Demo home

Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH THỰC

Mã số thuế: 4900838916 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thực
Địa chỉ: Khu 1, Đường Hòang Văn Thụ, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MINH QUÂN 86

Mã số thuế: 4900838923 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Tấn
Địa chỉ: Số 105, đường Tam Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ VẠN THÀNH

Mã số thuế: 4900838909 - Đại diện pháp luật: Hòang Văn Thắng
Địa chỉ: Số 115, khối 7, đường Tô Thị, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV HUY DÂN

Mã số thuế: 4900838521 - Đại diện pháp luật: Trần Huy Dân
Địa chỉ: Lô TMDV.2, thôn Chi Ma, Xã Yên KHóai, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TAM HÒA HƯNG

Mã số thuế: 4900838514 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tam
Địa chỉ: Lô TMDV.2, thôn Chi Ma, Xã Yên KHóai, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ĐÌNH HUYNH

Mã số thuế: 4900838539 - Đại diện pháp luật: Ngụy Đình Huynh
Địa chỉ: Lô TMDV.2, thôn Chi Ma, Xã Yên KHóai, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỄN THUẾ HỮU NGHỊ QUỐC TẾ LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900838592 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Sơn
Địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm thương mại - Miễn thuế, Cửa khẩu quốc tế, Xã Bảo Lâm, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH DƯƠNG TRÍ THIỆN

Mã số thuế: 4900838338 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Như
Địa chỉ: Số 34, Khối phố Hòang Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BÌNH GIA

Mã số thuế: 4900838578 - Đại diện pháp luật: Mông Quốc Hòan
Địa chỉ: Số 7 Đường Phai Danh, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH SH LOGISTICS

Mã số thuế: 4900838585 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trường Giang
Địa chỉ: Km số 16+800m, Quốc lộ 1A, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CHI NHÁNH LẠNG SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901045870-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Tổ 4, khối 2, đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ECI LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900838546 - Đại diện pháp luật: Hòang Ngọc ái
Địa chỉ: Số 81, Đường Tam Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN THẾ QUYỀN CHI NHÁNH LẠNG SƠN

Mã số thuế: 0107471361-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Quyền
Địa chỉ: Ngõ 3 đường Ngô Thị Sĩ, khối 6, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CON ĐườNG XANH QUảNG NAM - CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 4000694323-022 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ly Ty
Địa chỉ: Số 79C, đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI HòANG HảI-CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0101226356-031 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Luận
Địa chỉ: Shop L2-04, tầng L2 Vincom Lạng Sơn, số 2A đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

HợP TáC Xã SảN XUấT Và THươNG MạI HòANG Vũ

Mã số thuế: 4900834911 - Đại diện pháp luật: Hòang Thị Vang
Địa chỉ: Số 12/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TRUNG TâM DịCH Vụ NôNG NGHIệP HUYệN CHI LăNG

Mã số thuế: 4900834608 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Sáu
Địa chỉ: TT Đồng Mỏ, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI VY THàNH ĐạT

Mã số thuế: 4900834541 - Đại diện pháp luật: Vy Đức Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Khun Phang, Xã Quang Lang, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

TRườNG TIểU HọC Xã VạN LINH

Mã số thuế: 4900834598 - Đại diện pháp luật: Lương Truyền Tin
Địa chỉ: thôn Phố Mới, Xã Vạn Linh, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH VIệN THIếT Kế DINH DưỡNG BảO AN

Mã số thuế: 0108398883-001 - Đại diện pháp luật: Hòang Minh Dương
Địa chỉ: Số 200B Đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN MáY LạNG SơN

Mã số thuế: 4900834559 - Đại diện pháp luật: Trần Chính Hùng
Địa chỉ: Số 26, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI TRìNH ANH

Mã số thuế: 4900834453 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Trình
Địa chỉ: Phố Sặt, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

CHI NHáNH THấT KHê - CôNG TY TNHH HươNG GIANG LS

Mã số thuế: 4900808862-004 - Đại diện pháp luật: Hòang Thị Hương Giang
Địa chỉ: Số 61, Khu 3, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CHI NHáNH VăN LãNG - CôNG TY TNHH HươNG GIANG LS

Mã số thuế: 4900808862-003 - Đại diện pháp luật: Hòang Thị Hương Giang
Địa chỉ: Số 72, Khu 6, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

CHI NHáNH CAO LộC - CôNG TY TNHH HươNG GIANG LS

Mã số thuế: 4900808862-002 - Đại diện pháp luật: Hòang Thị Hương Giang
Địa chỉ: Số 193, Khu Dây Thép, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ Và XUấT NHậP KHẩU ĐạI VIệT SM

Mã số thuế: 4900834478 - Đại diện pháp luật: Hòang Mạnh Toàn
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CHI NHáNH TâN THANH - CôNG TY TNHH HươNG GIANG LS

Mã số thuế: 4900808862-001 - Đại diện pháp luật: Hòang Thị Hương Giang
Địa chỉ: Khu I, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV QUỐC ANH VĂN QUAN TẠI HỮU LŨNG

Mã số thuế: 4900759848-001 - Đại diện pháp luật: Vi Hương Lan
Địa chỉ: Số 22, đường Tôn Thất Tùng, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP HÒANG LÊ

Mã số thuế: 4900831597 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Trường
Địa chỉ: Số 28, ngõ 03, đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN - CHI NHÁNH HẠT BÌNH GIA - BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900219747-019 - Đại diện pháp luật: Lộc Đức Toàn
Địa chỉ: Tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN - CHI NHÁNH HẠT LỘC BÌNH - ĐÌNH LẬP

Mã số thuế: 4900219747-018 - Đại diện pháp luật: Bế Văn Báo
Địa chỉ: Khu Bản Kho, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN DƯƠNG

Mã số thuế: 4900831572 - Đại diện pháp luật: Trần Hòang Long
Địa chỉ: Khu dân cư N16, Tổ 1, Khối 5, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV COLOP

Mã số thuế: 4900831854 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Khoa
Địa chỉ: Số 25A, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CHÍ CÔNG

Mã số thuế: 4900831565 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Số 34A, ngõ 2, đường Chu Văn An, Khối 5, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NGUYỄN

Mã số thuế: 4900831614 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòang Nga
Địa chỉ: Số 100, Đường Văn Vỉ, Khối Đại Thắng, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON HÒANG VĂN THỤ

Mã số thuế: 4900831540 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuyến
Địa chỉ: Khu đô thị Phú Lộc I - II, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TẬP ĐOÀN CHI LĂNG

Mã số thuế: 4900831357 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thọ
Địa chỉ: Khu Hòa Bình II, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG THƯỞNG

Mã số thuế: 4900831364 - Đại diện pháp luật: Quản Trọng Lĩnh
Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒANG LÂM WOOD

Mã số thuế: 4900831290 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trìu
Địa chỉ: Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DOANH OANH

Mã số thuế: 4900831389 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Doanh
Địa chỉ: Số 107, đường Lý Thường Kiệt, Khu đô thị Phú Lộc IV, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Demo home