Demo home

Tỉnh Sóc Trăng

HộI NGườI CAO TUổI HUYệN TRầN Đề

Mã số thuế: 2200761164 - Đại diện pháp luật: Diệp Việt Châu
Địa chỉ: Khu HC, ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP CôNG ĐIềN

Mã số thuế: 2200761132 - Đại diện pháp luật: Ngô Kim Quang
Địa chỉ: ấp Công Điền, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ ĐăNG THUậT

Mã số thuế: 2200760964 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Bích
Địa chỉ: Số 47, Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH TM - DV TâN QUANG

Mã số thuế: 2200761083 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Dũng
Địa chỉ: 05 ấp Hòa Trung, Xã Hòa Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH DầU KHí VạN XUâN

Mã số thuế: 2200761100 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như ý
Địa chỉ: Số 292 Quốc Lộ 1A, ấp Phú Giao, Xã Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH TM-DV-SX TRườNG PHáT

Mã số thuế: 2200761076 - Đại diện pháp luật: Trần Hải Đăng
Địa chỉ: Số 166 ấp Mỹ Lợi, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH XăNG DầU TUYếT NGọC - CửA HàNG XăNG DầU 108

Mã số thuế: 2200761090 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyết Ngọc
Địa chỉ: Thửa đất số 45, tờ bản đồ số 44, ấp Nhơn Mỹ, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH TM & DV TâY NAM

Mã số thuế: 2200760989 - Đại diện pháp luật: Đoàn Sơn Lâm
Địa chỉ: Số 585/9 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 0315585063-003 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Co.opmart, Số 6, Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH XD HưNG LONG

Mã số thuế: 2200761118 - Đại diện pháp luật: Thạch Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 46B Lương Định Của, Khóm 3, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY CP THIếT Kế KIếN TRúC Và XâY DựNG NGHĩA ANH

Mã số thuế: 2200760410 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Số 792/12, Quốc lộ 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH TM XD VIệT CườNG

Mã số thuế: 2200760844 - Đại diện pháp luật: Lâm Quốc Cường
Địa chỉ: Số 473TD Quốc Lộ 91C, ấp Ngan Rô 1, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

PHòNG DâN TộC HUYệN TRầN Đề

Mã số thuế: 2200760900 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc An
Địa chỉ: Khu HC, ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI LIêN TOàN PHáT

Mã số thuế: 2200760770 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Bích Liên
Địa chỉ: Số 324 ấp Kinh Mới, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH TM XâY DựNG ĐặNG KHIêM

Mã số thuế: 2200760837 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Khiêm
Địa chỉ: H5/65 đường Nam Sông Hậu, ấp 2, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP SóC MớI

Mã số thuế: 2200760675 - Đại diện pháp luật: Triệu Vương Mô Ra
Địa chỉ: Nhà sinh hoạt công cộng đồng, ấp Sóc Mới, Xã Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIệM VàNG PHI HùNG

Mã số thuế: 2200760869 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Diễm
Địa chỉ: Số 488/14 ấp 6, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TIN HọC THắNG PHáT

Mã số thuế: 2200760555 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Thắng
Địa chỉ: Số 1 đường số 2 KDC Lê Thìn, Tỉnh lộ 8, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU PHáT TRIểN ĐôNG DươNG - CửA HàNG KINGSPORT SóC TRăNG

Mã số thuế: 0310037930-064 - Đại diện pháp luật: Lê Trường Mạnh
Địa chỉ: Số 29 đường Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH GIảI PHáP CôNG NGHệ QUốC HUY

Mã số thuế: 2200760851 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Huy
Địa chỉ: Số 328 Tôn Đức Thắng, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HưNG THịNH - TRUNG TâM GIáO DụC NGHề NGHIệP, ĐàO TạO LáI XE ô Tô HưNG THịN

Mã số thuế: 2200743214-001 - Đại diện pháp luật: Phan Quốc Nghĩa
Địa chỉ: Số 71 Quốc lộ 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH SảN XUấT NHậT THàNH

Mã số thuế: 2200760266 - Đại diện pháp luật: Lâm Song Toàn
Địa chỉ: Số 240 đường Nguyễn Trãi, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THàNH THIêN

Mã số thuế: 2200760308 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thanh
Địa chỉ: Số 12, ấp Xa Mau 2, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH TM DV THANH TUYềN

Mã số thuế: 2200760280 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Tuyền
Địa chỉ: Thửa đất số 867, tờ bản đồ số 3, ấp Hòa Thượng, Xã Ngọc Đông, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH MôI GIớI DịCH Vụ NHà ĐấT BìNH MINH

Mã số thuế: 2200760273 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Cuộc
Địa chỉ: Số 51, ấp Khu 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY Cổ PHầN M&E G.M.C

Mã số thuế: 2200760121 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Số 167/51 Lê Hồng Phong, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL SóC TRăNG - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-012 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Vĩnh
Địa chỉ: Số 84 Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY Cổ PHầN DCINE - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0108599484-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quỳnh Dương
Địa chỉ: Lầu 07, tòa nhà ánh Quang Plaza, Số 07-09 Tôn Đức Thắng, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG THươNG MạI LONG NHâN

Mã số thuế: 2200760241 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Số 662, QL1, Khóm 7, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY Cổ PHầN Hà THANH SóC TRăNG

Mã số thuế: 2200759983 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Lô Q, Khu công nghiệp An Nghiệp, ấp Phụng Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH TRUNG TâM ĐăNG KIểM XE Cơ GIớI 83-02D

Mã số thuế: 2200760040 - Đại diện pháp luật: Trần Lập Nghĩa
Địa chỉ: Km 2115 Quốc lộ 1A, ấp Xây Đá B, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH MTV GREEN CAT

Mã số thuế: 2200760058 - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Hân
Địa chỉ: Số 73 Đường Hùng Vương, Khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP ĐồNG TâM

Mã số thuế: 2200759398 - Đại diện pháp luật: Trương Hải Phước
Địa chỉ: ấp Tiếp Nhựt, Xã Viên An, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

HTX NôNG NGHIệP TấN ĐạT

Mã số thuế: 2200759503 - Đại diện pháp luật: Văn Tấn Đạt
Địa chỉ: Số 117 ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH NôNG SảN MIềN TâY

Mã số thuế: 2200759359 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thịnh
Địa chỉ: Số 23 Nguyễn Văn Linh, Khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH PHươNG NGA 5

Mã số thuế: 2200759408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phương
Địa chỉ: Ki-ốt 03-04-05, ấp Kinh Ngay 1, Thị trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH DầU KHí PHạM GIA GROUP

Mã số thuế: 2200759341 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiểu
Địa chỉ: Số 48, ấp Tân Hòa B, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN KIM CAN - NINH THUậN

Mã số thuế: 4500597568-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Can
Địa chỉ: Số 86 ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

TRạM CHăN NUôI Và THú Y HUYệN Kế SáCH

Mã số thuế: 2200106543-009 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Chí
Địa chỉ: ấp An Định, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN THủY SảN NGọC CHI

Mã số thuế: 2200704293-001 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Đức Trung
Địa chỉ: Số 542/107/23 Nguyễn Huệ, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Demo home