Demo home

Tỉnh Lạng Sơn

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI LạNG SơN - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG NGHệ Và THươNG MạI QUốC Tế ZILA VIệT N

Mã số thuế: 0107505003-036 - Đại diện pháp luật: Hà Thu Hương
Địa chỉ: Số 116, đường Xương Giang, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI LộC BìNH

Mã số thuế: 4900848590 - Đại diện pháp luật: Bùi Đăng Hà
Địa chỉ: Số 36 Khu Chộc Vằng, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

HợP TáC Xã DịCH Vụ THươNG MạI TUâN NHâM

Mã số thuế: 4900848600 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhâm
Địa chỉ: thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV BìNH NGHI LạNG SơN

Mã số thuế: 4900848551 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tuất
Địa chỉ: Thôn Pạc Lạn, Xã Đào Viên, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH Tư VấN Kỹ THUậT AN PHáT

Mã số thuế: 4900848512 - Đại diện pháp luật: Lô Văn Thương
Địa chỉ: ô số 11, chia lô 22, khu đô thị Nam Hoàng Đồng, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV T&T LạNG SơN

Mã số thuế: 4900848576 - Đại diện pháp luật: Vi Hồng Thái
Địa chỉ: Số 15, đường Thác Mạ 7, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG Và THươNG MạI TRầN GIA

Mã số thuế: 4900848544 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Học
Địa chỉ: Số 451, đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV AN THịNH TRườNG PHáT

Mã số thuế: 4900848583 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Huyền
Địa chỉ: Số 329, đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN TâN PHú QUý LS

Mã số thuế: 4900848449 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Việt
Địa chỉ: Thôn Địa Phận, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT CôNG NGHệ TàI NGUYêN MôI TRườNG

Mã số thuế: 0104744250-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Khánh
Địa chỉ: Số 16, khu 3, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV VậN TảI QUốC Tế MINH QUANG

Mã số thuế: 4900848294 - Đại diện pháp luật: Tống Văn Vinh
Địa chỉ: Tổ 4, Khối 2, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NGọC THơM

Mã số thuế: 4900848103 - Đại diện pháp luật: Liễu Ngọc Thơm
Địa chỉ: Số 67, đường Trục Chính, cửa khẩu Tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ AN LạC VIêN VĩNH HằNG

Mã số thuế: 4900848456 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Nà Mò, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV TịNH DAO

Mã số thuế: 4900848110 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thiều
Địa chỉ: A21, Khu Chung cư đường Chục Chính, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI TậP ĐOàN HưNG THịNH

Mã số thuế: 4900848304 - Đại diện pháp luật: Nông Đức Thọ
Địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU HùNG HIềN

Mã số thuế: 4900848505 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Rọ Phải, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH VậN TảI CôNG NGHệ MAI LINH LạNG SơN

Mã số thuế: 4900848128 - Đại diện pháp luật: Hồ Huy
Địa chỉ: Số 257, Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN HOàNG Hà GREEN

Mã số thuế: 4900848537 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Phương Hạnh
Địa chỉ: Số 176, đường Lương Thế Vinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH C&T-Xứ LạNG

Mã số thuế: 4900848336 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 15, Đường Hoàng Đình Giong, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU HUệ THủY

Mã số thuế: 4900847854 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Số 246, đường Trục Chính, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH AN KHáNH LONG

Mã số thuế: 4900847798 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Phòng
Địa chỉ: Thôn Bản Viển, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV GIAO NHậN THươNG MạI G&T

Mã số thuế: 4900847808 - Đại diện pháp luật: Dương Lan Hương
Địa chỉ: Số 63, phố Phai Luông 2, khu tái định cư Phai Luông, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI QUANG LONG LạNG SơN

Mã số thuế: 4900847893 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Thọ
Địa chỉ: Số 16, đường Văn Vỉ, khối Đại Thắng, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MIO COFFEE

Mã số thuế: 4900847822 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Số 26A, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TRườNG MầM NON I Xã BíNH Xá

Mã số thuế: 4900847036 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Nhung
Địa chỉ: Nà Lừa, Xã Bính Xá, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH VIễN THôNG TIN HọC HOàNG DươNG

Mã số thuế: 4900846917 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Đức Hạnh
Địa chỉ: Tổ 2, Khu Dây Thép, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VFOREST - NHà MáY CHế BIếN Gỗ BắC SơN

Mã số thuế: 0102177479-003 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thôn Nà Giáo, Xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV XE đIệN DK VIệT NHậT (NộP Hộ NHà THầU)

Mã số thuế: 4900847815 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Đào (Bùi Thị Bích Đào)
Địa chỉ: Thôn Quán Hồ, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG ANH MINH 18

Mã số thuế: 4900846924 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Số nhà 56, đường Chu Văn An, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

HợP TáC Xã CHợ ĐạI PHúC

Mã số thuế: 4900846956 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Toàn
Địa chỉ: Số 16, đường Trần Nhật Duật, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU ĐạI CáT LS

Mã số thuế: 4900847269 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Linh
Địa chỉ: Số 30A, đường Lý Thường Kiệt, Khu đô thị Phú Lộc 4, Tổ 6, Kh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV TOàN THảO LS

Mã số thuế: 4900847741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Số nhà 9, ngõ 4, khối 4, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và Sự KIệN LạNG SơN

Mã số thuế: 4900847558 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Tùng
Địa chỉ: Số 36, đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU AM

Mã số thuế: 4900847780 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Dương
Địa chỉ: Số 68, đường Vi Đức Thắng, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH CORUNDUM LạNG SơN VIệT NAM

Mã số thuế: 4900846882 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hồng
Địa chỉ: ô số 7+8, NV2, Khu đô thị Phú Lộc 1+2, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Và THươNG MạI NGUYêN MINH PHáT - CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0108336051-002 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Yêu
Địa chỉ: Thôn Mỏ Đá, Xã Quang Lang, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

HợP TáC Xã BìNH AN

Mã số thuế: 4900844821 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trường Cửu
Địa chỉ: Thôn Trung Thượng, Xã Hòa Bình, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN ĐứC TRUNG BắC SơN

Mã số thuế: 4900844807 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Nhân (Mai Thanh Tuấn)
Địa chỉ: Số 26, Khối phố Lê Hồng Phong, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN NộI THấT SHQ

Mã số thuế: 4900845053 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Hải
Địa chỉ: PG2-08a, Vincom, đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư XâY DựNG THàNH PHáT LạNG SơN

Mã số thuế: 4900844740 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Số 10B, đường Lương Đình Của, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Demo home