Demo home

Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC CAO CẤP SHERLYN DIAMOND QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101059855 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Diệu Huyền
Địa chỉ: Mỹ Gia 16 Shophouse Vincom đường Lê Trực, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN DUYÊN

Mã số thuế: 3101060875 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thúy Duyên
Địa chỉ: Số 138 Ngô Gia Tự, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SƠN LINH

Mã số thuế: 3101061491 - Đại diện pháp luật: Hòang Thanh Linh
Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 3101059580 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Diệu
Địa chỉ: Thu Trường, Xã Quảng Trường, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DU LỊCH BẢO NINH

Mã số thuế: 3101059492 - Đại diện pháp luật: Hòang Quốc Anh Tuấn
Địa chỉ: Đường Mỹ Cảnh, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH MTV CHUA ME ĐẤT

Mã số thuế: 3101059887 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Châu á
Địa chỉ: Thôn Phong Nha, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CỬA HÀNG XĂNG DẦU MINH HÓA

Mã số thuế: 3100105749-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Láng
Địa chỉ: TK 9, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CỬA HÀNG XĂNG DẦU TUYÊN HÓA

Mã số thuế: 3100105749-003 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thạch
Địa chỉ: TK Đồng Văn, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

CHI NHÁNH KINH DOANH VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

Mã số thuế: 3100105749-001 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 75 đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH TổNG HợP HảI PHáT

Mã số thuế: 3101054945 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hải
Địa chỉ: Số 217 Quang Trung, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI MR LIệT TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 2001293017-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Liệt
Địa chỉ: Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình, Số 119, Trương Phá, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

HTX NUôI ONG LấY MậT TRườNG THủY

Mã số thuế: 3101054913 - Đại diện pháp luật: Trương Tấn Ngọc
Địa chỉ: Lục Giang, Xã Trường Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY CP đầU Tư DU THUYềN Và SâN GOFL FLC BISCOM TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 3101054920 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hồng Thanh
Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI VĩNH THịNH

Mã số thuế: 3101054952 - Đại diện pháp luật: Phạm Võ Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Số 106, Lê Lợi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TH FOOD

Mã số thuế: 3101054864 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồ Thu
Địa chỉ: 442 Đường Quang Trung, Phường Quảng Phong, Thị xã Ba Ðồn , Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VĩNH Hà

Mã số thuế: 3101054751 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hà
Địa chỉ: Thôn Hòa Trạch, Xã Nam Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH Cơ KHí TổNG HợP NAM VIệT

Mã số thuế: 3101054737 - Đại diện pháp luật: Hòang Thị Bồng
Địa chỉ: Thôn Sơn Lý, Xã Sơn Lộc, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH DVTM Và SX MINH THUậN

Mã số thuế: 3101054712 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hồng
Địa chỉ: Số 308 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐứC DượC

Mã số thuế: 3101054744 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đức
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ TâN PHáT

Mã số thuế: 3101054705 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Dung
Địa chỉ: Số 15, Trần Hòan, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Và XâY DựNG QUANG VINH

Mã số thuế: 3101054688 - Đại diện pháp luật: Lê Dũng Sỹ
Địa chỉ: Số 42, Mạc Đĩnh Chi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và VậN TảI THUậN PHáT

Mã số thuế: 3101054695 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Minh
Địa chỉ: Thôn Thuận Hà, Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TàI CHíNH KHU VựC BắC MIềN TRUNG - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 3100771234-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tân
Địa chỉ: Tiểu khu Phú Thượng, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐO ĐạC Và Tư VấN XâY DựNG HòA BìNH

Mã số thuế: 3101054769 - Đại diện pháp luật: Cái Việt Thiết
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIANG SƠN

Mã số thuế: 3101052948 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Song Giang
Địa chỉ: Số 601, Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TS AUTO

Mã số thuế: 3101052930 - Đại diện pháp luật: Từ Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 32, Phan Đình Phùng, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DV HUY HÒANG

Mã số thuế: 3101052987 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hòang
Địa chỉ: Lô 128, Khu đô thị Bắc Lê Lợi, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VICODO

Mã số thuế: 3101052962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Đông Hưng, Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 3101052955 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Niềm
Địa chỉ: Thôn Thượng Bắc, Xã Ngư Thuỷ Trung, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BẢO AN

Mã số thuế: 3101052923 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Bảo
Địa chỉ: Thôn Phan Xá, Xã Xuân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

TU VIỆN DÒNG MTG HƯỚNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 3101052916 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Hướng Phương, Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG GREEN LIFE

Mã số thuế: 3101052828 - Đại diện pháp luật: Hòang Trung Đức
Địa chỉ: Số 28 đường Võ Thị Sáu, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CÒNG GIÓ

Mã số thuế: 3101052578 - Đại diện pháp luật: Lê Công Hải
Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thượng, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒANG TÂM

Mã số thuế: 3101052592 - Đại diện pháp luật: Hòang Hữu Tâm
Địa chỉ: 18 Hương Giang, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

HTX SXKDCB NÔNG SẢN LỆ THỦY

Mã số thuế: 3101052641 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Trạng Cau, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH TM DV TIẾN LỘC

Mã số thuế: 3101052602 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Lời
Địa chỉ: Thôn Lương Yến, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NAM TUẤN PHÁT

Mã số thuế: 3101052560 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nam
Địa chỉ: Thôn Cao Trạch, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 1 - TỈNH QUẢNG BÌNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHON

Mã số thuế: 0313617136-202 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Văn
Địa chỉ: Số 160 Hùng Vương, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Ðồn , Tỉnh Quảng Bình

HTX SX ĐŨA GỖ QUẢNG THỦY

Mã số thuế: 3101052585 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Thị xã Ba Ðồn , Tỉnh Quảng Bình

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 3 - TỈNH QUẢNG BÌNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHON

Mã số thuế: 0313617136-204 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Văn
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Demo home