Demo home

Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH DươNG THàNH CôNG

Mã số thuế: 0601178277 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Mai Hiên
Địa chỉ: Thôn Địch Lễ B, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI PHúC QUý

Mã số thuế: 0601178319 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Dũng
Địa chỉ: Số 46, Phùng Chí Kiên, Xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN GạCH BôNG SEN VIệT NAM

Mã số thuế: 0601178157 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiểu
Địa chỉ: Xóm 3b, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI THịNH DươNG

Mã số thuế: 0601178358 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Sao
Địa chỉ: Xóm 32, Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH PHúC AN CườNG NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0601178421 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tinh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Y Tế NGHĩA MINH

Mã số thuế: 0601178407 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Tứ
Địa chỉ: Thôn Đắc Thắng Thượng, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI MATCHA XUâN TRườNG

Mã số thuế: 0601178252 - Đại diện pháp luật: Trần Viết Hiệu
Địa chỉ: Xóm 19, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP TIếN HOàNG

Mã số thuế: 0601178333 - Đại diện pháp luật: Phạm Bình Tĩnh
Địa chỉ: Xóm Trần, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH VậN TảI Và PHáT TRIểN THươNG MạI VIệT ĐứC

Mã số thuế: 0601178340 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Đức
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN GIáO DụC E-LINK

Mã số thuế: 0601178397 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Thôn Ngọc Giả, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH TM XUấT NHậP KHẩU KIM NGâN

Mã số thuế: 0601178326 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Trai (tại nhà ông Cao Văn Duyện), Xã Nam Cường, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH ĐầU Tư DịCH Vụ THươNG MạI KIM PHáT

Mã số thuế: 0601178365 - Đại diện pháp luật: Đoàn Đình Kiên
Địa chỉ: Thôn Thanh Khê, Xã Nam Cường, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH YONG HSIEH HSIN

Mã số thuế: 0601178238 - Đại diện pháp luật: Vạn Như Chịnh
Địa chỉ: Đường 57, Thôn Đông Anh, Xã Yên Khang, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH VậN TảI THảO NHI

Mã số thuế: 0601178245 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Vê
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN KINH Tế THIêN LộC

Mã số thuế: 0601178284 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khiêm
Địa chỉ: Số 183/703 đường Trường Chinh, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH VINACU

Mã số thuế: 0601178372 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Vân
Địa chỉ: Số 4 đường Tô Hiến Thành, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI & DượC PHẩM HJ

Mã số thuế: 0601178069 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Nhật
Địa chỉ: Số 46 Đoàn Nhữ Hài, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DịCH Vụ TRIệU GIA

Mã số thuế: 0601178100 - Đại diện pháp luật: Lại Thị Thúy
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CHI NHáNH KHáCH SạN NAM CườNG NAM ĐịNH - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN NAM CườNG Hà NộI

Mã số thuế: 0600082558-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Quyết
Địa chỉ: Lô 24 Đường Đông A, Khu ĐTM Hòa Vượng, Xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH ĐứC DũNG NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0601178206 - Đại diện pháp luật: Trương Duy Điềm
Địa chỉ: Số 92/114 Mạc Thị Bưởi, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH HợP KIM NHôM Và CHế BIếN LâM SảN TRầN HảI

Mã số thuế: 0601178189 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hải
Địa chỉ: Đội 5, Xóm Tây Ninh, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN THươNG MạI áNH THIêN

Mã số thuế: 0601178012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thảo
Địa chỉ: Xóm Trần Đồng, Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH ĐầU Tư DịCH Vụ Kỹ THUậT NHậT PHáT

Mã số thuế: 0601178118 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Duẩn
Địa chỉ: Đội 1, Xã Giao Châu, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH MTV QUốC ĐạT

Mã số thuế: 0601178164 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đạt
Địa chỉ: Xóm 10 (tại nhà ông Vũ Văn Đạt), Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH VậN TảI MINH THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0601177876 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Chanh
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN MôI TRườNG AN VIệT

Mã số thuế: 0601178132 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phùng
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và DịCH Vụ THươNG MạI PHúC HưNG

Mã số thuế: 0601177890 - Đại diện pháp luật: Lê Trần Quân
Địa chỉ: Đội 1, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH SKEY NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0601177989 - Đại diện pháp luật: Đoàn Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH CâY XANH MINH QUâN

Mã số thuế: 0601177795 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Nguyên
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ Và THươNG MạI TUấN HùNG

Mã số thuế: 0601177957 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Chính
Địa chỉ: Thôn Hưng Xá, Xã Yên Phong, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH VậN TảI HOA NAM

Mã số thuế: 0601177925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quản
Địa chỉ: Thôn Bình Thượng, Xã Yên Thọ, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH Cơ KHí CHíNH XáC HLT VIệT NAM

Mã số thuế: 0601178196 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Thôn Trung (Tại nhà ông Nguyễn Đức Thắng), Xã Yên Dương, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

HTX SảN XUấT KINH DOANH DịCH Vụ NôNG NGHIệP SùNG HàN Mỹ THUậN

Mã số thuế: 0601178005 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vinh
Địa chỉ: Thôn Hàn Thông, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

HTX SảN XUấT KINH DOANH DịCH Vụ NôNG NGHIệP Xã Mỹ TRUNG

Mã số thuế: 0601178037 - Đại diện pháp luật: Trần Bùi Chục
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG HT

Mã số thuế: 0601178051 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thuỷ
Địa chỉ: Số 03/38, Đường Vũ Năng An, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí NGâN HàNG BMC VIệT NAM

Mã số thuế: 0601177883 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Nam
Địa chỉ: Xóm Trại, Xã Lộc An, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ IN CHốNG GIả VHP

Mã số thuế: 0601177996 - Đại diện pháp luật: Lưu Bá Vương
Địa chỉ: Lô 17-18 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, Xã Lộc An, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH GIầY AN KHANG

Mã số thuế: 0601178125 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bộ
Địa chỉ: Số 84/148 đường Tô Hiến Thành, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI NGọC THăNG

Mã số thuế: 0601177964 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Thăng
Địa chỉ: Số 15/10/144 đường Mỹ Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CôNG TY TNHH PHOM GIàY GIA HâN - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0201812604-001 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thuỳ Dương
Địa chỉ: Lô T2, đường N8, Khu Công Nghiệp Hoà Xá (thuê xưởng của Công, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

Demo home