Demo home

Tỉnh Quảng Ngãi

TRườNG MầM NON BA BíCH

Mã số thuế: 4300835310 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tuyết Lan
Địa chỉ: Xã Ba Bích, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và XâY DựNG TRườNG TâN

Mã số thuế: 4300835374 - Đại diện pháp luật: Tạ Duy Tấn
Địa chỉ: Thôn Thạch By, Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NôNG NGHIệP THANH PHươNG

Mã số thuế: 4300835494 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ: Thôn An Hội Nam 1, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KTC TRUNG KIêN

Mã số thuế: 4300835215 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Phú Long, Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG KHANG VươNG

Mã số thuế: 4300835381 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Vương
Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG HAD HảI DươNG

Mã số thuế: 4300835455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hà
Địa chỉ: Thôn Tây Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư ICD DUNG QUấT

Mã số thuế: 4300835247 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Lệ Hoài
Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH DượC Và VậT Tư Y Tế HB

Mã số thuế: 4300835367 - Đại diện pháp luật: Lê Thái Bình
Địa chỉ: 520 Nguyễn Văn Linh, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN HAPPY HOUSE NộP Hộ

Mã số thuế: 4300835462 - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Hội
Địa chỉ: 242 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN VIMAX LAND

Mã số thuế: 4300835416 - Đại diện pháp luật: Trần Như Phú
Địa chỉ: 231 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG PHú Mỹ

Mã số thuế: 4300835303 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hòa
Địa chỉ: 293 Trường Chinh, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ VậN CHUYểN 115 NHâN TâM

Mã số thuế: 4300835409 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nhân
Địa chỉ: 232 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH NộI THấT ANH PHáT

Mã số thuế: 4300835399 - Đại diện pháp luật: Trần Tiến Nghĩa
Địa chỉ: 123 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TM - DP THIệN PHú

Mã số thuế: 4300835342 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Tuyến
Địa chỉ: Số 152 Ngô Sỹ Liên, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH HươNG Vị QUảNG

Mã số thuế: 4300835222 - Đại diện pháp luật: Mai Hữu Phan Hoằng
Địa chỉ: N1.2 - lô 25, Khu Đô thị An Phú Sinh, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH SUPERSHIP QUảNG NGãI

Mã số thuế: 4300835487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Đạt
Địa chỉ: 141 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN BA HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-008 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: xã Sơn Ba, Xã Sơn Ba, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN Kỳ HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-007 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: xã Sơn Kỳ, Xã Sơn Kỳ, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN CAO HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-012 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: xã Sơn Cao, Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN GIANG HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-014 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: xã Sơn Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN LINH HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-013 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: xã Sơn Linh, Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN NHAM HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-011 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: xã Sơn Nham, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN THàNH HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-010 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: xã Sơn Thành, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN Hạ HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-009 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: xã Sơn Hạ, Xã Sơn Hạ, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN HảI HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-005 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: TDP Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN BAO HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-003 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: TDP Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN THượNG HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-002 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: TDP Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - THị TRấN DI LăNG HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-001 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: TDP Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN TRUNG HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-004 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: TDP Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT KHU VựC SơN Hà - SơN TâY - Xã SơN THủY HUYệN SơN Hà

Mã số thuế: 4300832327-006 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: TDP Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DUY PHạM

Mã số thuế: 4300835053 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đa
Địa chỉ: Thôn Xuân Mỹ, Xã Tịnh Hiệp, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và SảN XUấT BảO CHươNG

Mã số thuế: 4300835141 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG CAO HùNG TIếN

Mã số thuế: 4300835102 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Sinh
Địa chỉ: Thôn Tự Do, Xã Tịnh ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ ĐầU Tư HOàNG GIA

Mã số thuế: 4300835046 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Luận
Địa chỉ: Thôn Thống nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư Và THươNG MạI VĩNH NGHIệP

Mã số thuế: 4300835166 - Đại diện pháp luật: Võ Đình Hạng
Địa chỉ: Tổ dân phố Trường Thọ Tây A, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Đá GRANITE THàNH LợI

Mã số thuế: 4300835159 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Muộn
Địa chỉ: 114 Tế Hanh, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TâM ứNG DụNG Và DịCH Vụ KHOA HọC CôNG NGHệ TỉNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 4300835039 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Khải
Địa chỉ: 202 Trường Chinh, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐịA ốC VĩNH LộC TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0314693517-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Long
Địa chỉ: 117 đường Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH HợP TáC GIáO DụC QUốC Tế QN-STAR

Mã số thuế: 4300835085 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Dương
Địa chỉ: 732 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư & PHâN PHốI BấT ĐộNG SảN LộC SơN Hà MIềN TRUNG - CHI NHáNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0401933557-001 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thảo Nguyên
Địa chỉ: 28 Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Demo home