Demo home

Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XD TM THàNH PHáT

Mã số thuế: 5801402888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Tổ dân phố 12, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN LINH NHUNG

Mã số thuế: 5800582388-001 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Linh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TRIệU AN DI LINH

Mã số thuế: 5801402581 - Đại diện pháp luật: Dịp Quang Triệu
Địa chỉ: Số 104, Thôn 3, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH SX TM DV NôNG SảN BìNH LâM

Mã số thuế: 5801402729 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Trương
Địa chỉ: Số 66 thôn Tân Lạc 1, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH NôNG SảN Cà PHê PHONG Vũ

Mã số thuế: 5801402528 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Đông
Địa chỉ: Số 198, Khu 11 đường Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI THIêN âN

Mã số thuế: 5801402599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thành
Địa chỉ: Thôn Sóc Sơn, Xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THàNH NGUYêN LADO

Mã số thuế: 5801402711 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nguyên
Địa chỉ: Số 210 khu phố Quảng Đức, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG 584

Mã số thuế: 5801402863 - Đại diện pháp luật: Lê Nhật Huy
Địa chỉ: Khu phố Quảng Đức, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH NHà ĐẹP HOàNG GIA

Mã số thuế: 5801402870 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Mười
Địa chỉ: Số 74, Thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TRí THàNH KHANG

Mã số thuế: 5801402856 - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Dương
Địa chỉ: Thửa đất số 900 và 901, Tờ bản đồ số 04, Xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN HòA PHướC

Mã số thuế: 5801402567 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sung
Địa chỉ: Tổ 24, Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN YêN HảI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 5801402694 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Duy
Địa chỉ: Số 581 đường 2 tháng 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN HUY HOàNG NGọC

Mã số thuế: 5800243755-001 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Mẫn
Địa chỉ: Tổ dân phố Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH AN PHáT HưNG LâM ĐồNG

Mã số thuế: 5801402609 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hưng
Địa chỉ: Số 9, Đội Cấn, Phường Lộc Sơn, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN TROPISUN

Mã số thuế: 5801402091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tử Ngọc Anh
Địa chỉ: 45/25 đường 1 tháng 5, buôn So Ven, Phường B-lao, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN TâM CHâU

Mã số thuế: 5801402736 - Đại diện pháp luật: Chu Kim Thạc
Địa chỉ: Số 288 đường Trần Phú, Phường 1, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Vũ NAM PHươNG

Mã số thuế: 5801402574 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Thanh
Địa chỉ: Số 192 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TôN THéP NHậT ANH

Mã số thuế: 0314355081-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nam
Địa chỉ: Số 40 Trần Văn Giáp, Phường Lộc Phát, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH MINH HòA

Mã số thuế: 5801402535 - Đại diện pháp luật: Bùi Trung Hiếu
Địa chỉ: Lô 7, Khu quy hoạch Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TM - DV TRí QUYềN

Mã số thuế: 5801402542 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Số 4 đường Thiện Mỹ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH áNH DươNG Đà LạT

Mã số thuế: 5801402510 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Quang Hưng
Địa chỉ: Số 17/1, Đường Tôn Thất Tùng, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH NôNG - LâM NGHIệP PHụNG HOàNG

Mã số thuế: 5801402750 - Đại diện pháp luật: Lê Phụng Hoàng
Địa chỉ: Đường Đankia, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH SVC MINH NGUYễN

Mã số thuế: 5801402253 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Dĩnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Trị, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH GIảI PHáP CAFE VIệT NAM

Mã số thuế: 5801402172 - Đại diện pháp luật: Đỗ Bá Nhân
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hòa Trung, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Kế SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ SAPSONA

Mã số thuế: 0315546674-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Lan
Địa chỉ: 1224 Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC THươNG MạI QUốC Tế NHậT THàNH TạI LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0108645483-001 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thêu
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lộc An, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TM MAY MặC ĐạI LộC

Mã số thuế: 5801402327 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thúy
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VIệT THảO NHIêN

Mã số thuế: 5801310725-001 - Đại diện pháp luật: Trương Đức Hiệp
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH VBS

Mã số thuế: 5801402207 - Đại diện pháp luật: Đinh Hiệp Dũng
Địa chỉ: Thôn Quang Trung 2, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

TRườNG MầM NON Tư THụC Đồ Rê Mí

Mã số thuế: 5801402461 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Mỹ Anh
Địa chỉ: Số 04 Khu phố Gô Gia, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SX - TM THựC DưỡNG TườNG VâN

Mã số thuế: 0315497441-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Thôn Định An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH CHUNG THê

Mã số thuế: 5801402101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Huy
Địa chỉ: 227 Thống Nhất, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH DALAT FRESH FOOD

Mã số thuế: 5801402408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Số 22 đường Cô Bắc, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN SơN NướC BảO LINH

Mã số thuế: 5801402214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đại
Địa chỉ: Thôn Đăng Srôn, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Hà NGUYêN ANH

Mã số thuế: 5801402246 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Tùng
Địa chỉ: Thôn Hiệp Hòa, Xã Ninh Gia, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP SạCH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 5801402341 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Hưng
Địa chỉ: Km 6, thôn An Tĩnh, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XâY DựNG VậN TảI AN THịNH ĐạT

Mã số thuế: 5801402165 - Đại diện pháp luật: Thái Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố Nghĩa Lập 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH ANH THư LâM ĐồNG

Mã số thuế: 5801402292 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Số 225 đường 2 tháng 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH NôNG - LâM NGHIệP NGọC HâN

Mã số thuế: 5801402398 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hưng
Địa chỉ: Tổ dân phố B'Nơ A, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TM DV MINH KHOA

Mã số thuế: 5801402415 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Thủy
Địa chỉ: Số 141 đường Đoàn Thị Điểm, Xã Lộc Thanh, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Demo home