Demo home

Tỉnh Sơn La

CôNG TY TNHH SATOEN VIệT NAM

Mã số thuế: 5500581986 - Đại diện pháp luật: Atsushi Sato
Địa chỉ: Tiểu khu Sao Đỏ 2, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HợP TáC Xã RAU AN TOàN MộC VâN

Mã số thuế: 5500581898 - Đại diện pháp luật: Lê THị VâN
Địa chỉ: TK 12, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

TRườNG TIểU HọC - TRUNG HọC Cơ Sở ĐôNG BâU

Mã số thuế: 5500581873 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nga
Địa chỉ: Bản Tràng Nặm, Xã Chiềng On, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP KHáNH MINH

Mã số thuế: 5500581993 - Đại diện pháp luật: Bạc Cầm Khánh
Địa chỉ: Bản Phống 2, Xã Bó Sinh, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

THANH TRA HUYệN SôNG Mã

Mã số thuế: 5500581866 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Huyển
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

PHòNG Y Tế HUYệN SôNG Mã

Mã số thuế: 5500581859 - Đại diện pháp luật: Cầm Thị Tươi
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

PHòNG VH-TT HUYệN SôNG Mã

Mã số thuế: 5500581979 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

PHòNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN HUYệN SôNG Mã

Mã số thuế: 5500581961 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Vịnh
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

HợP TáC Xã TINH DầU DượC LIệU MườNG LA

Mã số thuế: 5500582027 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Kim Thương
Địa chỉ: Bản Nà Núa, Xã Pi Toong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP THịNH NGọC

Mã số thuế: 5500582034 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Chung
Địa chỉ: Bản Nong Quài, Xã Chiềng Muôn, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

HợP TáC Xã DU LịCH SINH THáI QUỳNH NHAI

Mã số thuế: 5500582059 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Giàu
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN 2629

Mã số thuế: 5500502448-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Số 159, đường Điện Biên, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

CôNG TY TNHH MTV MASTER JOB

Mã số thuế: 5500581672 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Mạnh
Địa chỉ: Số nhà 03 Đường Lê Duẩn, Tổ 4, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Và THươNG MạI TRườNG THịNH

Mã số thuế: 5500580527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đức
Địa chỉ: 286B, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

CHI NHáNH TạI SơN LA - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG ĐầU Tư KINH BắC

Mã số thuế: 0108428136-001 - Đại diện pháp luật: Tạ Bá Thiết
Địa chỉ: Số 113 đường Lò Văn Giá, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

CôNG TY TNHH THảO NGUYêN MộC CHâU

Mã số thuế: 5500581513 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Nghiêm
Địa chỉ: Tiểu khu Bệnh Viện II, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TâN Dư TỉNH SơN LA

Mã số thuế: 5100352847-001 - Đại diện pháp luật: Tả Hữu Phúc (Zuo Youfu)
Địa chỉ: Bản Sao Tua, Xã Tân Hợp, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

CôNG TY TNHH ATZ

Mã số thuế: 5500581369 - Đại diện pháp luật: Đỗ Huy Hoàng
Địa chỉ: Số 129, tiểu khu 14, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH HOàNG GIA VIệT NAM TạI SơN LA

Mã số thuế: 1001183301-001 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 50 đường Trường Chinh, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

CHI NHáNH SơN LA - CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC Và ĐàO TạO VĩNH PHúC

Mã số thuế: 2500618944-008 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Lan Hương
Địa chỉ: PG1-03 Trung tâm thương mại Vincom Sơn La, phố Giảng Lắc, tổ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP TRUNG TâM TâN XUâN 269

Mã số thuế: 5500581062 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Tâm
Địa chỉ: Bản Bướt, Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP MINH ĐạT

Mã số thuế: 5500581104 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: bản Co Chàm, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HợP TáC Xã DịCH Vụ NôNG NGHIệP CHăN NUôI đạI GIA SúC

Mã số thuế: 5500581087 - Đại diện pháp luật: Lò Văn No
Địa chỉ: Bản Nà Tòng, Xã Nậm Ty, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

HTX NôNG NGHIệP Và THươNG MạI TRườNG VIệT

Mã số thuế: 5500581168 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Trường
Địa chỉ: Bản Lọng Trạng, Xã Mương Tranh, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

TRườNG TIểU HọC Và THCS HUY BắC

Mã số thuế: 5500581217 - Đại diện pháp luật: Tạ Trường Sơn
Địa chỉ: Bản Nà Phái, Xã Huy Bắc, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

TRườNG TIểU HọC Và THCS TườNG Hạ

Mã số thuế: 5500581256 - Đại diện pháp luật: Cầm Minh Thúy
Địa chỉ: Bản Cóc, Xã Tường Hạ, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG KHáNH AN SơN LA

Mã số thuế: 5500581009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Yên
Địa chỉ: Ngõ 398, đường Lê Đức Thọ, Tổ 14, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

CôNG TY TNHH XâY DựNG ATH SơN LA

Mã số thuế: 5500580982 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hương
Địa chỉ: Số nhà 209, Đường Lê Đức Thọ, Tổ 14, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

CHI NHáNH SơN LA - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI THIêN SơN

Mã số thuế: 0107139974-010 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thịnh
Địa chỉ: Lô L1-04, Tầng L1, TTTM Vincom Plaza Sơn La, Tổ 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN KST VâN Hồ

Mã số thuế: 5500580502 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Tuấn Anh
Địa chỉ: Bản Chiềng Đi 2, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

HợP TáC Xã PU NHI SôNG Mã

Mã số thuế: 5500580781 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

HợP TáC Xã XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN HồNG THI

Mã số thuế: 5500580862 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thi
Địa chỉ: TK 3/2, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

CôNG TY TNHH VINH PHáT TâY BắC

Mã số thuế: 5500580943 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

CôNG TY TNHH THươNG MạI HOàNG PHúC AN

Mã số thuế: 5500580904 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tạo
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

TRườNG TIểU HọC Và THCS SUốI BAU

Mã số thuế: 5500581048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tĩnh
Địa chỉ: Bản Suối Chèo, Xã Suối Bau, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

TRườNG TIểU HọC MươNG CơI

Mã số thuế: 5500580894 - Đại diện pháp luật: Thiều Thúy Nga
Địa chỉ: Ngã 3, Xã Mường Cơi, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

TàI KHOảN QL THU BằNG BIêN LAI THU -CCT THUậN CHâU- Xã Pá LôNG

Mã số thuế: 5500577235-020 - Đại diện pháp luật: Vừ Chứ Trỉa
Địa chỉ: Pá Lông, Xã Pá Lông, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN TOàN THắNG SơN LA

Mã số thuế: 5500580608 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Liên
Địa chỉ: Số nhà 104, Đường Hùng Vương, Tổ 5, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN D89

Mã số thuế: 5500580492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đà
Địa chỉ: Số nhà 27, Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 4, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

CôNG TY TNHH ĐạI THANH TâY BắC

Mã số thuế: 5500580735 - Đại diện pháp luật: Lê Hải Hạnh
Địa chỉ: Số nhà 61, đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 5, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Demo home