Demo home

Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV THANH HÙNG

Mã số thuế: 2200754801 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Số 1161/2 Đường Quốc lộ 1A, Khóm Tâm Trung, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHÔI NGUYÊN TẠI SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200450835-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Cẩm Loan
Địa chỉ: Số 108 KDC 586 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN ĐÔ

Mã số thuế: 2200754784 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Tình
Địa chỉ: Số 239/71 Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200754375 - Đại diện pháp luật: Dương Anh Tuấn
Địa chỉ: Thửa đất số 353, tờ bản đồ số 7, khóm Biển Trên, Phường Vĩnh Phước, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TM XD VẠN PHÁT

Mã số thuế: 2200754329 - Đại diện pháp luật: Dương Tấn Bửu
Địa chỉ: Số 112 Mai Thanh Thế, Khóm 1, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV VẠN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2200754350 - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Siêng
Địa chỉ: TĐ số 889, TBĐ số 9, ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI LONG HƯNG

Mã số thuế: 2200754449 - Đại diện pháp luật: Lê Hòang Việt
Địa chỉ: Nhà sinh hoạt cộng đồng, ấp Lợi Hưng, Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV THẾ LỢI

Mã số thuế: 2200754248 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hận
Địa chỉ: Số 813/2 ấp An Lợi, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV THANH GIANG

Mã số thuế: 2200754311 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ: Số 546/16 Lê Duẩn, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TM XD HUY TẤN

Mã số thuế: 2200754431 - Đại diện pháp luật: Dương Tấn Sĩ
Địa chỉ: Số 334 Đường số 9, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TM XD NGUYỄN TOÀN

Mã số thuế: 2200754424 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: ơLK 33-09 Đường số 8, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SINH HỌC NAM SÔNG HẬU SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200753170-001 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Tòng
Địa chỉ: Số 197 đường Phú lợi, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI QUỐC THỊNH

Mã số thuế: 2200754583 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hòang Danh
Địa chỉ: Số 272 ấp Long Thành, Xã Tân Long, Huyện Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH ALPHAVET

Mã số thuế: 2200754544 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Gia Giáp
Địa chỉ: 146, Trương Công Định, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và TIếP THị GIAO THôNG VậN TảI VIệT NAM-VIETRAVEL-CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0300465937-048 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Minh Thy
Địa chỉ: Số 1A, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ MôI TRườNG XâY DựNG HưNG PHáT

Mã số thuế: 2200750571 - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Tài
Địa chỉ: Số 181/6 ấp Xây Đá, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH SơN PHụNG

Mã số thuế: 2200524357-001 - Đại diện pháp luật: Thái Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 66 ơ-LK 74 Đường số 6, KĐT 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH ăN UốNG THUậN LợI

Mã số thuế: 2200750677 - Đại diện pháp luật: Ngô Hòang Mỹ Duyên
Địa chỉ: Số 725 Trần Hưng Đạo, khóm 8, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH DầU KHí Kỳ DUYêN

Mã số thuế: 2200750483 - Đại diện pháp luật: Tô Vĩnh Bảo
Địa chỉ: ấp Trung Thành, Xã Tuân Tức, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH KINH DOANH BấT ĐộNG SảN HòANG MINH

Mã số thuế: 2200750525 - Đại diện pháp luật: Đặng Công Minh
Địa chỉ: Số 12 Yết Kiêu, Khóm 2, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

TRườNG PHổ THôNG DâN TộC NộI TRú TRUNG HọC Cơ Sở TRầN Đề

Mã số thuế: 2200750564 - Đại diện pháp luật: Trần Sung
Địa chỉ: ấp Giồng Giữa, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY Cổ PHầN GIáM ĐịNH Và THẩM ĐịNH EXIMVAS-CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0311769990-016 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Vững
Địa chỉ: 823 Quốc lộ 1A, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THứC ăN CHăN NUôI VINH Cơ - YUEHAI VIệT NAM

Mã số thuế: 2200750370 - Đại diện pháp luật: Xu Yong Jin
Địa chỉ: Lô O, KCN An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH GREENNEXUS

Mã số thuế: 0312882660-002 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Minh
Địa chỉ: Số 367 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THàNH PHáT 86

Mã số thuế: 2200750405 - Đại diện pháp luật: Tăng Thành Phúc
Địa chỉ: Số 01, ấp Khu 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH SIêU THị MINH HưNG

Mã số thuế: 2200750324 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy Tiên
Địa chỉ: Số 117 Lê Lai, khóm 4, Phường 1, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH CHế BIếN NôNG SảN TâN HUê VIêN

Mã số thuế: 2200750331 - Đại diện pháp luật: Thái Minh Quang
Địa chỉ: Lô I Khu công nghiệp An Nghiệp, Khóm 2, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG ĐOàN NGàNH GIáO DụC

Mã số thuế: 2200750317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hóa
Địa chỉ: Số 48 đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CôNG TY TNHH DIVA LâM ĐồNG - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 5801358357-009 - Đại diện pháp luật: Lê Thế Hai
Địa chỉ: 46 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÚ

Mã số thuế: 2200748928 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Thường
Địa chỉ: Số 627 Quốc lộ 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẢO BẢO TẠI SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 1801606757-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Hòang Hoa
Địa chỉ: Số 365 đường Phú Lợi, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA - CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 0100520429-045 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Ngọc
Địa chỉ: 257 Mạc Đĩnh Chi, Khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AGENCY PRO

Mã số thuế: 2200748981 - Đại diện pháp luật: Lý Gia Thịnh
Địa chỉ: Số 65/5/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỆN VŨ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2200749061 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hòai Vủ
Địa chỉ: Số 201 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT VỮNG CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2200748893 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Yến
Địa chỉ: 384 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN THUẬN PHÁT TẠI SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 1801430704-001 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Huy
Địa chỉ: ấp Tân Kiên, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THÀNH PHÚ

Mã số thuế: 2200748942 - Đại diện pháp luật: Đặng Phú Quốc
Địa chỉ: ấp An Phú, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC HUỲNH LIÊN

Mã số thuế: 2200748910 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Huyền
Địa chỉ: TĐ 16, TBĐ 46 ấp An Phú, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN GIA PHÁT

Mã số thuế: 2200748861 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiều Diễm
Địa chỉ: Số 498 Quốc Lộ 1, khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LÊ TRÍ MINH

Mã số thuế: 2200748854 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Anh
Địa chỉ: 195A Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Demo home