Demo home

Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN HồNG ửNG

Mã số thuế: 1702159321 - Đại diện pháp luật: Trần Văn ửng
Địa chỉ: Số 40 ấp Lô 12, Xã Vĩnh Hòa, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP HữU Cơ CẩM CHâU

Mã số thuế: 1702159709 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khoa
Địa chỉ: Thửa đất 1206, tờ bản đồ số 11, ấp Công Sự, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DU LịCH HồNG TUấN

Mã số thuế: 1702159635 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 7, ấp Rạch Tràm, Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN HOME LAND NGUYễN TùNG LâM PHú QUốC

Mã số thuế: 1702159459 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Sự
Địa chỉ: Thửa đất số 443, tờ bản đồ số 39, tổ 12, ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN AN Lê

Mã số thuế: 1702159561 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Giáp
Địa chỉ: Thửa đất số 667-668, tờ bản đồ số 46, tổ 3, ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TRANG TRí NộI THấT KIM NGọC PHáT

Mã số thuế: 1702159392 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Đính
Địa chỉ: Thửa đất số 239, tờ bản đồ số 40, tổ 9, ấp Cây Thông Trong, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN DU LịCH KếT NốI PHú QUốC

Mã số thuế: 1702159385 - Đại diện pháp luật: Trần Kim Liên
Địa chỉ: Thửa đất số 465, tờ bản đồ số 32, tổ 2, ấp Cây Thông Ngoài, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Đô THị AN THớI

Mã số thuế: 1702159498 - Đại diện pháp luật: Bạch Tuyết Mai
Địa chỉ: V07-SV06, khu THDL Sonasea Villas & Resort, tổ 2, ấp Đường B, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN KHáNH HIệP PHú QUốC

Mã số thuế: 1702159427 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 45, tổ 8, ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG KHANG HưNG THịNH

Mã số thuế: 1702159508 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Kiên
Địa chỉ: Thửa đất số 26, tờ bản đồ số 54, tổ 4, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐIệN Tử ONE TECH

Mã số thuế: 1702159628 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Thửa đất số 54, Tổ 3, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH ĐảO NGọC NGA VIệT

Mã số thuế: 1702159378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hồng
Địa chỉ: Căn số 6, nhà Cherry's House Phú Quốc, khu DT 975, ấp 5, Đườ, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUYếN CHI

Mã số thuế: 1702159674 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Dịu Xuân
Địa chỉ: V25-SV11, khu du lịch nghỉ dưỡng Thanh Dương, tổ 5, ấp Đường, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG CHUNG THàNH

Mã số thuế: 1702159441 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chung
Địa chỉ: Thửa đất số 78, tờ bản đồ số 1, tổ 3, ấp Dương Tơ, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT DịCH Vụ HồNG Hà ANH

Mã số thuế: 1702159699 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thửa đất số 360, Tờ bản đồ số 6, Tổ 1, ấp 3, Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ QUốC Tế AN LạC

Mã số thuế: 1702159681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Điệp
Địa chỉ: Thửa đất số 163, tờ bản đồ số 14, tổ 2, ấp 2, Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ PHáT TRIểN ĐầU Tư ĐịA ốC áNH DươNG

Mã số thuế: 1702159346 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hoàn
Địa chỉ: 245 Đường 30/4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TAM âN

Mã số thuế: 0314724927-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Chi
Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG VĩNH GIA

Mã số thuế: 1702159554 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Dĩnh
Địa chỉ: Thửa đất số 237, tờ bản đồ số 112, tổ 9, khu phố 10, đường D, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG PHú CươNG

Mã số thuế: 1702159610 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Cương
Địa chỉ: Số 49 đường Bạch Đằng, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRúC XUâN LONG

Mã số thuế: 1702159593 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Long
Địa chỉ: Số 164A đường 30/4, khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO THàNH CôNG PHú QUốC

Mã số thuế: 1702159480 - Đại diện pháp luật: Hồ Việt Sử
Địa chỉ: Số 279 đường 30/4, khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MTV DU LịCH KHáM PHá BIểN

Mã số thuế: 1702159434 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tùng
Địa chỉ: Thửa đất số 141, tờ bản đồ số 14, đường Trần Phú, khu phố 9, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIệM VàNG QUốC HUY

Mã số thuế: 1702159402 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quốc Huy
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Thứ Nhất, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH NHấT LụC BáT

Mã số thuế: 1702159473 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nguyễn Tấn Đạt
Địa chỉ: Số 10, tổ 10, khu phố 3, Thị trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THáI THàNH PHúC TâM

Mã số thuế: 1702159466 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Linh Tâm
Địa chỉ: Số 530 đường Lâm Quang Ky, tổ 11, ấp Vĩnh Đằng, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

BưU ĐIệN TâN HIệP - ủY NHIệM THU THUế

Mã số thuế: 1702159716 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nguyên
Địa chỉ: Số 33, Khu phố B, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM NGọC QUYêN

Mã số thuế: 1702159515 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Bình
Địa chỉ: Lô P6 - Căn 2 đường Trần Bạch Đằng, Khu Đô Thị Phú Cường, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH TUấN VINH GIA PHáT

Mã số thuế: 1702159603 - Đại diện pháp luật: Hà Minh Tuấn
Địa chỉ: P9-C54 đường 3/2, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN YếN SàO KIM SơN

Mã số thuế: 1702159339 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Sơn
Địa chỉ: G4-11 Phạm Hùng, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ THươNG MạI GIANG DUYêN

Mã số thuế: 1702159307 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đồng Sin
Địa chỉ: Số 210 Lộ Liên Hương, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế Và THI CôNG XâY DựNG TâM TàI PHáT

Mã số thuế: 1702159360 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Mẫn
Địa chỉ: Số 95 đường Đặng Dung, khu phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH ĐIệN NăNG LượNG MặT TRờI SạCH SOLAR

Mã số thuế: 1702159522 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: Số 401, đường Phạm Hùng, khu phố 4, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG PHú GIA KHANG

Mã số thuế: 1702159272 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hùng
Địa chỉ: F9 Lô 45 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH TRUNG TâM HưNG

Mã số thuế: 1702159258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trí
Địa chỉ: Thửa đất số 79, tờ bản đồ số 14, tổ 2, ấp Bãi Thơm, Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH SôNG Đà THUậN ĐứC

Mã số thuế: 1702158695 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thiện
Địa chỉ: Thửa đất số 664, tờ bản đồ số 38, ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN TRườNG PHúC AN THịNH

Mã số thuế: 1702158769 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sỹ
Địa chỉ: Thửa đất số 61, tờ bản đồ số 26, tổ 3, ấp Gành Gió, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và SảN XUấT AN VINH PHáT

Mã số thuế: 1702159064 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Vân Anh
Địa chỉ: Thửa đất số 265, tờ bản đồ số 47, ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CHI NHáNH PHú QUốC - CôNG TY TNHH KVADRO SCEFARI

Mã số thuế: 4201667922-001 - Đại diện pháp luật: Thái Minh Lâm
Địa chỉ: Thửa đất số: 01-a, Tổ 12, ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN QUảNG CáO TấN KIệT

Mã số thuế: 1702158783 - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Kiệt
Địa chỉ: Thửa đất số 77, tờ bản đồ số 1, tổ 3, ấp Cây Thông Ngoài, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Demo home