Demo home

Tỉnh Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN Tử VIễN THôNG AN NINH

Mã số thuế: 1001186849 - Đại diện pháp luật: Lý Thái Hưng
Địa chỉ: Lô A2, cụm công nghiệp An Ninh, Xã An Ninh, Huyện Tiền hải, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT HàNG THủ CôNG Mỹ NGHệ Và PHâN PHốI TâN LONG - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0104511721-001 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Lương Phú, Xã Tây Lương, Huyện Tiền hải, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ ô Tô HùNG HưNG

Mã số thuế: 1001186895 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thủ
Địa chỉ: Nhà ông Thủ, thôn Thành Long, Xã Đông Hải, Huyện Tiền hải, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG THàNH OANH

Mã số thuế: 1001186817 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Hưng Đạo, Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH DA GIầY AN THáI

Mã số thuế: 1001186704 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Chiến
Địa chỉ: Thôn Đông Thành, Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH MAY XUấT NHậP KHẩU KHANG LONG

Mã số thuế: 1001186824 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Duyên
Địa chỉ: Nhà ông Thiếu, thôn Thái Công Nam, Xã Vũ Công, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH VậN THàNH VIệT NAM

Mã số thuế: 1001186609 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Luật Trung, Xã Quang Lịch, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH MAY BáCH THUậN

Mã số thuế: 1001186782 - Đại diện pháp luật: Cao Ngọc Khương
Địa chỉ: Thôn Thuận Nghiệp, Xã Bách Thuận, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH ZE DONG

Mã số thuế: 1001186630 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh
Địa chỉ: Nhà ông Cải, thôn Độc Lập, Xã Thái Thọ, Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG TRươNG VIệT HOàNG

Mã số thuế: 1001186863 - Đại diện pháp luật: Trương Công Tịnh
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Chi Lăng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CUNG ứNG NHâN LựC GIA HưNG TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 2301015074-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngần
Địa chỉ: Thôn Điềm, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG NGọC THạCH

Mã số thuế: 1001186599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thạch
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Khả Nang, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH NGA ĐứC ANH

Mã số thuế: 1001186870 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nga
Địa chỉ: Số nhà 285, đường Trần Thái Tông, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư GIáO DụC QUốC Tế HưNG SơN

Mã số thuế: 1001186831 - Đại diện pháp luật: Bùi Duy Sinh
Địa chỉ: Lô 1.14, khu đô thị Trần Lãm, tổ 37, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư KINH DOANH BấT ĐộNG SảN PHúC HưNG

Mã số thuế: 1001186729 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Thanh Vân
Địa chỉ: Lô 4.24, khu đô thị Trần Lãm, tổ 37, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH MâY TRE XUấT KHẩU MINH ANH

Mã số thuế: 1001186856 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Phương
Địa chỉ: Số nhà 06, ngõ 66, đường Nguyễn Danh Đới, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH TMDV TRườNG THịNH

Mã số thuế: 1001186736 - Đại diện pháp luật: Hồ Tuyết Nhung
Địa chỉ: Số 05/958, đường Lý Bôn, tổ 27, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Kế XâY DựNG NEVO

Mã số thuế: 1001186581 - Đại diện pháp luật: Đào Hữu Chí
Địa chỉ: Số nhà 2, Ngách 45/8, Ngõ 350, Đường Phan Bá Vành, Tổ 46, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN AN VIệT SôNG HồNG TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0105787680-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Từ Thơm
Địa chỉ: Gian hàng L1-01B, tầng 1, TTTM Vincom Plaza Thái Bình, số 46, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG ĐA PHươNG TIệN BạCH GIA TạI TỉNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0108123335-012 - Đại diện pháp luật: Bùi Quý Hiền
Địa chỉ: PG03-03 Vincom Shophouse, số 460 đường Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH KHáCH SạN TùNG LAN

Mã số thuế: 1001186888 - Đại diện pháp luật: Hà Ngọc Lan
Địa chỉ: Số 07/126 phố Trần Hưng Đạo, tổ 14, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐứC Độ THáI BìNH

Mã số thuế: 1001186711 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài
Địa chỉ: Số nhà 06/01/01, ngách 257, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH KARAOKE NHậT MINH

Mã số thuế: 1001186253 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền hải, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐT TM THảO NGUYêN

Mã số thuế: 1001186158 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiền Hải, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền hải, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH QUảNG CáO NộI THấT STAR

Mã số thuế: 1001186278 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huế
Địa chỉ: Thôn Việt Thắng, Xã Vũ Vân, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế - GIáM SáT Và XâY DựNG THáI BìNH

Mã số thuế: 1001186285 - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Trung
Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Hòa Bình, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH BIểU DIễN CA NHạC TạP Kỹ KHáNH HUYềN

Mã số thuế: 1001186380 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Chỉnh
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Ngọc Chỉnh ,Thôn Thanh Hương 3, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH THựC PHẩM TRườNG THịNH PHáT

Mã số thuế: 1001186221 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thăng
Địa chỉ: Xóm 7, thôn Đà Giang, Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI KíNH MắT THăNG LONG

Mã số thuế: 1001186207 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Long
Địa chỉ: Nhà ông Lưu Văn Ba, Thôn Nam Lịch Động, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và TàI CHíNH THủY DũNG

Mã số thuế: 1001186260 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Dũng
Địa chỉ: Thôn Chiêm Thuận, Xã Thái Hồng, Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ THàNH VINH

Mã số thuế: 1001186214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Thuyên
Địa chỉ: Thôn Phong Lẫm, Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thuỵ, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BIG NANO TECHNOLOGY

Mã số thuế: 1001186172 - Đại diện pháp luật: Đào Thanh Huyền
Địa chỉ: Lô đất diện tích 4.111,8 m2, cụm công nghiệp Phương La, thôn, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI CHIếN THắNG

Mã số thuế: 1001186574 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiển
Địa chỉ: Thôn Duyên Nông, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

HợP TáC Xã SảN XUấT KINH DOANH HOA THơM

Mã số thuế: 1001186623 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Hoa
Địa chỉ: Số 56 Phố Cầu Tây, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH GIáO DụC TùNG DươNG

Mã số thuế: 1001186197 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hoa
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Vũ Hạ, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN Đô THị TQĐ LAND

Mã số thuế: 1001186334 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL THáI BìNH - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-057 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Doanh
Địa chỉ: 431, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH GIáO DụC HồNG NHUNG

Mã số thuế: 1001186528 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nhung
Địa chỉ: Số nhà 14/18, tổ 26, đường Trần Bình Trọng, khu đô thị Trần, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH THáI HươNG Tú

Mã số thuế: 1001186535 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương
Địa chỉ: Số 208, đường Trần Thái Tông, tổ 3, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN SMART AGRI

Mã số thuế: 1001186567 - Đại diện pháp luật: Lương Xuân Trường
Địa chỉ: Số nhà 03/17, đường Ngô Thì Nhậm, tổ 33, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Demo home