Demo home

Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư THI CôNG L&H

Mã số thuế: 2802655741 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Triều Công, Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH MTV PHáT TRIểN DU LịCH ĐạI GIáC

Mã số thuế: 2802655734 - Đại diện pháp luật: Phạm Như ý
Địa chỉ: Thôn Uy Nam, Xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG NộI THấT LAM KINH

Mã số thuế: 2802650775 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Tùng
Địa chỉ: Thôn Quần Lai 2, Xã Thọ Diên, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH VậN TảI Và THươNG MạI LâM KHUYêN QUAN SơN

Mã số thuế: 2802655780 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Lâm
Địa chỉ: Bản Na ấu, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN Hạ TầNG TMDV M&P VIệT NAM

Mã số thuế: 2802655798 - Đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 65 đường Lê Lợi, Phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH DIGITAL DRAGON BANK - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0108312332-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trung
Địa chỉ: Số 06, Phố Cao Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH TàI NăNG TRẻ RAINBOW - CHI NHáNH TP. THANH HóA

Mã số thuế: 0315152158-009 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Lô 51 liền kề 8, Khu đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI TUYếT VINH TT

Mã số thuế: 2802655727 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Vinh
Địa chỉ: Số nhà 171 đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH Vũ HùNG SơN

Mã số thuế: 2802657900 - Đại diện pháp luật: Vũ Hùng Sơn
Địa chỉ: Số 12 Tân Nam 2, Phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH ALICE BEAUTY SPA

Mã số thuế: 2802650905 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Khu 3A, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI MINH PHươNG CNC

Mã số thuế: 2802655692 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Long
Địa chỉ: Số nhà 08, ngõ 08, đường Lê Thần Tông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH SX MINH NGHĩA

Mã số thuế: 2802657883 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Nghĩa
Địa chỉ: 31/3 Phú Quý, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH SX VIệT ANH

Mã số thuế: 2802657890 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: 60A/3/270 Bà Triệu, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH TAIHEIYO INTERNATIONAL VIệT NAM

Mã số thuế: 2802651232 - Đại diện pháp luật: Takuya Higuchi
Địa chỉ: Khách sạn Nghi Sơn Khu B, thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI PHạM HảI ĐăNG

Mã số thuế: 2802651948 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngọc
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Ngọc, Thôn Thịnh Hùng, Xã Phú Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH MôI TRườNG - TĩNH GIA

Mã số thuế: 2802649931 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Thôn Tây Sơn, Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY Cổ PHầN THủY CANH PHố

Mã số thuế: 2802651987 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Hồng
Địa chỉ: Thôn Hiệp Khởi, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH QUảNG CáO Và NộI THấT QUANG PHáT

Mã số thuế: 2802649924 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI QUANG THU

Mã số thuế: 2802653046 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thu
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH MTV QUốC ĐạI CRAFT

Mã số thuế: 2802652067 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Đại
Địa chỉ: Thôn Bình Tây, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH MTV LươNG THIệN PHáT

Mã số thuế: 2802650359 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thực
Địa chỉ: Thôn Đông Thành, Xã Đa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY LắP HưNG PHáT

Mã số thuế: 2802652405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tuệ
Địa chỉ: Thôn Đông Hòa, Xã Xuân Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH KHANG PHáT 136

Mã số thuế: 2802653060 - Đại diện pháp luật: Lưu Đình Dương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH SX Và TM HảI ĐăNG TX

Mã số thuế: 2802651049 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Trường
Địa chỉ: Thôn Phúc Lâm, Xã Xuân Lam, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY LắP THIếT Bị Và THươNG MạI BìNH MINH

Mã số thuế: 2802653102 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Khâm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Xuân Lai, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH CHUNG KIêN SAKURA

Mã số thuế: 2802650599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Yên Phong, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH MT THIêN MINH

Mã số thuế: 2802650655 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Vọng
Địa chỉ: Số 18 đường Tiên Phước, tiểu khu Ba Đình 2, Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NôNG NGHIệP Hà LONG

Mã số thuế: 2802651962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Đường 7, Xã Hà Long, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI MộT THàNH VIêN ANH ĐứC

Mã số thuế: 2802650327 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nhiên
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Hà Lĩnh, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH Đá Mỹ NGHệ MINH TIếN VĩNH LộC THANH HóA

Mã số thuế: 2802651585 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Tiến
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU XâY DựNG BắC THANH HóA

Mã số thuế: 2802649868 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn Tân Liên, Xã Thành Tâm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI TổNG HợP TRườNG AN

Mã số thuế: 2802650567 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hợp
Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, Xã Thành Tâm, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH DV&TM VIệT ANH

Mã số thuế: 2802649515 - Đại diện pháp luật: Vũ Việt Anh
Địa chỉ: Thôn Thạch Toàn, Xã Thạch Định, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH MAI GIA T - H

Mã số thuế: 2802651994 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Tình
Địa chỉ: Phố 4, Thị trấn Cành Nàng, Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Ho

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HúC NHậT

Mã số thuế: 3702584908-001 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Lô 78, 80,81, Khu A9, MBQH 65, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH ô Tô K&T

Mã số thuế: 2802649610 - Đại diện pháp luật: Khương Sỹ Thành
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Quang, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH AN Vũ NGUYêN

Mã số thuế: 2802650493 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Tân
Địa chỉ: SN 152A Phố Môi, Xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ CầM Đồ ANH HảI

Mã số thuế: 2802652395 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hải
Địa chỉ: Thôn Tiến Thọ, Xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH SảN XUấT Đồ Gỗ GIANG THUậN QT

Mã số thuế: 2802649843 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Giang
Địa chỉ: 07/16 đường Đồng Khoai, phố Thành Long, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

CôNG TY TNHH SảN XUấT KHí ĐốT THắNG QUâN

Mã số thuế: 2802649804 - Đại diện pháp luật: Đỗ Viết Trọng
Địa chỉ: Phố Thành Tráng, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Ho

Demo home