Demo home

Tỉnh Kon Tum

CôNG TY CP KHOáNG SảN LộC THIêN PHú

Mã số thuế: 6101257468 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Cường
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NộI THấT PHươNG BắC

Mã số thuế: 6101257482 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sỹ
Địa chỉ: 203 Phan Đình Phùng, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI NAM LONG KON TUM

Mã số thuế: 6101257771 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hường
Địa chỉ: Số 14 Đường A Ninh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI MINH THàNH KON TUM

Mã số thuế: 6101257764 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thành
Địa chỉ: Tầng 1, 278 Trần Phú, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH KEY SUCCESS

Mã số thuế: 6101257757 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Ngọc
Địa chỉ: Tầng 2, 278 Trần Phú, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH PHươNG MINH KHôI

Mã số thuế: 6101257450 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phương Uyên
Địa chỉ: 15/3 Nguyễn Huy Lung, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO TU Mơ RôNG

Mã số thuế: 6101257362 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thuật
Địa chỉ: Số 797 Phan Đình phùng, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH HUY KHáNH KON TUM

Mã số thuế: 6101257323 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khoa
Địa chỉ: 35 Ngô Gia Tự, Tổ dân phố 1, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV ANH QUâN KON TUM

Mã số thuế: 6101257115 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tùng
Địa chỉ: TDP 10, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH ANH ĐứC MăNG ĐEN

Mã số thuế: 6101257154 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Quý
Địa chỉ: Tỉnh lộ 676, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

HợP TáC Xã CUNG ứNG VậT Tư NôNG NGHIệP NGọC HồI

Mã số thuế: 6101257274 - Đại diện pháp luật: Bùi Công Bộ
Địa chỉ: Thôn Xuân Tân, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC ĐàO TạO Và PHáT TRIểN NGUồN NHâN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0106104986-072 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Tuấn
Địa chỉ: 449 Đường Trần Phú, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU TRùNG VIệT

Mã số thuế: 6101257309 - Đại diện pháp luật: Luo Yi
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THủY ĐIệN TUYếT HOA

Mã số thuế: 6101257348 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hoa
Địa chỉ: Số 123 Hoàng Văn Thụ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ QUốC ĐạI

Mã số thuế: 6101257316 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Sang
Địa chỉ: Số 120 Huỳnh Đăng Thơ, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG DQT

Mã số thuế: 6101257073 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Vũ
Địa chỉ: Số 133 Trần Đại Nghĩa, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV TRọNG KHANG KON TUM

Mã số thuế: 6101256922 - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Cường
Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU Pô Kô

Mã số thuế: 6101256908 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Kon Tu Dốp, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

TRUNG TâM DịCH Vụ NôNG NGHIệP HUYệN ĐăKGLEI

Mã số thuế: 6101256986 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tài
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh, Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI KON TUM - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THUậN AN DMC

Mã số thuế: 2802410477-002 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Liên
Địa chỉ: Số 478, Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV THANH LONG NGọC HồI

Mã số thuế: 6101256880 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Long
Địa chỉ: 327 Nguyễn Sinh Sắc, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI VIệT GIA BảO

Mã số thuế: 6101256802 - Đại diện pháp luật: Vàng Lê Hùng Việt
Địa chỉ: 174 Trần Văn Hai, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN ĐấU THầU MINH ANH

Mã số thuế: 6101256827 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Anh
Địa chỉ: Số 240/42 đường U Rê, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHúC HưNG KON TUM

Mã số thuế: 6101256792 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Hưng
Địa chỉ: 80 Trần Kiên, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU HảI ANH ĐắK Hà

Mã số thuế: 6101256270 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huê
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ngok Wang, Huyện Đák Hà, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế KIếN TRúC - XâY DựNG HưNG THịNH

Mã số thuế: 6101256104 - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Thủy
Địa chỉ: 03 Triệu Việt Vương, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV ĐT 777 KT

Mã số thuế: 6101256143 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Phước
Địa chỉ: Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH AN LàNH THAN HOTEL

Mã số thuế: 6101256263 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Liên
Địa chỉ: Số 27 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG LộC GIA HưNG

Mã số thuế: 6101256231 - Đại diện pháp luật: Trần Lê Duy Khải
Địa chỉ: 81 Mạc Đỉnh Chi, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

DOANH NGHIệP ĐấU GIá Tư NHâN ANH KHOA KON TUM

Mã số thuế: 6101256390 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Chung
Địa chỉ: Số nhà 52 đường Ngô Đức Kế, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN Và XâY DựNG PHúC HồNG

Mã số thuế: 6101256224 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Hồng
Địa chỉ: 17 Lê Niệm, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY TNHH THủY ĐIệN ĐAK Lô 4

Mã số thuế: 6101256048 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Hùng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

TRUNG TâM DịCH Vụ NôNG NGHIệP HUYệN KON RẫY

Mã số thuế: 6101256062 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Bắc
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

CôNG TY Cổ PHầN PIN MặT TRờI ĐôNG NAM

Mã số thuế: 6101256055 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thúc Khẩn
Địa chỉ: Số 27 Lê Lợi, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SA THầY - ĐộI KIểM TRA&QLN

Mã số thuế: 6101253424-002 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SA THầY- ĐộI THUế LIêN Xã

Mã số thuế: 6101253424-004 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QUảN Lý KHOảN THU KHôNG XáC địNH NGườI NộP THUế CủA CQT-CCT SA THầY- ĐộI TTHTNVHC

Mã số thuế: 6101253784-001 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SA THầY- ĐộI KK&KTT

Mã số thuế: 6101253424-003 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SA THầY - ĐộI KIểM TRA&QLN

Mã số thuế: 6101253907 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT SA THầY - ĐộI TTHTNVHC

Mã số thuế: 6101253424-001 - Đại diện pháp luật: Hàn Thế Hạnh
Địa chỉ: 70 Hùng Vương, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

Demo home