Demo home

Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI TUấN MINH QN

Mã số thuế: 5701986012 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hạnh
Địa chỉ: Số 19, Tổ 7, Khu Vĩnh Thông, Thị trấn Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI TRầN GIA

Mã số thuế: 5701985523 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Đức
Địa chỉ: Thôn Đông Hợp, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐịA ốC VIETHOMES - CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0108413531-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Đường 335, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN DONAREAL VâN ĐồN

Mã số thuế: 5701984953 - Đại diện pháp luật: Phạm Đăng Hoàng Huy
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC VâN ĐồN

Mã số thuế: 5701985668 - Đại diện pháp luật: Hồ Viết Nhân
Địa chỉ: Số 46, đường Lý Anh Tông, khu 9, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH TM XNK MINH ĐứC

Mã số thuế: 5701986559 - Đại diện pháp luật: Thiên Văn Bình
Địa chỉ: Số 05, ngõ 16, phố Ngô Thì Nhậm, Phường Ka Long, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI âU THáI

Mã số thuế: 5701986044 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Chau
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hải Đông, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH MTV BEME

Mã số thuế: 5701985509 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bích Hằng
Địa chỉ: Số 60, đại lộ Hòa Bình, Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NGọC TRâM ANH - CHI NHáNH BầU TRờI MóNG CáI

Mã số thuế: 0201933214-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Số 30 phố Vườn Trầu, Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG PHươNG LâM

Mã số thuế: 5701986132 - Đại diện pháp luật: Đoàn Huy Khánh
Địa chỉ: Số 17H, tổ 23A, Phú Thanh Đông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH KIếN TRúC NộI THấT KEYSHOME

Mã số thuế: 5701986051 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thắng
Địa chỉ: Tổ 5, khu Hòa Lạc, Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ CMD QUảNG NINH

Mã số thuế: 5701986118 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Dũng
Địa chỉ: Tổ 65 Diêm thủy, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN XâY DựNG PHượNG HOàNG

Mã số thuế: 5701986968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Tổ 2, Khu Nam Sơn I, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH VậN TảI Và THươNG MạI TUấN NGUYễN

Mã số thuế: 5701985516 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phương Loan
Địa chỉ: Số nhà 11, Tổ 3, Khu 6A, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH NGầM MIềN ĐôNG ADQ

Mã số thuế: 5701986333 - Đại diện pháp luật: Phan Nguyên Thao
Địa chỉ: Tổ 5, khu Trần Hưng Đạo, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH MINH TâN - BFF

Mã số thuế: 5701985354 - Đại diện pháp luật: Mai Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ 2 khu Bạch Đằng, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI HưNG PHáT QN

Mã số thuế: 5701986100 - Đại diện pháp luật: Dương Quí Anh
Địa chỉ: Số nhà 198 Nguyễn Thái Bình, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH BIG SECRET

Mã số thuế: 5701985643 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Toàn
Địa chỉ: Số 469, Tổ 55, Khu 4, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XNK NôNG SảN - THủY SảN QUảNG NINH

Mã số thuế: 5701985876 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Địa chỉ: Hoàng Gia 3.23 - Vinhomes - Bến Đoan, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH MTV ĐAN DUY

Mã số thuế: 5701986943 - Đại diện pháp luật: Trần Đan Duy
Địa chỉ: Tổ 3, Khu Cầu Trắng, Xã Đại Yên, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH HùNG DũNG 18

Mã số thuế: 5701986407 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Dũng
Địa chỉ: Tổ 1, khu 10, Xã Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI QUảNG NINH

Mã số thuế: 0315585063-021 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Vincom Center Hạ Long, Khu Cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và XâY DựNG THảO NGUYêN

Mã số thuế: 5701985234 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệp
Địa chỉ: Số nhà 55A đường 25/4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ MINH PHúC QN

Mã số thuế: 5701985629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Chung
Địa chỉ: Số nhà 52 phố Cảng Mời, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH PHáT AN HảI

Mã số thuế: 5701986414 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Hải
Địa chỉ: Tổ 76a, khu 5b, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH MTV 268 QUảNG NINH

Mã số thuế: 5701986372 - Đại diện pháp luật: Chu Ngọc Khái
Địa chỉ: ô 78, lô 11, phố Đồi Văn Nghệ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THắNG LợI QN

Mã số thuế: 5701986365 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích
Địa chỉ: Số 48, ngõ 1, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP SạCH QUANG ĐạO

Mã số thuế: 5701985361 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạo
Địa chỉ: Số 303 tổ 8c khu 3, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN DU LịCH BảO NGọC

Mã số thuế: 5701985114 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nguyệt Minh
Địa chỉ: Số 152, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIêN HữU

Mã số thuế: 5701986125 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nhài
Địa chỉ: ô số 10 Lô N4 Khu C, Khu đô thị mới Cái Dăm, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và ĐịA ốC KIM CươNG

Mã số thuế: 5701986397 - Đại diện pháp luật: Dương Thị ánh
Địa chỉ: ô đất số TH7-2 và TH7-4, Lô OSL-1, Khu Sun Premier Village, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN KHOA HọC GIáO DụC GBS VIệT NAM TạI BãI CHáY

Mã số thuế: 0105170168-001 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số nhà 2A, tổ 7A, Khu 9B, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH DU LịCH ĐạI VIệT TRAVEL

Mã số thuế: 5701985650 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Thanh
Địa chỉ: Tổ 6, khu 3B, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH Cơ KHí HTH2

Mã số thuế: 5701985636 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiền
Địa chỉ: Số 235, Tổ 76, Khu 7, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH QUANG TUYếN QN

Mã số thuế: 5701985178 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nguyễn Huệ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH HảI SơN 68

Mã số thuế: 5701984858 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiếu
Địa chỉ: Số nhà 1887, Khu 4, Xã Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

HợP TáC Xã NôNG DượC TRIệU NGA

Mã số thuế: 5701984907 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Hang Trăn, Xã Tân Dân, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP ĐồNG VàNG

Mã số thuế: 5701985675 - Đại diện pháp luật: Hà Quang Nam
Địa chỉ: Thôn Đồng Giữa, Xã Sơn Dương, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN MBLAND VâN ĐồN

Mã số thuế: 5701984960 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Bình
Địa chỉ: Thôn Đông Thịnh, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THịNH HưNG QN

Mã số thuế: 5701985139 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Thịnh
Địa chỉ: Số 411, Khu 1, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Demo home