Demo home

Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ QUANG PHONG

Mã số thuế: 2700889282 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Phú Cường, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DIVA BON VIệT NAM

Mã số thuế: 2700889236 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH TECH QUEEN BEE

Mã số thuế: 2700889211 - Đại diện pháp luật: Đoàn Mạnh Tuyên
Địa chỉ: Số nhà 03 ngõ 187 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phố Phú Xuân, Phường Nam Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI HOàNG TRUNG KIêN

Mã số thuế: 2700889243 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Liễu
Địa chỉ: Số 25, Ngõ 90, Đường Phạm Văn Nghị, Phố 9, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG PHúC VăN

Mã số thuế: 2700889194 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tùng
Địa chỉ: Số 69, Đường Lương Văn Thăng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI TRườNG MINH

Mã số thuế: 2700889162 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trưởng
Địa chỉ: Xóm Ngoài, Xã Yên Phong, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI SDT VINA

Mã số thuế: 2700889028 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Đoàn
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Thịnh, Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH BảO HOàNG NAM

Mã số thuế: 2700889074 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bảo
Địa chỉ: Thôn Khê Hạ, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XâY DựNG ĐạI SơN

Mã số thuế: 2700888962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Đại áng, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

CHI NHáNH TạI NINH BìNH - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CUNG ứNG VIệT

Mã số thuế: 0105809581-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thơm
Địa chỉ: thôn La Vân, Xã Ninh Giang, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH DU LịCH GIA ĐìNH TAM CốC

Mã số thuế: 2700889130 - Đại diện pháp luật: Đinh Việt Hùng
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH NGọC LINH

Mã số thuế: 2700889099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Khê Trong, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG MINH LONG NINH BìNH

Mã số thuế: 2700888987 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Hưng
Địa chỉ: Đội 4, Thôn Lãng Nội, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DP BáCH NHI

Mã số thuế: 2700888994 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đoan Bình, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG NGọC TâN PHáT

Mã số thuế: 2700888754 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: Số nhà 27D, đường 1A, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG XANH C&H

Mã số thuế: 2700888955 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Chung
Địa chỉ: Thôn Xuân Quế, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH TảO VIệT NB

Mã số thuế: 2700889155 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

HợP TáC Xã HOA, CâY CảNH, NôNG SảN TAM ĐIệP

Mã số thuế: 2700888930 - Đại diện pháp luật: Tống Duy Hưng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH QUANG MINH NB

Mã số thuế: 2700889148 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nga
Địa chỉ: SN 1490, Tổ 12, Phường Nam Sơn, Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI MTQ CONS

Mã số thuế: 2700889010 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Mạnh
Địa chỉ: Số nhà 9, Phường Nam Sơn, Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

BAN QUảN Lý RừNG PHòNG Hộ THàNH PHố TAM ĐIệP

Mã số thuế: 2700889116 - Đại diện pháp luật: Đinh Huy Hiệu
Địa chỉ: Tổ 10B, Phường Bắc Sơn, Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

VăN PHòNG LUậT Sư Lê KIM

Mã số thuế: 2700889035 - Đại diện pháp luật: Lệ Trọng Kim
Địa chỉ: Số nhà 43, đường Thanh Niên, tổ 19, Phường Bắc Sơn, Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN CONMIK VIệT NAM CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0105406938-015 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyển
Địa chỉ: Số nhà 458, Phố Khánh Bình, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH HOA TRàNG AN

Mã số thuế: 2700888916 - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Quyền
Địa chỉ: Số 03, Ngõ 50, Đường Đinh Tất Miễn, Phố Bắc Thành, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Kỹ THUậT Vũ GIA

Mã số thuế: 2700889067 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Trọng
Địa chỉ: Ngõ 106, Phố Tân Trung, Đường Xuân Thành, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH Cơ KHí Và XâY DựNG LIêM HOA

Mã số thuế: 2700889081 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Liêm
Địa chỉ: Số 06, Ngõ 17/180, Đường Hai Bà Trưng, Phố Phúc Lộc, Phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và DịCH Vụ THàNH HưNG

Mã số thuế: 2700888909 - Đại diện pháp luật: Vũ Đặng Hưng
Địa chỉ: Số 20C, Đường Tân Hưng, Phố Phúc Tân, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư Và XâY DựNG CCE

Mã số thuế: 2700889003 - Đại diện pháp luật: Đặng Anh Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 15, Ngõ 163, Đường Lương Văn Tụy, Phố Phúc Nam, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN THờI TRANG YODY - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0801206940-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Tiến
Địa chỉ: Số nhà 23, Đường Lê Hồng Phong, Phố 1, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

VăN PHòNG LUậT Sư TAM ĐIệP

Mã số thuế: 2700889042 - Đại diện pháp luật: Đặng Tiến Bình
Địa chỉ: 237 đường Tân Thành, phố Phúc Chỉnh 1, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU TUSCANY

Mã số thuế: 2700889123 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Trang
Địa chỉ: Số 306, Đường 30/6, Phố Phúc Trì, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH KINH DOANH VậN TảI PHáT ĐạT

Mã số thuế: 2700888553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Dịu
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ THIêN LONG PHú THịNH

Mã số thuế: 2700888747 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cửu
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH MTV Đá Mỹ NGHệ MINH LONG

Mã số thuế: 2700888497 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Lan
Địa chỉ: thôn Đồng Quan, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH VậN TảI THủY Và THươNG MạI HOàNG PHú

Mã số thuế: 2700888585 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Điềm Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và Cơ ĐIệN MAI HươNG

Mã số thuế: 2700888627 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hánh
Địa chỉ: Thôn Hoài La, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI MộC THủY

Mã số thuế: 2700888673 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thành
Địa chỉ: Thôn Hoài Lai, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH LâM PHáT NB

Mã số thuế: 2700888578 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Lượng
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Yên Quang, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY TNHH VICOTEC

Mã số thuế: 2700888641 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Duyên
Địa chỉ: Thôn Đại Hòa, Xã Xích Thổ, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN ĐầU Tư MặT TRờI VIệT

Mã số thuế: 2700888602 - Đại diện pháp luật: Đặng Hướng Dương
Địa chỉ: Số 616, Tổ 11, Phường Bắc Sơn, Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Demo home