Demo home

Tỉnh Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 0601168663 - Đại diện pháp luật: Ninh Trọng Trường
Địa chỉ: Tầng 4, 42 Nguyễn Công Trứ, Xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHONG LÂM

Mã số thuế: 0601168582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Điệp
Địa chỉ: Xóm Liên Phong, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH MAY MẶC DỆT KIM SMART SHIRTS (VIỆT NAM) - CHI NHÁNH XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0900278632-002 - Đại diện pháp luật: Chung Sui Kuen
Địa chỉ: Xóm 8 (thuê xưởng của Công ty TNHH DT Xuân Trường), Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÂY CẢNH ĐIỀN XÁ

Mã số thuế: 0601168180 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Viện
Địa chỉ: Đội 1, Xóm Minh Khai, Thôn Vị Khê, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 0601167719 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Khiết
Địa chỉ: Số 144 Nguyễn Khuyến, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH NAM BÌNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601168575 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vị
Địa chỉ: Tổ 13 Liên Hà II, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU PHỨC HỢP TÂN XƯƠNG

Mã số thuế: 0601166962 - Đại diện pháp luật: Chen Chung Yuan
Địa chỉ: Lô D1, đường D3, KCN Hòa Xá (Thuê xưởng của công ty cổ phần, Xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ LIÊN SƠN

Mã số thuế: 0601167282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tài
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THẮNG

Mã số thuế: 0601167437 - Đại diện pháp luật: Đỗ THị LụA
Địa chỉ: TRựC THắNG, Xã Trực Thắng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC HÙNG

Mã số thuế: 0601167405 - Đại diện pháp luật: NGô THị HIềN
Địa chỉ: TRựC HùNG, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TT NINH CƯỜNG

Mã số thuế: 0601167349 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THị LIêN
Địa chỉ: TT NINH CườNG, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC CƯỜNG

Mã số thuế: 0601167412 - Đại diện pháp luật: Đỗ THị ANH
Địa chỉ: TRựC CườNG, Xã Trực Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THUẬN

Mã số thuế: 0601167123 - Đại diện pháp luật: LươNG THị CúC
Địa chỉ: TRựC THUậN, Xã Trực Thuận, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦN NON TRỰC KHANG

Mã số thuế: 0601167109 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhị
Địa chỉ: Trực Khang, Xã Trực Khang, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THANH

Mã số thuế: 0601167162 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THị NGọC
Địa chỉ: TRựC THANH, Xã Trực Thanh, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC NỘI

Mã số thuế: 0601167148 - Đại diện pháp luật: TRIệU THị THắM
Địa chỉ: TRựC NộI, Xã Trực Nội, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC HƯNG

Mã số thuế: 0601167099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quý
Địa chỉ: Đội 7- Quỹ thượng, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐẠO

Mã số thuế: 0601167187 - Đại diện pháp luật: NGô THị THU Hà
Địa chỉ: TRựC ĐạO, Xã Trực Đạo, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC LIÊM

Mã số thuế: 0601167243 - Đại diện pháp luật: Lê THị LAN
Địa chỉ: LIêM HảI, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC HẢI

Mã số thuế: 0601167250 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THị HIếN
Địa chỉ: LIêM HảI, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC TRUNG

Mã số thuế: 0601167324 - Đại diện pháp luật: BùI THị HIềN
Địa chỉ: TRUNG ĐôNG, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐÔNG

Mã số thuế: 0601167444 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Quế
Địa chỉ: Xóm 5 - Phạm Sơn, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0601167268 - Đại diện pháp luật: BùI THị THúY HIềN
Địa chỉ: PHươNG ĐịNH, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐỊNH

Mã số thuế: 0601167275 - Đại diện pháp luật: Vũ THị THANH PHươNG
Địa chỉ: PHươNG ĐịNH, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN CỔ LỄ

Mã số thuế: 0601167331 - Đại diện pháp luật: Vũ THị KIM DUYêN
Địa chỉ: TT Cổ Lễ, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THÁI

Mã số thuế: 0601167356 - Đại diện pháp luật: Tạ THị HồNG
Địa chỉ: TRựC THáI, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC MỸ

Mã số thuế: 0601167116 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỵ
Địa chỉ: Trực Mỹ, Xã Trực Mỹ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC TUẤN

Mã số thuế: 0601167211 - Đại diện pháp luật: Vũ THị MAI SEN
Địa chỉ: TRựC TUấN, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC CÁT

Mã số thuế: 0601167194 - Đại diện pháp luật: Đỗ THị TáM
Địa chỉ: TT CáT THàNH, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THÀNH

Mã số thuế: 0601167204 - Đại diện pháp luật: ĐOàN THị KIM CHI
Địa chỉ: TT CáT THàNH, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC TĨNH

Mã số thuế: 0601167236 - Đại diện pháp luật: TRầN THị HảI NGA
Địa chỉ: VIệT HùNG, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC BÌNH

Mã số thuế: 0601167229 - Đại diện pháp luật: Lê THị HUế
Địa chỉ: VIệT HùNG, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC CHÍNH

Mã số thuế: 0601167317 - Đại diện pháp luật: TRầN THị KIM
Địa chỉ: TRựC CHíNH, Xã Trực Chính, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐẠI B

Mã số thuế: 0601167388 - Đại diện pháp luật: BùI THị THúY
Địa chỉ: TRựC ĐạI, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC ĐẠI A

Mã số thuế: 0601167363 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THị CúC
Địa chỉ: TRựC ĐạI, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ SUNSCHOOLYY

Mã số thuế: 0601166948 - Đại diện pháp luật: Phan Thị ánh Nguyệt
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Lụa, Đường 57, Khu A, Thị trấn Lâm, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0601166955 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Thoa
Địa chỉ: (Thuê xưởng của Công ty TNHH Phương Ngọc) Lô 9 đường D5, Cụm, Xã Lộc An, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC TRÂM

Mã số thuế: 0601167130 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 5/4/38 Phan Bội Châu, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG THÀNH NAM

Mã số thuế: 0601166987 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Số 447 đường Trần Nhân Tông, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM - TRUNG TÂM MUA SẮM NGUYỄN KIM NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0302286281-064 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Dũng
Địa chỉ: Trung tâm Thương mại Siêu thị Thiên Trường, Xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Đinh, Tỉnh Nam Định

Demo home