Demo home

Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV LÊ NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 3200682549 - Đại diện pháp luật: Lê Nhật
Địa chỉ: Số 129/10 Quốc lộ 9, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH HÒANG CƯỜNG SEE THE FUTURE

Mã số thuế: 3200682228 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Thôn Phổ Lại, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU TRINH

Mã số thuế: 3200682556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trinh
Địa chỉ: Số 287 Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PT SUSU

Mã số thuế: 3200682186 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Đức
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM - ONG BIỂN QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200682041 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Huy
Địa chỉ: Số 63 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QT THẮNG HIỀN

Mã số thuế: 3200682179 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Diệu Hiền
Địa chỉ: Số 188A Hàm Nghi, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

HẠT KIỂM LÂM KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐAKRÔNG

Mã số thuế: 3200680076 - Đại diện pháp luật: Ngô Kim Thái
Địa chỉ: Tà Long, Xã Tà Long, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIỀN TRUNG XANH

Mã số thuế: 3200679923 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Triết
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tự Như, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI CÁT

Mã số thuế: 3200681062 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đức Xá, Xã Vĩnh Thủy, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BÌNH MINH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200680823 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình
Địa chỉ: Số nhà 128 Trần Hưng Đạo, Khu phố 3, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI QUẢNG TRỊ - CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0800480475-007 - Đại diện pháp luật: Chen Kuan Yu
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH AN VIỆT QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200680478 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Khanh
Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Tùng, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

TRườNG TH Và THCS TRIệU LONG

Mã số thuế: 3200669562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Châu
Địa chỉ: Bích Khê, Xã Triệu Long, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRườNG TH Và THCS TRIệU ĐạI

Mã số thuế: 3200669379 - Đại diện pháp luật: Trần Viết Thanh
Địa chỉ: Thôn Quảng Lượng, Xã Triệu Đại, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRườNG TIểU HọC TRIệU AN

Mã số thuế: 3200669555 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thiện
Địa chỉ: Hà Tây, Xã Triệu An, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRườNG TIểU HọC TRIệU PHướC

Mã số thuế: 3200669308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ: An Cư, Xã Triệu Phước, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TàI CHíNH HưNG THịNH

Mã số thuế: 3200647512-002 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thức
Địa chỉ: Số 124 đường 2/4, Khu phố 3, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TàI CHíNH HưNG THịNH 1

Mã số thuế: 3200647512-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thức
Địa chỉ: 219 Lê Duẩn, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SàI GòN Lê NGUYêN

Mã số thuế: 3200669548 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Thắng
Địa chỉ: Số 280 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

HợP TáC Xã TổNG HợP MINH TOàN PHáT

Mã số thuế: 3200669386 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thân
Địa chỉ: 23 Đinh Tiên Hòang, KP2, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GIA LINH-CHI NHáNH CửA HàNG XăNG DầU Số 5

Mã số thuế: 3100351053-001 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Sơn
Địa chỉ: Km 718 Quốc lộ 1A, Thôn Chấp Bắc, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM QUý NGọC

Mã số thuế: 3200669097 - Đại diện pháp luật: Hồ Quý Ngọc
Địa chỉ: Lô số 50-51 Chợ Thuận, Xã Triệu Đại, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

HợP TáC Xã DịCH Vụ NôNG NGHIệP Và THươNG MạI TổNG HợP Kỳ LâM

Mã số thuế: 3200669040 - Đại diện pháp luật: Lý Quốc
Địa chỉ: Kỳ Lâm, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

HợP TáC Xã DịCH Vụ NôNG NGHIệP Kỳ TRúC

Mã số thuế: 3200669033 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chiến
Địa chỉ: Kỳ Trúc, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH O.T.C QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200669072 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hòang
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quang Xá, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH MTV THIêN AN QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200669058 - Đại diện pháp luật: Hòang Lê Trí Việt
Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Quang Xá, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH MTV PHú NGọC QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200669065 - Đại diện pháp luật: Hòang Lê Lan Phương
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH LươNG TUYếT

Mã số thuế: 3200669026 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Lương
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PHú KHANG QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200668953 - Đại diện pháp luật: Phan Quang Tâm
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TịNH NHư PHáT - CHI NHáNH GIO LINH

Mã số thuế: 3200484508-001 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Tâm Chơn
Địa chỉ: Số 147 Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGọC YếN CửA VIệT

Mã số thuế: 3200668921 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khiêm
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NHâN LựC VIệT ANH - VăN PHòNG ĐạI ĐIệN TỉNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0107637063-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Dũng
Địa chỉ: Số nhà 18, Đường Lê Hồng Phong, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH MTV PHú QUý CáT TườNG

Mã số thuế: 3200668946 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khoa Huy
Địa chỉ: Số 03 Trần Phú, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH QT HÒANG NHẬT

Mã số thuế: 3200667188 - Đại diện pháp luật: Hòang Đình Phố
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Tân Liên, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIỌT VÀNG

Mã số thuế: 3200667276 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Bảo
Địa chỉ: Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 0101344790-038 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Vân
Địa chỉ: Số 324 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH QUANG VINH

Mã số thuế: 3200667212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vinh
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Tân Lập, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC NHẤT PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 3200667170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sương
Địa chỉ: Số 12 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TH COM

Mã số thuế: 0311095678-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lài
Địa chỉ: 21 Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 5, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TÌNH VÀ GA BI

Mã số thuế: 0309426273-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lài
Địa chỉ: Số 23 Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 5, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Demo home