Demo home

Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH THIệN CHí SàI GòN

Mã số thuế: 1101914192 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Hiệp
Địa chỉ: Khu F Khu công nghiệp Tân Kim, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ MườI NI- LONG AN

Mã số thuế: 0312741028-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ni
Địa chỉ: Số 1375, ấp Tân Xuân, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH NAM VANG PHáT

Mã số thuế: 1101914241 - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Hòa
Địa chỉ: 22 Quốc lộ 50, Khu phố 3, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

HTX NôNG NGHIệP Mỹ PHú

Mã số thuế: 1101914516 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: ấp 1, Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH HUỳNH XUâN áNH NGOAN

Mã số thuế: 1101914234 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Kiệm
Địa chỉ: LF/37 ấp Vàm Kinh, Xã Bình An, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH ĐO ĐạC - XâY DựNG - ĐIệN - NướC AN PHú GIA

Mã số thuế: 1101913625 - Đại diện pháp luật: Trần Chí Hiếu
Địa chỉ: Số nhà 44 đường Nguyễn Hữu Trí, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN HOàNG KIM MôN

Mã số thuế: 1101914178 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Bảy
Địa chỉ: Thửa đất số 1241, 1260, 1262, 1893 tờ bản đồ số 05, ấp 3, Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CHI NHáNH 002 CôNG TY TNHH SắT THéP THANH PHáT

Mã số thuế: 1101857392-002 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Toản
Địa chỉ: Thửa đất số 2686, tờ bản đồ số 5, ấp 9, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THéP KHôNG Gỉ PHONG PHáT

Mã số thuế: 1101914763 - Đại diện pháp luật: Thôi Thanh Phong
Địa chỉ: Số thửa 505, 506, tờ bản số 25, ấp 10, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH TM-DV-VT HưNG THạNH LợI

Mã số thuế: 1101914530 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Thắm
Địa chỉ: Số 160A, khu 2, ấp 9, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH GRILL & BEER

Mã số thuế: 1101914717 - Đại diện pháp luật: Trần Mỹ Vân
Địa chỉ: Thửa số 75, tờ bản đồ số 17, ấp 4, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH ĐINH CHâU PHú

Mã số thuế: 1101914604 - Đại diện pháp luật: Đinh Châu Phú
Địa chỉ: số 2/4 Võ Công Tồn, Khu phố 1, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ LOGISTICS PHI LONG

Mã số thuế: 0313072323-002 - Đại diện pháp luật: Tăng Đình Quang
Địa chỉ: Thửa số 61, 62, 63 tờ bản đồ số 75, khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CôNG TY Cổ PHầN SOUTHGATE ( NộP THAY NHà THầU NướC NGOàI )

Mã số thuế: 1101914499 - Đại diện pháp luật: Cao Tấn Thạch
Địa chỉ: 21-23 Đường số 3, Khu dân cư Nam Long, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NHựA BảO MINH- XưởNG SảN XUấT

Mã số thuế: 0314994930-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hớn
Địa chỉ: Lô A11, Đường dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH TM DV NHựA PET HữU HùNG

Mã số thuế: 1101914361 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Nghị
Địa chỉ: T758, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH THựC PHẩM TUấN KIềU

Mã số thuế: 1101913960 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: 778 ấp Bình Hữu 1, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Bị ĐIệN NăM HUY HOàNG

Mã số thuế: 1101914308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Năm
Địa chỉ: Thửa đất số 1526, tờ bản đồ số 36, ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY Cổ PHầN BAO Bì TNT MINH AN

Mã số thuế: 1101914555 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thảo
Địa chỉ: Số 4, ấp Bàu Sen, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CHI NHáNH ĐứC HOà - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN SUấT ăN CôNG NGHIệP NAM LONG

Mã số thuế: 1101788477-001 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Nam
Địa chỉ: Thửa đất số 1075, TBĐ số 11, ấp Đức Ngãi 2, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐO ĐạC TOàN PHáT THịNH

Mã số thuế: 1101914322 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Nhàn
Địa chỉ: 76/27 Đường Nguyễn Trọng Thế, Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DAMY VINA ( NộP THAY NHà THầU NướC NGOàI )

Mã số thuế: 1101914386 - Đại diện pháp luật: Kang Byung Jo
Địa chỉ: ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG Hạ TầNG PHúC THịNH

Mã số thuế: 1101914636 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Liu
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY Cổ PHầN VLXD SOLAR

Mã số thuế: 1101914629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: Số nhà A68 Đường số 1, Khu Dân Cư Trần Anh, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU PHú THắNG

Mã số thuế: 0314336466-001 - Đại diện pháp luật: Trương Phụng Nghi
Địa chỉ: D5-22 khu đô thị Phúc An City, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH RONG CHENG XIANG VIệT NAM

Mã số thuế: 1101914481 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Gương
Địa chỉ: Số 4, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH BáCH LộC REAL

Mã số thuế: 1101914273 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mai Thanh Tùng
Địa chỉ: 239 ấp Rừng Sến, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH YONG CHEN

Mã số thuế: 1101914467 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Huệ Bình
Địa chỉ: Lô 01HF-14 Đường số 4, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG ĐịA ốC HOàNG PHONG

Mã số thuế: 1101913671 - Đại diện pháp luật: Hồ Anh Tuấn
Địa chỉ: 05 Đường tỉnh lộ 9, ấp Rừng Dầu, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN CHUYểN HUỳNH HOàNG ĐôNG

Mã số thuế: 1101914548 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Duy Hoàng
Địa chỉ: Thửa số 3, Khu vực 5, Xã Hiệp Hòa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH SX TM DV ASAP VM

Mã số thuế: 1101914185 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Nam
Địa chỉ: Số 131D, Khu vực 4, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ GIảI TRí ĐIệN Tử PHướC LONG HảI

Mã số thuế: 1101914562 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Phúc
Địa chỉ: 168 E1, Khu vực 5, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI VĩNH THàNH - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0305841494-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Trực
Địa chỉ: Số 125, tỉnh lộ 825, khu vực 4, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH BìNH MINH NEWLAND

Mã số thuế: 1101914428 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thu Ngân
Địa chỉ: Số 234, khu vực 1, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH SX TM DầU THựC VậT THư PHáT THàNH

Mã số thuế: 1101914227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Thọ
Địa chỉ: Lô T2A-T3 Đường số 12, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUảNG CáO THủY NGâN

Mã số thuế: 1101914594 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thu
Địa chỉ: Số 277 Đường tỉnh lộ 825, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HONG CHANG THịNH

Mã số thuế: 1101914474 - Đại diện pháp luật: Lê Thúy Vân
Địa chỉ: Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 15, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH HOạT ĐộNG GIảI TRí Và TM DV ĐT ĐạI NAM

Mã số thuế: 1101914442 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Khánh
Địa chỉ: 160A, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH HOạT ĐộNG GIảI TRí Và TM DV ĐạI PHáT

Mã số thuế: 1101914435 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Minh
Địa chỉ: 21 Tổ 12, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH DP ZHIPAT

Mã số thuế: 1101914354 - Đại diện pháp luật: Hà Lệ Hoa
Địa chỉ: Lô R8A Đường số 9, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Demo home