - Đại diện pháp luật: Hắc Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH KHAI THáC ĐịA CHấT VINAMINH 89

Mã số thuế: 0901054473 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH TâM THIệN PHáT SURFACE TREATMENT HưNG YêN

Mã số thuế: 0901054593 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Doanh
Địa chỉ: Thôn Tráng Vũ, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH MTV VIETCOM

Mã số thuế: 0901054480 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Đường A2, Khu A, KCN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHẩM SACHI

Mã số thuế: 0901054498 - Đại diện pháp luật: Tạ Quang Hưng
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lịch, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG SEIKO

Mã số thuế: 0901054681 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đô Nghiêm
Địa chỉ: Khu A, lô 04, khu dân cư mới, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT JIN CHUANG

Mã số thuế: 0901054378 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kiều Oanh
Địa chỉ: Thôn Minh Khai, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI Và XâY DựNG NIIGATA

Mã số thuế: 0901054459 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Vệ
Địa chỉ: 229 Park River, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN TâM ANH

Mã số thuế: 0901054427 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Sơn
Địa chỉ: Nhà số C-75 phố Trúc, KĐT Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH 2TV HưNG THịNH

Mã số thuế: 0901054321 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH MAY MặC AN THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0901054755 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Tiên Cầu, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

HợP TáC Xã NHãN LồNG BảO TIếN

Mã số thuế: 0901054522 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phi
Địa chỉ: Bình Lăng, Xã Tiền Phong, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

HợP TáC Xã CHăN NUôI - TRồNG TRọT Xã ĐặNG Lễ

Mã số thuế: 0901054642 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Duy
Địa chỉ: An Trạch, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH GIốNG CâY TRồNG TRâU QUỳ

Mã số thuế: 0901054561 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hay
Địa chỉ: Thôn Mãn Hòa, Xã Tân Châu, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO HồNG QUANG

Mã số thuế: 0901054674 - Đại diện pháp luật: Lê QUANG HướNG
Địa chỉ: HồNG QUANG, Xã Tân Châu, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

HợP TáC Xã CHăN NUôI Và KINH DOANH Gà ĐôNG TảO-Gà LAI ĐôNG TảO Xã Dạ TRạCH

Mã số thuế: 0901054667 - Đại diện pháp luật: NGUYễN NGọC DIệN
Địa chỉ: YêN VĩNH, Xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH LưU GIA BLINDS

Mã số thuế: 0901054628 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Vân Cầu, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG HIệU VIệT NAM

Mã số thuế: 0901043915-001 - Đại diện pháp luật: Vương Đình Hà
Địa chỉ: Thôn Yên Lịch, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN LâM ANH HưNG YêN

Mã số thuế: 0901054730 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Tùng
Địa chỉ: Thôn Phan Bôi, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI HưNG YêN - CôNG TY TNHH DượC PHẩM HUYềN ĐứC

Mã số thuế: 0201315401-004 - Đại diện pháp luật: Thái Hữu Cừ
Địa chỉ: Thôn Trại, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM Và THIếT Bị Y Tế ASEPHARM

Mã số thuế: 0901054547 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Dương
Địa chỉ: Thôn Phan Bôi, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI HợP THàNH PHáT HTP

Mã số thuế: 0901054508 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Đức
Địa chỉ: Đường 196, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY LUậT TNHH áNH DươNG

Mã số thuế: 0901054699 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dơn
Địa chỉ: Thôn Vô Ngại, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH VINH PHáT HưNG YêN

Mã số thuế: 0901054441 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Vô Ngại, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH XâY DựNG CôNG TRìNH PHú HảI

Mã số thuế: 0901054603 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Hải
Địa chỉ: Số nhà 72, Phố Hoàng Hoa Thám, Phường An Tảo, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH 179 AN HưNG

Mã số thuế: 0901054610 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thủy
Địa chỉ: Số C31, khu Tân Sáng, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XúC TIếN THươNG MạI TùNG LINH

Mã số thuế: 0901054466 - Đại diện pháp luật: Hoàng Vũ Hải
Địa chỉ: Số 211, Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH Đá Tự NHIêN HOàNG GIA

Mã số thuế: 0901054314 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Tân
Địa chỉ: Số nhà 117 Lực Điền, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HANAPO

Mã số thuế: 0901054226 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Quý
Địa chỉ: Thôn Thư Thị, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH THáI BìNH YêN Mỹ

Mã số thuế: 0901054191 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Số nhà 24, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Hà THàNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0901054106 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Đỗ Xá, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH VIệT NAM KHOA HọC Kỹ THUậT LụC NăNG (NộP THAY NHà THầU)

Mã số thuế: 0901054272 - Đại diện pháp luật: Li Baochuan
Địa chỉ: Đường D3, Khu D, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI VISMART

Mã số thuế: 0901054297 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Đông
Địa chỉ: Số nhà 41B, Chợ Đường Cái, Thôn Nhạc Lộc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI KTC

Mã số thuế: 0901054392 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mát
Địa chỉ: Thôn Thị Trung, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH Tư VấN Kỹ THUậT Và XâY LắP CôNG TRìNH TâM THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0901054089 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Ngọc Đà, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH SAO DươNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0901054402 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Lan Thu
Địa chỉ: Phố Dầu, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH Bê TôNG MINH TâM QT

Mã số thuế: 0901054025 - Đại diện pháp luật: Tạ Vũ Trường
Địa chỉ: Thôn Khúc Lộng, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GIANG LâM HưNG YêN

Mã số thuế: 0901054307 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Lộc
Địa chỉ: Thôn Khúc Lộng, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN BấT ĐộNG SảN NGUYễN GIA LAND

Mã số thuế: 0901054346 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Phượng
Địa chỉ: Căn THU 192 Thủy Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Demo home