Demo home

Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH NHâN BảO HàI HòA

Mã số thuế: 3200690934 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Khóm Xuân Phước, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

TRạM TRồNG TRọT Và BảO Vệ THựC VậT HUYệN HướNG HóA - TỉNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200690243 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thế
Địa chỉ: 35 Đường 9/7, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH KIM Lê PHAN

Mã số thuế: 3200690892 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiền
Địa chỉ: Km10, Quốc lộ 9, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC Đá QUý PHướC ĐạT

Mã số thuế: 3200690959 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Nhuận
Địa chỉ: Chợ Ngã Tư Sòng, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BấT ĐộNG SảN MINH PHúC

Mã số thuế: 3200690483 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoài
Địa chỉ: Số 110 Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH GIANG LậP PHáT

Mã số thuế: 3200690885 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Lập
Địa chỉ: Số 525 đường Lê Duẩn, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LIêN VIệT DOOR - CHI NHáNH ĐôNG Hà

Mã số thuế: 0401511308-001 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thanh Hưng
Địa chỉ: Số 36 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0315585063-004 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Co.opmart Đông Hà, Số 2 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và THươNG MạI 68

Mã số thuế: 3200688798 - Đại diện pháp luật: Dương Đình Đức
Địa chỉ: Thôn Mã Lai, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN ĐHT

Mã số thuế: 3200689230 - Đại diện pháp luật: Trương Tuyệt
Địa chỉ: Số 08 Tôn Thất Thuyết, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN TINH DầU THIêN NHIêN - QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200689248 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hậu
Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

TRUNG TâM BảO TRợ Xã HộI TổNG HợP 1

Mã số thuế: 3200688903 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Định Xá, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH HOàNG PHONG QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200689223 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hùng
Địa chỉ: Số nhà 10/74 đường 2/4, khu phố 4, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

TRUNG TâM PHáT TRIểN CụM CôNG NGHIệP Và KHUYếN CôNG HUYệNVĩNH LINH

Mã số thuế: 3200689142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiến
Địa chỉ: TT Hồ Xá, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH BìNH AN QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200688879 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Hạnh
Địa chỉ: Khu dân cư cồn cỏ, Phường 2, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 79 PHúC THàNH

Mã số thuế: 3200688861 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tâm
Địa chỉ: Số 99 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu phố 6, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL QUảNG TRị - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-051 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành
Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Viettel số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CHI NHáNH ĐôNG Hà - CôNG TY Cổ PHầN ĐồNG HàNH GOLDMAN

Mã số thuế: 3200688484-001 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Huy
Địa chỉ: Khu phố 10, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH PT KHáNH CHâU

Mã số thuế: 3200689583 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Nhân
Địa chỉ: Số 8 Thanh Tịnh, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

HợP TáC Xã DịCH Vụ NôNG NGHIệP NHĩ Hạ

Mã số thuế: 3200688780 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mười
Địa chỉ: Nhĩ Hạ, Xã Gio Thành, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU VượNG PHáT QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200688702 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Rào Trường, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH KHáNH AN SơN

Mã số thuế: 3200688727 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH MTV BãO THANH VIệT NAM

Mã số thuế: 3200688734 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưng
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THANH GIANG TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0105539504-011 - Đại diện pháp luật: Thái Nguyễn Tuệ Mẫn
Địa chỉ: Số 111 Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN ĐồNG HàNH GOLDMAN

Mã số thuế: 3200688484 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Huy
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH HOLAVINA

Mã số thuế: 3200688597 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Sỹ
Địa chỉ: Số 30 Lê Duẩn, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị

HộI NôNG DâN HUYệN HảI LăNG

Mã số thuế: 3200688621 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bảo
Địa chỉ: 06 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

HUYệN ĐOàN HảI LăNG

Mã số thuế: 3200688607 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Bắc
Địa chỉ: 06 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

UBMT Tổ QUốC VIệT NAM HUYệN HảI LăNG

Mã số thuế: 3200688614 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vinh
Địa chỉ: 06 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

HộI LIêN HIệP PHụ Nữ HUYệN HảI LăNG

Mã số thuế: 3200688639 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh
Địa chỉ: 06 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

HộI CựU CHIếN BINH HUYệN HảI LăNG

Mã số thuế: 3200688646 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Hiền
Địa chỉ: 06 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH ĐứC THàNH ĐạT QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200688685 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Khánh
Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1A - Dốc Miếu, Xã Gio Phong, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH MáY VăN PHòNG KHáNH HOàNG

Mã số thuế: 3200688477 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đừng
Địa chỉ: Số 38 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH Lê Hà QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200688660 - Đại diện pháp luật: Lê Dương Hà
Địa chỉ: Số 04 A Lê Hữu Trác, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY Cổ PHầN YP GROUP QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200688565 - Đại diện pháp luật: Lương Linh Vũ
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường An Đôn, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AP LOGISTICS

Mã số thuế: 3200688653 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Anh Phương
Địa chỉ: Số 12/83 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Tư VấN Và XâY DựNG PHướC NGUYêN QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200688501 - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Bảo
Địa chỉ: Số nhà 91 - Nguyễn Trãi, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHú NGUYễN HOàNG

Mã số thuế: 3200688692 - Đại diện pháp luật: Hoàng Linh Giang
Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Hữu Thận, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU THIếU THôNG TIN CHờ Xử Lý - CCT THị Xã QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200688519 - Đại diện pháp luật: Chi cục Thuế thị xã Quảng Trị
Địa chỉ: Số 30 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

TàI KHOảN QL KHOảN THU BằNG BIêN LAI - CCT THị Xã QUảNG TRị

Mã số thuế: 3200688558 - Đại diện pháp luật: Chi cục Thuế thị xã Quảng Trị
Địa chỉ: Số 30 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

Demo home