Demo home

Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã LươNG SơN

Mã số thuế: 5300761371-017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng / Huyện Bảo Yên /, Xã Lương Sơn, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã XUâN YêN SơN

Mã số thuế: 5300761371-018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng / Huyện Bảo Yên /, Xã Yên Sơn, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MặT TRờI SA PA

Mã số thuế: 5300765915 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Vân
Địa chỉ: Số 9, tổ dân phố 6 đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG PHươNG BắC

Mã số thuế: 5300766570 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tĩnh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thành Luân, thôn Tòng Chú 3, Xã Cốc San, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL LàO CAI - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-064 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Cường
Địa chỉ: B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG CôNG NGHệ NEW

Mã số thuế: 5300766676 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Long
Địa chỉ: Tầng 4, số nhà 039, đường Nguyễn Huệ, tổ 3, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THàNH NGọC

Mã số thuế: 5300766475 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Luân
Địa chỉ: Số nhà 046, Phố Nậm Thi, Tổ 8, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV CôNG NGHIệP THANH NAM PHáT

Mã số thuế: 5300766404 - Đại diện pháp luật: Vũ Hoài Thanh
Địa chỉ: Số nhà 050, phố Bùi Thị Xuân, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG & ĐầU Tư SôNG HồNG

Mã số thuế: 5300766429 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: Căn hộ C209 chung cư Lâm Viên tổ 8a, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH SUPERSHIP LàO CAI

Mã số thuế: 5300766362 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Cường
Địa chỉ: Số 002A, Đường Lê Văn Hưu, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư XâY DựNG ĐứC GIANG

Mã số thuế: 5300766348 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Giang
Địa chỉ: Số nhà 497 đường Điện Biên, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY CP Tư VấN HUấN LUYệN Và Hỗ TRợ PHụ Nữ KHởI NGHIệP

Mã số thuế: 5300766468 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Lan
Địa chỉ: Số 002 Phố Ba Chùa, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN NAM GIANG

Mã số thuế: 5300766450 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Đức
Địa chỉ: Lô 14 đường A4 Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH Tư VấN Và Hỗ TRợ GIáO DụC BìNH AN

Mã số thuế: 5300766387 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nguyệt
Địa chỉ: Số nhà 028, đường Cù Chính Lan, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP SINH THáI CáT TườNG

Mã số thuế: 5300766482 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Chỉn
Địa chỉ: Số nhà 591, Đường Lê Thanh, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU KHởI QUANG

Mã số thuế: 5300766669 - Đại diện pháp luật: Lý Mùi Ghến
Địa chỉ: Số nhà 40 Đại Lộ Trần Hưng Đạo Khu đô thị The Manor Eco+ là, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ TDK VINH PHáT

Mã số thuế: 5300766644 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Kiệt
Địa chỉ: Số 48, đường Tân Lập, Khu đô thị Bitexco, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV Vệ SINH MôI TRườNG PHươNG LY

Mã số thuế: 5300766355 - Đại diện pháp luật: Đào Viết Thanh
Địa chỉ: Số nhà 110 đường Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN LONG HưNG

Mã số thuế: 5300766563 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Số nhà 005, Đường Tôn Thất Thuyết, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN LáN Bò

Mã số thuế: 5300766122 - Đại diện pháp luật: Ngiuyễn Thái Hà
Địa chỉ: Thôn Đồng Qua, Xã Liêm Phú, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT-Xã LONG PHúC

Mã số thuế: 5300761371-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Ràng huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Long Phúc, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN-Xã VIệT TIếN

Mã số thuế: 5300761371-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Ràng huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Việt Tiến, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT HUYệN BảO YêN -Xã KIM SơN

Mã số thuế: 5300761371-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Ràng huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Kim Sơn, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã XUâN HòA

Mã số thuế: 5300761371-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: Tt Phố Ràng huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Xuân Hòa, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BăNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN-THị TRấN PHố RàNG

Mã số thuế: 5300761371-013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT phố ràng huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai / Huyện Bảo Yên-Thị t, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã XUâN THượNG

Mã số thuế: 5300761371-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: SN 386 đường Nguyễn Tất Thành TT Phố Ràng / Huyện Bảo Yên, Xã Xuân Thượng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI- CCT HUYệN BảO YêN-Xã LONG KHáNH

Mã số thuế: 5300761371-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Ràng huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Long Khánh, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã BảO Hà

Mã số thuế: 5300761371-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Ràng huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN BảO YêN -Xã MINH TâN

Mã số thuế: 5300761371-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Ràng huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Minh Tân, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT HUYệN BảO YêN -Xã CAM CọN

Mã số thuế: 5300761371-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Rang huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai / Huyện Bảo Yên-Thị t, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI -CCT HUYệN BảO YêN -Xã THượNG Hà

Mã số thuế: 5300761371-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Ràng huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã TâN DươNG

Mã số thuế: 5300761371-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Ràng huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Tân Dương, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã ĐIệN QUAN

Mã số thuế: 5300761371-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Ràng huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Điện Quan, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã VĩNH YêN

Mã số thuế: 5300761371-016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Ràng huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Vĩnh Yên, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN -Xã NGHĩA Đô

Mã số thuế: 5300761371-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố Rang huyện Bảo Yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Nghĩa Đô, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI-CCT HUYệN BảO YêN- XA TâN TIếN

Mã số thuế: 5300761371-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: TT Phố rang huyện Bảo yên / Huyện Bảo Yên-Thị trấn Phố Ràng, Xã Tân Tiến, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH SâM SAPA

Mã số thuế: 5300766161 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Thắm
Địa chỉ: Số 56B, đường Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH Và DịCH Vụ VIệT ĐứC

Mã số thuế: 5300766186 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: Số 313A Đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Tỉnh Lào Cai

HợP TáC Xã CHế BIếN THựC PHẩM SạCH GIA PHú

Mã số thuế: 5300766115 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thắm
Địa chỉ: Thôn Đông Căm, Xã Gia Phú, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI TỉNH LàO CAI - CôNG TY Cổ PHầN THẩM ĐịNH GIá Và Tư VấN VIệT NAM

Mã số thuế: 0106464001-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiển
Địa chỉ: Số nhà 12, Đường Nguyễn Danh Phương, Tổ 13, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Demo home