Demo home

Tỉnh Quảng Nam

HợP TáC Xã NôNG LâM NGHIệP TRà MY

Mã số thuế: 4001177039 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phú
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Giang, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI & DịCH Vụ NHấT ĐỉNH QUế

Mã số thuế: 4001176973 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Lý
Địa chỉ: Tổ 5, Khối 6, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI SơN THàNH

Mã số thuế: 4001176966 - Đại diện pháp luật: Phan Công Đa
Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Khối 7, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

DOANH NGHIệP Tư NHâN HIệU VàNG NGọC NAM TRIềU

Mã số thuế: 4001176927 - Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Đăng Triều
Địa chỉ: An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH TM - DV QUốC HảI

Mã số thuế: 4001177007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Chín
Địa chỉ: 372 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG 179 QUảNG NAM

Mã số thuế: 4001176860 - Đại diện pháp luật: Lê Đại Tuấn
Địa chỉ: Thôn Triều Châu, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ & SảN XUấT ĐạI LâM

Mã số thuế: 4001176980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tin
Địa chỉ: Tổ 2, Khối phố Long Xuyên 2, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV MINH LUâN A&E

Mã số thuế: 4001176349 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Luân
Địa chỉ: Đường Trường Sa, Khối phố Hà Quảng Đông, Xã Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG LộC SơN PHáT

Mã số thuế: 4001177102 - Đại diện pháp luật: Phan Hồng Sơn
Địa chỉ: Tổ 5, Khối Phố Hà My Đông B, Xã Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH ĐịA ốC HUY PHáT LAND

Mã số thuế: 4001176941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh Hoàng
Địa chỉ: Đội 4, Khối phố Hà Dừa, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV BấT ĐộNG SảN THIêN NGâN

Mã số thuế: 4001176853 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liễu
Địa chỉ: Đường Phạm Như Xương, Khối phố Tứ Ngân, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV BấT ĐộNG SảN THịNH VươNG

Mã số thuế: 4001176846 - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Kháng
Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV TMDV BấT ĐộNG SảN THANH THảO

Mã số thuế: 4001177141 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Trường
Địa chỉ: Tổ 1, Khối Ngân Giang, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MôI GIớI BấT ĐộNG SảN TH LAND

Mã số thuế: 4001176959 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thảo
Địa chỉ: Lô B9.19, Thôn Thanh Quýt 6, Xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV VảI Kỹ THUậT VIệT NAM (NTNN)

Mã số thuế: 4001176797 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thanh Vinh
Địa chỉ: Lô 8 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Xã Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH IDEA.DOOR

Mã số thuế: 4001176589 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Vũ
Địa chỉ: 44 Trần Cao Vân, Thị trấn Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH PHAN XUâN GIA

Mã số thuế: 4001177053 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Cả
Địa chỉ: Thôn Bình Đông, Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG AN PHáT HưNG

Mã số thuế: 4001176684 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Lan
Địa chỉ: Thôn Đức Hòa, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP MINH HòA

Mã số thuế: 4001176902 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hòa
Địa chỉ: Thôn Hòa Thạch, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH PHúC HưNG(NTNN)

Mã số thuế: 4001176814 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thân Danh
Địa chỉ: Thôn Thanh Đông, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH VILLA SEAWEED LUXURY

Mã số thuế: 4001176821 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Phùng
Địa chỉ: Tổ 9, Khối An Tân, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH DịCH Vụ KHáCH SạN THE MYST HộI AN

Mã số thuế: 4001176719 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phúc
Địa chỉ: 3 Nguyễn Hiền, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH AMY HộI AN

Mã số thuế: 4001177085 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: 151 Trần Phú, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH TRUNG THàNH TIếN QUảNG NAM

Mã số thuế: 4001176701 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Khánh Thịnh, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH WEONE NGUYêN

Mã số thuế: 4001176839 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Phương
Địa chỉ: Thôn Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI PHướC PHI LONG

Mã số thuế: 4001177014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Long
Địa chỉ: Tổ 1, Khối phố 1, Phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI POC

Mã số thuế: 4001177092 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Cường
Địa chỉ: 182 Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH PHúC HOàNG FILM

Mã số thuế: 4001176652 - Đại diện pháp luật: Lữ Phúc Hoàng
Địa chỉ: 21 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN ĐạI THắNG QUảNG NAM

Mã số thuế: 4001176733 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Sĩ
Địa chỉ: 259 Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐT - TM - DV PHươNG ĐôNG

Mã số thuế: 4001176885 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Liên
Địa chỉ: 03 Hùng Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH QUỳNH Võ

Mã số thuế: 4001176934 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Quỳnh Hoa
Địa chỉ: 250 Thái Phiên, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH ANNAM GROUP

Mã số thuế: 4001176765 - Đại diện pháp luật: Kiều Đức Nhân
Địa chỉ: 154 Thái Phiên, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG QUANG THIệN

Mã số thuế: 4001176691 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Quang
Địa chỉ: Tổ 4A, Khối phố Hương Trà Đông, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH HùNG THIệN PHáT CHU LAI

Mã số thuế: 4001176444 - Đại diện pháp luật: Lê Trần Minh Hùng
Địa chỉ: Thôn Đông Thạnh, Xã Tam Hòa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT CôNG NGHệ T-MATEC

Mã số thuế: 4001176211 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tùng
Địa chỉ: Thôn Tú Phong, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH Lý KHôI NúI THàNH

Mã số thuế: 4001176437 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khôi
Địa chỉ: Thôn Hòa Vân, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH DượC THAPHACO

Mã số thuế: 4001176613 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Linh
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 1, Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG DịCH Vụ Và THươNG MạI SơN LộC

Mã số thuế: 0401140597-001 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Diệm
Địa chỉ: Thôn Cang Đông, Xã Quế Châu, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH NôNG SảN THựC PHẩM HIệP THàNH PHáT

Mã số thuế: 4001175874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiên
Địa chỉ: Số 563 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN LâM - NôNG NGHIệP VIệT NAM-CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: 0101189601-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nhất
Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 3, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Demo home