Demo home

Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6200100588 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tân
Địa chỉ: Bản Pa Tần 3, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV PHáT TRIểN GIáO DụC CANDY

Mã số thuế: 6200098970 - Đại diện pháp luật: Bùi Hải Trung
Địa chỉ: Số 180, Tổ 25, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

HợP TáC Xã TOàN THắNG

Mã số thuế: 6200098956 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Lượng
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TấN AN

Mã số thuế: 6200098931 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tấn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 21, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CHI NHáNH HợP TáC Xã HòA BìNH XANH TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0315056408-053 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Sương
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

BAN QUảN Lý RừNG PHòNG Hộ HUYệN PHONG THổ

Mã số thuế: 6200098882 - Đại diện pháp luật: Nguyễn văn Tuyển
Địa chỉ: Thôn Vàng Khon, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV AN BÌNH LC

Mã số thuế: 6200098522 - Đại diện pháp luật: Định Ngọc Hường
Địa chỉ: Số nhà 105, đường Nguyễn Thị Định, tổ 9, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

HTX HÀ PHÁT

Mã số thuế: 6200098554 - Đại diện pháp luật: Đao Văn Hà
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI PHONG THỔ - LAI CHÂU

Mã số thuế: 3700381324-437 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn 41, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VẠN PHÚC LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200098515 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Phúc
Địa chỉ: Khu dân cư số 3, Tổ 1, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

HTX PHƯƠNG TRANG

Mã số thuế: 6200098508 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Kiên
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ DŨNG HƯỞNG

Mã số thuế: 6200098402 - Đại diện pháp luật: Vàng Văn sung
Địa chỉ: tổ 22 , phường đông phong, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TRẠM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN LÂM HUYỆN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200098392 - Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Vĩ
Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200098385 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tranh
Địa chỉ: Bản Phúc Khoa, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM SO 1

Mã số thuế: 6200098378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thủy
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON TẢ NGẢO

Mã số thuế: 6200098321 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: bản Thà Giàng Chải, Xã Tả Ngảo, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG VŨ

Mã số thuế: 6200098297 - Đại diện pháp luật: Trương Phi Vũ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ HÒANG ĐẠT

Mã số thuế: 6200098233 - Đại diện pháp luật: Hòang Thế Đạt
Địa chỉ: Tổ 6 TT Tân Uyên, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV T&N

Mã số thuế: 6200098219 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Hòan
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG NẬM CỦM 1

Mã số thuế: 6200098191 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Trung
Địa chỉ: Số 18, Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG NẬM CỦM 6

Mã số thuế: 6200098201 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 18, Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG NẬM CỦM 5

Mã số thuế: 6200098184 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Số 18, Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SƠN VŨ LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200098226 - Đại diện pháp luật: Vũ Tá Dũng
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200098138 - Đại diện pháp luật: Cao Mạnh Thắng
Địa chỉ: Khu trung tâm, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200098177 - Đại diện pháp luật: Phan Tuyên Huấn
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN 86

Mã số thuế: 6200098152 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuyền
Địa chỉ: Số nhà 60, Đường Chu Văn An, tổ 1, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV NGÂN HÒA

Mã số thuế: 6200098145 - Đại diện pháp luật: Trần Nhật Hòan
Địa chỉ: Số nhà 082B, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VĩNH HườNG TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0600405671-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vĩnh
Địa chỉ: Số nhà 58, phố Quyết Tiến, Tổ 19, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TRUNG TâM GIáO DụC NGHề NGHIệP - GIáO DụC THườNG XUYêN HUYệN PHONG THổ

Mã số thuế: 6200097977 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Liên
Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG Và THươNG MạI THắNG QUâN

Mã số thuế: 6200097938 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hò
Địa chỉ: Bản Nà Ngò, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG Và THươNG MạI ANH GIANG

Mã số thuế: 6200097952 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thương
Địa chỉ: Số nhà 042, tổ 11, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI MINH QUANG 68

Mã số thuế: 6200097945 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thành
Địa chỉ: Bản Co Lẹ, Xã Nậm Mạ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN THàNH PHáT LAI CHâU

Mã số thuế: 6200097920 - Đại diện pháp luật: Phạm Hải Lăng
Địa chỉ: Số nhà 021, tổ 5, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỈNH LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200097913 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh
Địa chỉ: Số nhà 26, phố Mường Kim, tổ 16, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

NHÀ MÁY IN BÁO LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200016907-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chiến
Địa chỉ: đường điện biên phủ, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DƯƠNG QUỐC ĐẠI

Mã số thuế: 6200097825 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Phương
Địa chỉ: số 208, đường Trần Phú, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH NGÂN GIANG TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200097769 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Ngân
Địa chỉ: Bản Bút 2, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ SÁU KHÔI

Mã số thuế: 6200097751 - Đại diện pháp luật: Đỗ Gia Sáu
Địa chỉ: Bản Nậm Hạ A, Xã Kan Hồ, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THANH HIỀN

Mã số thuế: 6200097712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Minh
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SÔNG ĐÀ 1

Mã số thuế: 6200097624 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên
Địa chỉ: Khu phố 12, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Demo home