Demo home

Tỉnh Nghệ An

CôNG TY LUậT TNHH HMC Và CộNG Sự

Mã số thuế: 2901976390 - Đại diện pháp luật: nguyễn xuân hào
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Nguyên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH TV NAM SươNG

Mã số thuế: 2901976217 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nam
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH MTV LậP THàNH

Mã số thuế: 2901976249 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh
Địa chỉ: Số 305, Khối Hải Bình, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY CP Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG TH GROUP

Mã số thuế: 2901976337 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Nhà số 08, hẻm 02, ngõ 30 đường Trần Tấn, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Y.ê.N

Mã số thuế: 2901976224 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hải Yến
Địa chỉ: Xóm Trung Thuận, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH MAYA LTD

Mã số thuế: 2901976295 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Địa chỉ: Nhà số 5, Ngõ 43A, đường Phan Chu Trinh, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT MIềN TRUNG

Mã số thuế: 2901975950 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Huấn
Địa chỉ: Số 77 đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH XD HOàNG HIếU

Mã số thuế: 2901976231 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Vinh
Địa chỉ: Số 102, Đường Nguyễn Phong Sắc, Khối Văn Tiến, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP TRIệU CHâU

Mã số thuế: 2901976150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nam
Địa chỉ: Số 95, đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY CP ĐầU Tư Và QUảN Lý BấT ĐộNG SảN TâM QUê - CHI NHáNH VINH

Mã số thuế: 2901914644-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Cảnh
Địa chỉ: Số 7, đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0315585063-019 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Trung tâm Thương mại BigC Vinh, Số 02 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THươNG MạI Hà ANH PHáT

Mã số thuế: 2901976087 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Thoàn
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá Hà, Khối Nam Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

TRạM NGHIêN CứU Và CHUYểN GIAO TIếN Bộ Kỹ THUậT NGô BắC TRUNG Bộ

Mã số thuế: 2901976464 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thuận
Địa chỉ: Khối 12, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN AN HưNG

Mã số thuế: 2901976312 - Đại diện pháp luật: Đinh Bạt Đức
Địa chỉ: Km 22+697, quốc lộ 1, Đường Tránh Vinh, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và PHáT TRIểN QUốC THáI

Mã số thuế: 2901976055 - Đại diện pháp luật: Văn Bá Trường
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI PHI Vũ

Mã số thuế: 2901976048 - Đại diện pháp luật: Ngô Trí Giang
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Nghi Mỹ, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH Tư VấN TàI CHíNH A LONG

Mã số thuế: 2901976062 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Dung
Địa chỉ: Thị Tứ Chợ Cồn, Xã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH KHOáNG SảN Và HóA CHấT MINH CườNG

Mã số thuế: 2901976030 - Đại diện pháp luật: Lê Hải Minh
Địa chỉ: Khối 15, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY CP XâY DựNG & THươNG MạI AN ĐăNG

Mã số thuế: 2901975615 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Thành
Địa chỉ: Xóm Trà Lân, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY CP THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP Và XâY DựNG DTP

Mã số thuế: 2901975453 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Minh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH XNK VITECH VIệT NAM

Mã số thuế: 2901975654 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI DIễN CHâU - NGHệ AN - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG NGHệ Và THươNG MạI QUốC Tế

Mã số thuế: 0107505003-033 - Đại diện pháp luật: Hà Thu Hương
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHú TRANG

Mã số thuế: 2901975728 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Nam
Địa chỉ: xóm 6, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH XNK MAY MặC CườNG ĐạT

Mã số thuế: 2901975742 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Cường
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Danh Cường, xóm 12, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY CP XâY DựNG ANH HOàNG THANH

Mã số thuế: 2901975573 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Đức
Địa chỉ: xóm Yên Phú, Xã Văn Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

CHI NHáNH NGHệ AN CôNG TY TNHH XăNG DầU ĐồNG TâM KINH BắC

Mã số thuế: 2300778281-003 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Toàn
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Lăng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HồNG áNH KIM ANH

Mã số thuế: 2901975894 - Đại diện pháp luật: Lê Kim Hùng
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN LINH TRANG

Mã số thuế: 2901975559 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tài
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY CP MôI TRườNG XANH AN ĐạT

Mã số thuế: 2901975647 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và ĐầU Tư NEO GLOBAL

Mã số thuế: 2901975816 - Đại diện pháp luật: Lê Thạc Tuấn
Địa chỉ: Xóm Minh Xá, Xã Minh Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH MTV THủY đIệN CA LôI (MST NộP Hộ NHà THầU)

Mã số thuế: 2901976009 - Đại diện pháp luật: Lê Thái Quang Hào
Địa chỉ: Bản Piêng Phô, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH SAO VIệT SONUON

Mã số thuế: 2901975460 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quỳnh
Địa chỉ: Số 95, đường Nguyễn Xí, Phường Thu Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG KHANG THịNH

Mã số thuế: 2901975781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Diện
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY CP GIáO DụC ĐạI THàNH

Mã số thuế: 2901975703 - Đại diện pháp luật: Hoàng Vương Anh
Địa chỉ: khu đô thị Đại Thành, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN HASUKA VIệT NAM

Mã số thuế: 2901975446 - Đại diện pháp luật: Võ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 72, Đường Đặng Thai Mai, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH Cơ KHí Và XâY DựNG PHươNG NAM

Mã số thuế: 2901975693 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Phương
Địa chỉ: Số nhà 30 đường Nguyễn Viết Phú, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC ĐHV

Mã số thuế: 2901975830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Việt
Địa chỉ: Số nhà 2A, Ngõ 4, Đường Nguyễn khuyến, Khối Phúc tân, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH BĐS NEWLAND

Mã số thuế: 2901975710 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thiên
Địa chỉ: số 48, đường Lê Huân, khối Cộng Hòa, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH Tú VĩNH THàNH

Mã số thuế: 2901975887 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tú
Địa chỉ: 25 đường Trần Tấn, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG TổNG HợP BìNH MINH

Mã số thuế: 2901975326 - Đại diện pháp luật: Trần ánh Dương
Địa chỉ: Số nhà 13, đường Nguyễn Huy Oánh, khối 3, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Demo home