Demo home

Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ MớI THUậN NAM

Mã số thuế: 4500630744 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Tuấn
Địa chỉ: Km số 3 đường Văn Lâm - Sơn Hải, thôn Phước Lập, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN DU LịCH VIệT - PHIM TRườNG DU LONG

Mã số thuế: 4500630783 - Đại diện pháp luật: Cao Nguyên Bá Quyền
Địa chỉ: Thôn Kà Rôm, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH NăNG LượNG XANH BảO KHôI

Mã số thuế: 4500630832 - Đại diện pháp luật: Kiều Nữ Kim Cường
Địa chỉ: Thôn Hậu Sanh, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

TRUNG TâM NGOạI NGữ GIó TâY

Mã số thuế: 4500630423-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quốc Cường
Địa chỉ: Thôn Phước Đồng 1, Xã Phước Hậu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THủY SảN MạNH CườNG NINH THUậN

Mã số thuế: 4500630790 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Vượng
Địa chỉ: Đường 702 Thôn Khánh Hội, Xã Tri Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THờI TRANG QUốC Tế MặT TRờI - NINH THUậN

Mã số thuế: 4500630800 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ý Nhi
Địa chỉ: TTTM Vincom, số 122 đường 16/4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG Và THươNG MạI NICCONS

Mã số thuế: 4500630825 - Đại diện pháp luật: Thập Thanh Vận
Địa chỉ: Căn hộ số 307, Chung cư C1, Đường Hồ Xuân Hương, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư & XâY DựNG ĐINH PHONG

Mã số thuế: 4500630857 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thành
Địa chỉ: Số 26 Trung tâm Thương mại Thanh Hà, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH UVSRC CONSTRUCTION

Mã số thuế: 4500630818 - Đại diện pháp luật: Dương Quốc Uy
Địa chỉ: Số 322 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TM DV BảO Vệ Và ĐầU Tư BảO AN NINH THUậN

Mã số thuế: 4500630712 - Đại diện pháp luật: Trương Quang ân
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Quán Thẻ 3, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HảI ĐăNG MũI DINH Cà Ná

Mã số thuế: 4500630670 - Đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Điệp
Địa chỉ: QL1A , Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI XNK LQ

Mã số thuế: 4500630649 - Đại diện pháp luật: Lê Quanh
Địa chỉ: Tổ 3, thôn Lạc Sơn 2, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI KHANG ANH - NINH THUậN

Mã số thuế: 4500630737 - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Vũ
Địa chỉ: Thôn Ninh Quý 2, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ HưNG PHúC

Mã số thuế: 4500630631 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Biên
Địa chỉ: Lô 60 Khu Sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, Thôn Hòa, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG TườNG AN

Mã số thuế: 4500630582 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Châu
Địa chỉ: Đường 702, thôn Khánh Nhơn 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TôN THéP NINH HảI

Mã số thuế: 4500630617 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đức Long
Địa chỉ: Đường ĐT 702, Thôn Khánh Nhơn 2, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

VăN PHòNG ĐạI DIệN HUYệN NINH SơN - CôNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS

Mã số thuế: 0312087302-201 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phi
Địa chỉ: 172/17 Thạch Hà 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư Và PHáT TRIểN DịCH Vụ NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO BáC áI

Mã số thuế: 4500630705 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Số 38 Tà Pô Cương, khu phố 3, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Và MôI TRườNG CôNG Rô

Mã số thuế: 4500630624 - Đại diện pháp luật: Văn Công Sung
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Nhu, Khu phố 5, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và BấT ĐộNG SảN LONG THủY

Mã số thuế: 4500630656 - Đại diện pháp luật: Quảng Đại Long
Địa chỉ: Số 99A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH LUậT TậN TâM

Mã số thuế: 4500630550 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Mến
Địa chỉ: Số 14, đường Thống Nhất, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI PHáT TRIểN NHấT TíN - CHI NHáNH NINH THUậN

Mã số thuế: 0312803588-040 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Số 37 C Lê Duẩn, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ Hà PHươNG NINH THUậN

Mã số thuế: 4500630695 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Thanh
Địa chỉ: Số 07 - 09, Đường Phan Thanh Giản, Khu phố 02, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN HOàNG PHúC LAND

Mã số thuế: 4500630663 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Quốc Quí
Địa chỉ: Số 08 Thống Nhất, khu phố 2, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC SPOTLIGHT

Mã số thuế: 4500630543 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Bình
Địa chỉ: Số 682 Đường Thống Nhất, Khu phố 7, Phường Đạo Long, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TRầN GIA NINH THUậN

Mã số thuế: 4500630688 - Đại diện pháp luật: Trần Sanh
Địa chỉ: Số 269 Yết Kiêu, Phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI NINH THUậN

Mã số thuế: 0315585063-011 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Coopmart Thanh Hà, Số 97 Trần Phú, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

HợP TáC Xã SX-KD-DV MUốI KHáNH NHơN

Mã số thuế: 4500630409 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Thanh, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL NINH THUậN - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-025 - Đại diện pháp luật: Trương Thành Nghị
Địa chỉ: Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC GIó TâY

Mã số thuế: 4500630423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quốc Cường
Địa chỉ: Số 55/05/16 Nguyễn Du, Khu phố 03, Phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN VIệT HồNG PHáT

Mã số thuế: 4500630286 - Đại diện pháp luật: Bình Thanh Trà
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trường, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG THUậN NAM

Mã số thuế: 4500630261 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Xóm Sạt Lở, Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MAY MặC HOA PHú

Mã số thuế: 4500630310 - Đại diện pháp luật: Vạn Quốc Đoàn
Địa chỉ: Đường 703, Thôn Phú Nhuận, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN KIM HOàNG LONG

Mã số thuế: 4500630342 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thu Giang
Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY Cổ PHầN VịNH VĩNH HY VIệT NAM

Mã số thuế: 4500630303 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Linh
Địa chỉ: Số 67/8A Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 7, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HùNG VIệT NINH THUậN

Mã số thuế: 4500630328 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: Số 682 Thống Nhất, Khu phố 7, Phường Đạo Long, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH SUPERSHIP NINH THUậN

Mã số thuế: 4500630335 - Đại diện pháp luật: Đặng Dương
Địa chỉ: Số 169 Đường 21 tháng 8, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH XâY DựNG 3T NINH THUậN

Mã số thuế: 4500630293 - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Tỉnh
Địa chỉ: Số 88 Minh Mạng, Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH NăNG LượNG TCT

Mã số thuế: 4500630374 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Cúc
Địa chỉ: Số 114/32/21 Đường Bác ái, Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TM - DV - XD HIGHTECH

Mã số thuế: 4500630254 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Dũng
Địa chỉ: Số 28 Ngô Thì Nhậm, Phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Demo home