Demo home

Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ VIệT NGọC DIệU

Mã số thuế: 4401063420 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Hoài Việt
Địa chỉ: Cây số 2 Quốc lộ 25, thôn ân Niên, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH NôNG LâM DượC LIệU HAPPY CAO

Mã số thuế: 4401063371 - Đại diện pháp luật: Cao Minh Thơ
Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CâY XANH TâY NGUYêN TạI TâY HòA

Mã số thuế: 6400153467-005 - Đại diện pháp luật: Đào Nhật Lễ
Địa chỉ: Thôn Mỹ Hòa, Xã Hòa Thịnh, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI Bê TôNG PHươNG ANH

Mã số thuế: 4201816733-001 - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Phước Thành Đông, Xã Hòa Phong, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH CHế BIếN DăM Gỗ Q & P

Mã số thuế: 4401063438 - Đại diện pháp luật: Phạm Nhật Quang
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên

CHI NHáNH PHú YêN - CôNG TY TNHH SIN YếN

Mã số thuế: 0315499625-001 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Dân
Địa chỉ: Số nhà 94 đường 3 tháng 2, khu phố 2, Phường Phú Thạnh, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH LâM NGHIệP SONG AN

Mã số thuế: 4401063445 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiển
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lãng, Xã Bình Ngọc, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Hệ THốNG BáN HàNG ACT-LINK VIệT NAM

Mã số thuế: 4401063389 - Đại diện pháp luật: Trương Trọng Quang
Địa chỉ: Số 312 Trần Hưng Đạo, Phường 6, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Lê NA PHú YêN

Mã số thuế: 4401063413 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Hợp
Địa chỉ: Số 18 Lê Văn Hưu, Phường 9, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ Và Kỹ THUậT KHáNH QUốC

Mã số thuế: 4401063396 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị ánh Như
Địa chỉ: Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ-Mậu Thân, khu phố Ninh Tịnh 6, Phường 9, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH AN VIệT PAINT

Mã số thuế: 4401063477 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Số 408 Nguyễn Tất Thành, Phường 9, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY TNHH Kỹ THUậT THIếT Bị MIềN NAM

Mã số thuế: 0315106754-001 - Đại diện pháp luật: Trần Nhân Hòa
Địa chỉ: Số 13 Nguyễn Trãi, Phường 4, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI PHú YêN

Mã số thuế: 0315585063-005 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: ô Phố B8, Khu dân dụng Duy Tân, Phường 4, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH Tư VấN KHảO SáT HOàNG NGUYêN

Mã số thuế: 4401063452 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Trọng
Địa chỉ: Số 183 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CâU LạC Bộ âM NHạC TRUYềN THốNG BUôN LY Xã EATROL

Mã số thuế: 4401063170 - Đại diện pháp luật: KSOWRR Y THư
Địa chỉ: Buôn Ly, Xã EaTrol, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH THươNG HOAN

Mã số thuế: 4401063188 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thương
Địa chỉ: Thôn 2/4, Xã Ealy, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH EGREEN

Mã số thuế: 4401063276 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Trâm
Địa chỉ: Thôn Xuân Phu, Xã An Ninh Tây, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH VậN TảI - THươNG MạI - XâY DựNG PHạM GIA

Mã số thuế: 4401063290 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Dũng
Địa chỉ: Khu phố Long Hà, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH THéP BảO LộC

Mã số thuế: 4401063332 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Số 150 đường 3/2., Phường Phú Thạnh, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

BQL Dự áN SáNG KIếN NGăN CHặN Và LOạI TRừ SốT RéT KHáNG THUốC ARTEMISININ TP TUY HòA GĐ 2018-2020

Mã số thuế: 4401063156 - Đại diện pháp luật: Phan Dinh
Địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH VịNH CáT

Mã số thuế: 4401063237 - Đại diện pháp luật: Văn Phú Thành
Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH TMSX ĐạI VIệT - CHI NHáNH TUY HòA

Mã số thuế: 4201834771-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Trung Nghĩa
Địa chỉ: 55 Nguyễn Thái Học, Phường 3, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO MAI NGUYêN

Mã số thuế: 4401063163 - Đại diện pháp luật: Đào Nguyên Đô
Địa chỉ: Khu phố Phước Hậu 1, Phường 9, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY TNHH THươNG MạI NGâN TíN

Mã số thuế: 4401036610-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thuật
Địa chỉ: Số 103 Lê Thành Phương, Phường 8, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH ĐạT PHươNG PHú YêN

Mã số thuế: 4401063205 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trung Đạt
Địa chỉ: Số 21 Cao Thắng, Phường 1, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI PHú YêN - CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG VSK VIệT NAM

Mã số thuế: 0401791359-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thiện
Địa chỉ: 71B Duy Tân, Phường 5, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG NGọC GIA MINH

Mã số thuế: 4401063195 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc
Địa chỉ: Số 102A/15 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH F.HOME CONS

Mã số thuế: 4401062970 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lệ Quyên
Địa chỉ: Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH LộC NGọC SANG

Mã số thuế: 4401062988 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ngọc
Địa chỉ: Thôn Bàn Nham Nam, Xã Hòa Xuân Tây, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH XâY DựNG HIếU HIệP

Mã số thuế: 4401062949 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Chung
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Hòa Vinh, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên

NTNN- CôNG TY TNHH CONCEPT EYEWEAR MANUFACTURE VIệT NAM

Mã số thuế: 4401062963 - Đại diện pháp luật: Hirano Katsuyoshi
Địa chỉ: Lô E5, E6 KCN Hòa Hiệp 1, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH TíN THàNH PHú YêN

Mã số thuế: 4401062995 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Phấn
Địa chỉ: Đường Trần Phú nối dài, thôn Tân Phú, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ NHấT ANH

Mã số thuế: 4401063004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện
Địa chỉ: Số 353 Trường Chinh, Phường 7, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH NăNG LượNG MặT TRờI HUY HOàNG

Mã số thuế: 4401062931 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Số 05/70 Lương Tấn Thịnh, Phường 7, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL PHú YêN - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-007 - Đại diện pháp luật: Đặng Trần Bảo Tôn
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Viettel, đường Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

BQL Dự áN SáNG KIếN NGăN CHặN Và LOạI TRừ SốT RéT KHáNG THUốC ARTEMISININ HUYệN SôNG HINH

Mã số thuế: 4401062875 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Anh
Địa chỉ: Nguyễn Trãi, TT Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và Tư VấN GIảI PHáP HữU THIệN

Mã số thuế: 4401062804 - Đại diện pháp luật: Bùi Thế Bảo
Địa chỉ: Thôn Lạc Nghiệp, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH LONG VâN GARDEN

Mã số thuế: 4401062829 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Đức
Địa chỉ: Thôn Suối Phèn, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NGUYễN PHúC DụC

Mã số thuế: 4401062850 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Trí
Địa chỉ: Khu phố Tây Hòa, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH VậN TảI THàNH ĐạT PHú YêN

Mã số thuế: 4401062917 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bông
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên

Demo home