Demo home

Tỉnh Thừa Thiên-Huế

HợP TáC Xã DU LịCH CộNG đồNG THáC KAZAN

Mã số thuế: 3301648061 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Cưa
Địa chỉ: Thôn Dỗi, Xã Thượng Lộ, Huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HươNG HòA

Mã số thuế: 3301648216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tâm
Địa chỉ: Hương hòa, Xã Hương Hòa, Huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

HợP TáC Xã ĐầU Tư KHAI THáC Và QUảN Lý CHợ NAM VIệT- LăNG Cô

Mã số thuế: 3301648223 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hải
Địa chỉ: TDP An Cư Tân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH XD&TM NHà HUế

Mã số thuế: 3301648054 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Lân
Địa chỉ: Số 29, hẻm 12, kiệt 35 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH VâN HảI LAM SơN

Mã số thuế: 3301648047 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Vân
Địa chỉ: Số nhà 13 Kiệt 360 đường Nguyễn Sinh Cung, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CTY MINERALI INDUSTRIALI-S.R.L ý - Dự áN XD NHà MáY CHế BIếN CáT BộT THạCH ANH íT SắT CHấT LượNG CAO

Mã số thuế: 3301647981 - Đại diện pháp luật: Vittorio Costa
Địa chỉ: Thôn Bắc Triều Vịnh, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH Kế TOáN QUốC Tế ĐộC LậP

Mã số thuế: 3301647999 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Ninh
Địa chỉ: 8/139 Đặng Văn Ngữ, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH VIETOURIST TạI THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0311273634-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Dương Trung Hiếu
Địa chỉ: 23 Đường Hà Nội, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH KHáNH ĐạT (NộP Hộ NHà THầU)

Mã số thuế: 3301648209 - Đại diện pháp luật: Trần Mẫn Đạt
Địa chỉ: Số 28 Bà Triệu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH Lê HOàNG TRIềU

Mã số thuế: 3301648015 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lệ Thủy
Địa chỉ: 18-20 Phú Mộng, Phường Kim Long, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI ĐứC TâN THịNH

Mã số thuế: 3301648079 - Đại diện pháp luật: Mai Công Đức
Địa chỉ: 5/1 Kiệt 69, Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP Và THươNG MạI MIềN TRUNG

Mã số thuế: 3301647967 - Đại diện pháp luật: Phan Phước Huân
Địa chỉ: 45/A3 Triệu Quang Phục, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG Và DịCH Vụ NôNG LâM NGHIệP HưNG THịNH

Mã số thuế: 3301645279-001 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huế
Địa chỉ: 33 Lê Thánh Tôn, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TổNG HợP KHảI HUYềN

Mã số thuế: 3301648128 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: 444 Lê Duẫn, Phường Phú Thuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRUYềN THôNG Và GIảI TRí HUế TALENT

Mã số thuế: 3301648086 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Long Quốc
Địa chỉ: 6/256 Tăng Bạt Hổ, Phường Phú Thuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH MTV MAY MặC HòA CươNG

Mã số thuế: 3301647565 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Hương Chữ, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG ĐịA ốC ĐấT VàNG CHUNG GROUP

Mã số thuế: 3301647798 - Đại diện pháp luật: Ngô Diệp Chung
Địa chỉ: 159 An Dương Vương, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH MTV QUảNG CáO & NộI NGOạI THấT ASS

Mã số thuế: 3301647822 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phụng
Địa chỉ: 36 Ngự Bình, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế HIMAWARI - VăN PHòNG ĐạI DIệN THàNH PHố HUế

Mã số thuế: 2600747090-009 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Tầng 3, Nhà B1.3, khu chung cư Tam Thai, đường Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và TIN HọC THIêN BảO

Mã số thuế: 3301647741 - Đại diện pháp luật: Trần Phước Lộc
Địa chỉ: 29 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KHáCH SạN áNH SáNG

Mã số thuế: 3301647597 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Quyết
Địa chỉ: 6/56 Nguyễn Công Trứ, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN DINH PHạM

Mã số thuế: 3301647678 - Đại diện pháp luật: Phạm Dinh
Địa chỉ: 25/4/21 Thánh Gióng, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TVTKXD QUANG CườNG

Mã số thuế: 3301647685 - Đại diện pháp luật: Phan Quang Cường
Địa chỉ: 109 Lê Ngô Cát, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY Cổ PHầN AHQT

Mã số thuế: 3301647847 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: 09 Hàm Nghi, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN âN NAM

Mã số thuế: 3301647572 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Châu
Địa chỉ: 25 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH MTV TậP ĐOàN PHúC LợI Xã HộI AOMORI

Mã số thuế: 3301647734 - Đại diện pháp luật: Mukai Masahiro
Địa chỉ: 9A/25 Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và PHáT TRIểN HTC

Mã số thuế: 3301647244 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Tứ Hạ, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN XâY DựNG SóNG HồNG

Mã số thuế: 3301647389 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Lĩnh
Địa chỉ: Tổ 6, khu vực 3, Phường An Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CHI NHáNH CôNG TY LUậT TNHH NGọC HạNH Và CộNG Sự

Mã số thuế: 3300359525-001 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Hạnh
Địa chỉ: Số 201 A Nguyễn Trường Tộ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí TRườNG TIềN

Mã số thuế: 3301647491 - Đại diện pháp luật: Hồ Đình Thanh Hùng
Địa chỉ: 145 Hàn Mặc Tử, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và THươNG MạI HâN PHướC THịNH

Mã số thuế: 3301647438 - Đại diện pháp luật: Phan Quốc Phước
Địa chỉ: Tổ 9, Khu vực 2, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

HộI NGườI KHUYếT TậT TỉNH THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 3301647406 - Đại diện pháp luật: La Thạch
Địa chỉ: Số 3 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH MTV TRUYềN THôNG WORDS OF WISDOM

Mã số thuế: 3301647237 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Cương
Địa chỉ: 08 Nguyễn Thiện Kế, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH MTV PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP TíN ĐạT

Mã số thuế: 3301647501 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Trung
Địa chỉ: 420 Lê Duẩn, Phường Phú Thuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH MTV KHởI AN LộC

Mã số thuế: 3301646868 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường
Địa chỉ: Thôn Hai Hà, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH MTV MAY MặC THIêN VươNG

Mã số thuế: 3301647117 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Hiếu Nhung
Địa chỉ: Thôn Phú Cường, Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH THI CôNG XâY DựNG KHANG AN

Mã số thuế: 3301646875 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Linh
Địa chỉ: 3/52/52 Mai Xuân Thưởng, Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG Và Cơ KHí THANH LONG

Mã số thuế: 3301647195 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thu
Địa chỉ: 827 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAY MặC NGUYêN KHáNH - Cơ Sở 3

Mã số thuế: 3301639042-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Địa chỉ: Xóm 7, thôn Dưỡng Mong, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TRồNG CâY DượC LIệU ANH SơN

Mã số thuế: 3301646995 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Thu
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Phường Hương Vân, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

Demo home