Demo home

Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH NUôI TRồNG THủY HảI SảN ĐồNG THàNH

Mã số thuế: 4401059544 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đồng Thành
Địa chỉ: Km4+00, quốc lộ 29, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên

HộI CựU THANH NIêN XUNG PHONG HUYệN TUY AN

Mã số thuế: 4401059696 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bảy
Địa chỉ: Chí Đức, Thị trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên

TRườNG MầM NON XUâN QUANG 1

Mã số thuế: 4401059689 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Miền
Địa chỉ: Kỳ Lộ, Xã Xuân Quang 1, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

TRườNG MầM NON XUâN LONG

Mã số thuế: 4401059713 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Lợi
Địa chỉ: Long Mỹ, Xã Xuân Long, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

TRườNG MầM NON XUâN LãNH

Mã số thuế: 4401059551 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Liễu
Địa chỉ: Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TIN HọC D.V.L

Mã số thuế: 4400976548-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Khánh Linh
Địa chỉ: 06 Lê Thành Phương, Phường 2, TP Tuy Ho, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI CÔNG SANG

Mã số thuế: 4401057755 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Công Sang
Địa chỉ: Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT SÔNG HINH - XÃ ĐỨC BÌNH ĐÔNG

Mã số thuế: 4401057988-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thủ
Địa chỉ: UBND Xã ĐứC BìNH ĐôNG, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT SÔNG HINH - XÃ ĐỨC BÌNH TÂY

Mã số thuế: 4401057988-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thủ
Địa chỉ: UBND xã Đức Bình Tây, Xã Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT SÔNG HINH

Mã số thuế: 4401057970 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Thông
Địa chỉ: Số 75 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT SÔNG HINH

Mã số thuế: 4401057995 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Thông
Địa chỉ: Số 75 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT SÔNG HINH

Mã số thuế: 4401057988 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Thông
Địa chỉ: Số 75 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT SÔNG HINH - TT HAI RIÊNG

Mã số thuế: 4401057988-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thủ
Địa chỉ: UBND TT Hai Riêng, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT SÔNG HINH

Mã số thuế: 4401057956 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Thông
Địa chỉ: Số 75 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT SÔNG HINH - XÃ SƠN GIANG

Mã số thuế: 4401057988-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thủ
Địa chỉ: UBND xã Sơn Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT TÂY HÒA

Mã số thuế: 4401058011 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Học
Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TÂY HÒA

Mã số thuế: 4401057963 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Học
Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT TÂY HÒA

Mã số thuế: 4401058004 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Học
Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TÂY HÒA

Mã số thuế: 4401058029 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Học
Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TÂY HÒA - THỊ TRẤN PHÚ THỨ

Mã số thuế: 4400227820-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tòng
Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY SINOHYDRO (THAILAND) CO., LTD

Mã số thuế: 4401057709 - Đại diện pháp luật: Lyu Guanghua
Địa chỉ: Nhà nghỉ Hưng Mai, KP Bình Thạnh, Phường Xuân Đài, Thị Xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ OASIS NAM TRUNG BỘ

Mã số thuế: 4401057723 - Đại diện pháp luật: Đào Việt Hòang
Địa chỉ: 07 Đồng Khởi, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CT PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401057850 - Đại diện pháp luật: Công Văn Lãnh
Địa chỉ: 385 Nguyễn Huệ, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CT PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401057882 - Đại diện pháp luật: Công Văn Lãnh
Địa chỉ: 385 Nguyễn Huệ, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CT PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401057875 - Đại diện pháp luật: Công Văn Lãnh
Địa chỉ: 385 Nguyễn Huệ, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN GUMAC - CHI NHÁNH PHÚ YÊN

Mã số thuế: 0312676139-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Số 174 Phan Đình Phùng, Phường 3, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT KIM - KHO CHỨA HÀNG PHÚ YÊN

Mã số thuế: 0314713192-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Thúy Nga
Địa chỉ: Khu Phố Ninh Tịnh 5, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH LỰC AN HƯNG

Mã số thuế: 4401057240 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Lực
Địa chỉ: Đường Trần Cao Vân, Khu phố Long Châu, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG - ĐẦU TƯ HÒA BÌNH PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401057466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Châu Hòa
Địa chỉ: Thôn Phước Nông, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ HÒA XUÂN TÂY

Mã số thuế: 4401057498 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: Khu phố Phú thọ 2, Thị trấn Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APHA B

Mã số thuế: 0314647461-001 - Đại diện pháp luật: Trần Thiện Kim
Địa chỉ: Số 137 Hùng Vương, Phường 6, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

DOANH NGHIệP Tư NHâN HậU PHúC ĐạT

Mã số thuế: 4401054063 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liễu
Địa chỉ: Thôn Mỹ Hòa, Xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà, Tỉnh Phú Yên

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY TNHH KINH DOANH VĩNH TIếN

Mã số thuế: 4401015219-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Như Quỳnh
Địa chỉ: 07 Lê Thành Phương, Phường 2, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

TRUNG TâM Tư VấN PHáP LUậT CHO NGườI NGHèO, NGườI DâN TộC THIểU Số Và NGườI Có CôNG TạI PHú YêN

Mã số thuế: 4401054024 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG - DU LịCH ĐạI CáT

Mã số thuế: 4401053969 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bé
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Xuân Hải, Thị Xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư ROSA TRAVEL

Mã số thuế: 4401053951 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Châu
Địa chỉ: Số 44 Điện Biên Phủ, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN LậP

Mã số thuế: 4401053944 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Lập
Địa chỉ: Khu phố Trung Hòa, Thị trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI NGUYêN TâM

Mã số thuế: 4401053937 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thiệu
Địa chỉ: 337 Lê Lợi, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ SHMOVE

Mã số thuế: 4401053863 - Đại diện pháp luật: Hà Quốc Huy
Địa chỉ: 150 Lê Lợi, Thị trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

VIệN NGHIêN CứU KIếN TRúC Và QUY HOạCH MIềN TRUNG

Mã số thuế: 4401053888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Phương
Địa chỉ: 24 đường Nguyễn Du, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Demo home