Demo home

Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI LTN

Mã số thuế: 2601025820 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Long
Địa chỉ: Khu Tân Tiến Mới, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

PHòNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN HUYệN TâN SơN

Mã số thuế: 2601025901 - Đại diện pháp luật: PHAN MINH ĐứC
Địa chỉ: KHU 8, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO PHáT TRIểN NHâN LựC Và THươNG MạI VINTECH

Mã số thuế: 2601025806 - Đại diện pháp luật: Ngô Lê Ngọc
Địa chỉ: Tổ 13, phố Phú An, Phường Phong Châu, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH MTV PHú THịNH PHú THọ

Mã số thuế: 2601025891 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hưng
Địa chỉ: Khu 12, Xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN ZFG VIệT NAM

Mã số thuế: 2601025813 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàn Kiếm
Địa chỉ: khu 5, Xã Trưng Vương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN PHú VIệT GLOBAL

Mã số thuế: 2601025877 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Địa chỉ: Tổ 4, Phố Tân Việt, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế SUN FRANCO PHARM

Mã số thuế: 2601025838 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chung
Địa chỉ: Tổ 48, Khu Liên Phương, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH B&H TECH VIệT NAM

Mã số thuế: 2601025796 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoài Nhi
Địa chỉ: Khu Tái Định Cư Đồng Gia, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC IELTSCARE VIệT NAM

Mã số thuế: 2601025884 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tân
Địa chỉ: Số 288, đường Lê Quý Đôn, khu 13, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH Tư VấN TàI NGUYêN MôI TRườNG MINH QUANG

Mã số thuế: 2601025845 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Luân
Địa chỉ: Số nhà 14, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU ANH THứC

Mã số thuế: 2601025789 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thức
Địa chỉ: Số nhà 66, đường Lê Quý Đôn, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH HảI NGUYêN PHú THọ

Mã số thuế: 2601025732 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nhân
Địa chỉ: Số nhà 245, Tổ 21, Khu 3, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RAU AN TOàN Vì SứC KHỏE VIệT NAM

Mã số thuế: 2601025404 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hải
Địa chỉ: Khu 3, Xã Sơn Dương, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

PHòNG Tư PHáP LâM THAO

Mã số thuế: 2601025362 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Oanh
Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TâM DâN Số - Kế HOạCH HóA GIA ĐìNH HUYệN TâN SơN

Mã số thuế: 2601025757 - Đại diện pháp luật: Hồ THị KIM XUâN
Địa chỉ: KHU 2B, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

PHòNG Tư PHáP HUYệN TâN SơN

Mã số thuế: 2601025771 - Đại diện pháp luật: ĐINH MINH CHUYêN
Địa chỉ: KHU 8, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

THANH TRA HUYệN TâN SơN

Mã số thuế: 2601025764 - Đại diện pháp luật: NGUYễN HOàNG TRUNG
Địa chỉ: KHU 8, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI MAY XUấT KHẩU TùNG LâM

Mã số thuế: 2601025299 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thơm
Địa chỉ: Khu Thung Bằng, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

BAN ĐIềU HàNH THI CôNG GóI THầU 14/XL-TB THUộC Dự áN Hồ CHứA NướC NGòI GIàNH - VPĐD CôNG TY Cổ PHầN

Mã số thuế: 4100258747-018 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cường
Địa chỉ: Xóm Dùng, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN BảO PHúC

Mã số thuế: 2601025563 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quân
Địa chỉ: Khu 4, Xã Sơn Tình, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH MTV HOàNG DươNG GLOBAL

Mã số thuế: 2601025612 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Số nhà 164, Tổ 6, Khu Bãi Thơi, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Y HọC Cổ TRUYềN HươNG HONGKONG

Mã số thuế: 2601025637 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thanh Hương
Địa chỉ: Số 25, Tổ 1, Khu 4, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRANG BắC

Mã số thuế: 2601025429 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trang
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH J & P VINA.

Mã số thuế: 2601025690 - Đại diện pháp luật: Yoon Won Jin
Địa chỉ: Nằm trong lô CN 13, Cụm công nghiệp Từ Đà - An Đạo, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH KSA POLYMER VIệT NAM

Mã số thuế: 2601025700 - Đại diện pháp luật: Kim Chul
Địa chỉ: Lô CN 15, Cụm công nghiệp Tử Đà-An Đạo, Xã Tử Đà, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH TRầN Lê PC VIệT NAM - TỉNH PHú THọ

Mã số thuế: 0108356805-001 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đức
Địa chỉ: khu 10, xóm Thiện Mỹ, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH ARP VINA

Mã số thuế: 2601025394 - Đại diện pháp luật: Shin Byeong Kun
Địa chỉ: Lô CN 08-02, khu Công nghiệp Phú Hà, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH QUảNG CáO Và THươNG MạI THUậN PHONG

Mã số thuế: 2601025605 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Phong
Địa chỉ: Số 23, phố Nguyễn Khuyến, Phường âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI PHú THọ - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG NGHệ Và THươNG MạI QUốC Tế ZILA VIệT NA

Mã số thuế: 0107505003-032 - Đại diện pháp luật: Hà Thu Hương
Địa chỉ: 184, phố Bạch Đằng, Phường âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH HAI THàNH VIêN HảI HưNG

Mã số thuế: 2601025588 - Đại diện pháp luật: Lương Đình Hưng
Địa chỉ: Tổ 2, Khu Tân Việt, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH XâY DựNG � DầU KHí PHúC AN

Mã số thuế: 2601025411 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Vượng
Địa chỉ: Tổ 2, khu Tân Việt, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và PHáT TRIểN NHâN LựC HOàNG MINH

Mã số thuế: 2601025644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Số 6, đường Tản Đà, phố Tân Xuân, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH VậN TảI SơN THịNH

Mã số thuế: 2601025725 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Diện
Địa chỉ: Khu 7, Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Y Tế NHâN DâN

Mã số thuế: 2601025387 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Trường
Địa chỉ: Số nhà 142+144, Phường Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TâY BắC - NHà KHáCH TâY BắC

Mã số thuế: 2600100257-014 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Thủy
Địa chỉ: Số nhà 3162, đường Hùng Vương, Khu 1B, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

VăN PHòNG LUậT Sư ĐấT Tổ

Mã số thuế: 2601025436 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Lập
Địa chỉ: Khu 1A, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI Và DịCH Vụ LONG CườNG

Mã số thuế: 2601025676 - Đại diện pháp luật: Trần Danh Long
Địa chỉ: Số 668, tổ 33, khu 7, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH TM PHươNG Mỹ LINH

Mã số thuế: 2601025323 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Lệ Mỹ
Địa chỉ: Số 146, đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI THIêN PHú PHú THọ

Mã số thuế: 2601025669 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bích
Địa chỉ: Số nhà 04, tổ 27B, phố Thành Công, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CôNG TY TNHH Y Tế Và MôI TRườNG ĐôNG DươNG

Mã số thuế: 2601025330 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đông
Địa chỉ: Số nhà 103, tổ 14A, Khu Hai Bà Trưng, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Demo home