Demo home

Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI BảO ANH TâY NINH

Mã số thuế: 3901280132 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Thoại
Địa chỉ: Số 452, Đường Trần Văn Trà, Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH MTV GIáO DụC PHáT LộC

Mã số thuế: 3901280100 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tâm
Địa chỉ: 162, Hẻm 16, Trường Chinh, Khu phố Hiệp Thạnh, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NGâN PHúC - CHI NHáNH Cà PHê ĐôMINô

Mã số thuế: 3901238878-001 - Đại diện pháp luật: Trần Bảo Lộc
Địa chỉ: Số 24, Đường 103 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI TâY NINH

Mã số thuế: 0315585063-018 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Số 576, Siêu thị Co.opmart, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH MTV TM DV HưNG THịNH TâY NINH

Mã số thuế: 3901280157 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Uyên
Địa chỉ: Số 772, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI ô Tô LONG AN

Mã số thuế: 1101842928-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Sơn
Địa chỉ: Căn hộ PG2-29 tại khu SHOPHOUSE VINCOM TâY NINH, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH DâY CáP ĐIệN ICF (VIệT NAM)

Mã số thuế: 3901279987 - Đại diện pháp luật: Bian, Yanlin
Địa chỉ: Lô 42, 48 đường C, KCX và CN Linh Trung III, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG TOàN THịNH

Mã số thuế: 3901279962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trang
Địa chỉ: Số 01, Đường N4, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH NHựA NANLI

Mã số thuế: 3901279874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Dương
Địa chỉ: Số 25, ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH Y Tế TRườNG THủY

Mã số thuế: 3901279899 - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Trường
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Rộc A, Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG HĐ

Mã số thuế: 3901279842 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Nghĩa
Địa chỉ: Số nhà D2/3, ấp Trường Cửu, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH áNH SAO SáNG

Mã số thuế: 3901280090 - Đại diện pháp luật: Ngô Thụy Mỹ Hiền
Địa chỉ: 16-18 Ngô Thời Nhiệm, Khu phố 1, Thị trấn Hòa Thành, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY Cổ PHầN THàNH KHảI MINH

Mã số thuế: 3901279881 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Phùng
Địa chỉ: ấp Thành Tây, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI MINH UYêN - BãI CáT Đá MINH UYêN

Mã số thuế: 3901259081-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Dũng
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NAM TRUNG HâN

Mã số thuế: 3901279560 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu ánh
Địa chỉ: Tổ 2,ấp Tân Xuân, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐịNH HướNG GIáO DụC VINA NTV

Mã số thuế: 3901279472 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Vũ
Địa chỉ: Số nhà 37, Tổ 11, ấp Gò Đá, Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH LONG KIM NGọC

Mã số thuế: 3901279458 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Ngọc
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH THUYếT MINH TâM

Mã số thuế: 3901279440 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuyết
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TUấN SANG TâY NINH

Mã số thuế: 3901279546 - Đại diện pháp luật: Dương Thành Tuấn
Địa chỉ: Số 19, Tổ 2, Đường số 31, ấp Bàu Lùn, Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH TIệM VàNG úT HậU

Mã số thuế: 3901279666 - Đại diện pháp luật: Võ Hữu Hậu
Địa chỉ: Số 81, Võ Thị Sáu, Khu phố 6, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH MTV Sự KIệN GIảI TRí NắNG MAI

Mã số thuế: 3901279465 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tư
Địa chỉ: Tổ 15, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CHI NHáNH SEOULSPA.VN TạI TâY NINH - CôNG TY CP CôNG NGHệ DNG

Mã số thuế: 0313224671-011 - Đại diện pháp luật: Thái Phan Thanh Bình
Địa chỉ: PG1-12 VinCom Tây Ninh, Số 446 Đại Lộ 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

DOANH NGHIệP Tư NHâN VăN CHANH

Mã số thuế: 3901279754 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chành
Địa chỉ: Số 504 đường 30/4, tổ 10, Khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI ô Tô TâY NINH

Mã số thuế: 3901278013-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Sơn
Địa chỉ: Căn hộ PG2-29 tại khu SHOPHOUSE VINCOM TâY NINH, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH MTV NGâN HUY PHáT

Mã số thuế: 3901279715 - Đại diện pháp luật: Lý Đức Huy
Địa chỉ: Tổ 6, Quốc lộ 22, ấp An Bình, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH BIOTECH SàI GòN

Mã số thuế: 0315414981-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phẩm
Địa chỉ: Số 54, ấp Lộc Trát, Xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Sự KIệN PHươNG VY AUDIO

Mã số thuế: 3901279578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phương
Địa chỉ: Tổ 5, đường Cầu Sao, ấp Xóm Đồng, Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT BậT LửA LớN NHấT

Mã số thuế: 3901279793 - Đại diện pháp luật: Chung Gia Linh
Địa chỉ: Thửa đất 754, tờ bản số 27, ấp Trâm Vàng 1, Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC PHáT ĐạT SàI GòN

Mã số thuế: 3901279497 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Đạt
Địa chỉ: ấp Suối Cao A, Xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH ACTR

Mã số thuế: 3901279747 - Đại diện pháp luật: Liu Yan Hua
Địa chỉ: Lô 37-7b, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16b, 41-15b, 41-16b, Xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU QUốC VIệT ĐNT

Mã số thuế: 3901279673 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đại
Địa chỉ: Số nhà 2A, ấp Trường Xuân, Xã Trường Hòa, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH CHí TRANG

Mã số thuế: 3901279553 - Đại diện pháp luật: Lý Hồng Chí
Địa chỉ: 120 Lý Thường Kiệt, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh

CHI NHáNH TâY NINH - CôNG TY TNHH QUảN Lý BấT ĐộNG SảN VICTORIA

Mã số thuế: 0313477496-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý
Địa chỉ: Kios K63, Khu CD - Trung Tâm Thương Mại Long Hoa, Khu phố 3, Thị trấn Hòa Thành, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI KHOA ANH THư

Mã số thuế: 3901279634 - Đại diện pháp luật: Võ Chí Thanh
Địa chỉ: TL 785, ấp Tân Tây, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH MTV AN PHướC WINDOW

Mã số thuế: 3901279144 - Đại diện pháp luật: Hồ Đông Dương
Địa chỉ: Bời Lời, khu phố Ninh Phúc, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ Và DịCH Vụ TBT

Mã số thuế: 3901279296 - Đại diện pháp luật: Trần Bảo Thủ
Địa chỉ: Số 551 Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh Đức, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH TM DV SUấT ăN CôNG NGHIệP TRâM ANH

Mã số thuế: 3901278888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh ái
Địa chỉ: Số 153C, Khu chế xuất và Công Nghiệp Linh Trung 3, ấp Suối S, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI TP OIL

Mã số thuế: 3901279151 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Thế Phong
Địa chỉ: 211A, Quốc lộ 22B, ấp Hiệp Trường, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH NăM TRIểN

Mã số thuế: 3901279271 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Triển
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Suối Muồn, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh

CôNG TY TNHH HOA LIêN HòA

Mã số thuế: 3901279232 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: 217, Thuận Phước, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

Demo home