Demo home

Tỉnh Tiền Giang

BAN QUảN Lý Dự áN Và PHáT TRIểN QUỹ ĐấT THị Xã CAI LậY

Mã số thuế: 1201603874 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Mộng
Địa chỉ: Số 52, Hồ Hải Nghĩa, Phường 1, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP HậU Mỹ

Mã số thuế: 1201604187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: ấp Hậu Phú 3, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TàI HIệP PHáT

Mã số thuế: 1201604099 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hiệp
Địa chỉ: ấp 12, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH PHâN BóN TIếN PHáT

Mã số thuế: 1201603810 - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Tiến
Địa chỉ: Số 650 ấp Mới, Xã Long Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

HợP TáC Xã DịCH Vụ NôNG NGHIệP NHị BìNH

Mã số thuế: 1201603994 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Bé Năm
Địa chỉ: ấp Hòa, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH MTV LươNG THựC THựC PHẩM PHướC THàNH

Mã số thuế: 1201604148 - Đại diện pháp luật: Trịnh Hoài Trung
Địa chỉ: ấp Long Lợi, Xã Long Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH KHOA HọC Kỹ THUậT KIM LOạI YONGJIN VIệT NAM

Mã số thuế: 1201604042 - Đại diện pháp luật: Shao Xing
Địa chỉ: Lô 132A,133A, 135, 136A Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ô Tô NAM HảI

Mã số thuế: 1201603835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Diệp
Địa chỉ: ấp Long Hòa B, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Kỹ THUậT VươNG MINH

Mã số thuế: 1201603842 - Đại diện pháp luật: Phan Đình Phú Lộc
Địa chỉ: Số 213A Nguyễn Thị Thập, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

TRườNG TIểU HọC Và TRUNG HọC Cơ Sở THANH HòA

Mã số thuế: 1201603722 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: ấp Thanh Hiệp, Xã Thanh Hòa, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH MAY MặC ECO TANK

Mã số thuế: 1201603761 - Đại diện pháp luật: Fong Lik Man Leonard
Địa chỉ: ấp Quí Trinh, Xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

HộI NGườI CAO TUổI HUYệN TâN PHú ĐôNG

Mã số thuế: 1201603472 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chọn
Địa chỉ: ấp Cả Thu 1, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang

BAN QUảN Lý Dự áN Và PHáT TRIểN QUỹ đấT HUYệN Gò CôNG ĐôNG

Mã số thuế: 1201603521 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Thảo
Địa chỉ: Số 06 Trương Định, khu phố Xóm Gò 1, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang

HTX LIêN HIệP PHáT

Mã số thuế: 1201603708 - Đại diện pháp luật: Đoàn Bữu Lâm
Địa chỉ: Số 11B, ấp 5, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang

CHI NHáNH 2 - CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT DịCH Vụ EBM WINDOWS

Mã số thuế: 0314382039-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: 409, Tổ 9, ấp 7, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN THANH HIếU CHợ GạO

Mã số thuế: 1201603680 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hiếu
Địa chỉ: Số 226, ấp Bình Long, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH MAY VạN HàO

Mã số thuế: 1201603585 - Đại diện pháp luật: Trương Tắc Phu
Địa chỉ: ấp Bình Long, Xã Song Bình, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG MINH PHáT

Mã số thuế: 1201603465 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lon
Địa chỉ: ấp Tây 1, Xã Long Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH ANH ĐứC

Mã số thuế: 1201603659 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Dương Phương Anh
Địa chỉ: Số 540 ấp Cửu Hòa, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH Tư VấN VI-STAR

Mã số thuế: 0312549074-003 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Tài
Địa chỉ: 149/4, ấp Rẫy, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH NEW BLUE DRAGON

Mã số thuế: 1201603440 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Tân
Địa chỉ: Đường Hồ Biểu Chánh, Xã Long Hưng, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH TIềN GIANG STAR

Mã số thuế: 1201603426 - Đại diện pháp luật: Vũ Khánh Quyên
Địa chỉ: ấp Thới Thạnh, Xã Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH NôNG SảN ĐắC LợI

Mã số thuế: 1201603419 - Đại diện pháp luật: Lâm Thanh Vân
Địa chỉ: 81A2 Khu tái định cư, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PHú HâN

Mã số thuế: 1201603666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Tiên
Địa chỉ: số 252 Nguyễn Minh Đường, ấp 1, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

VăN PHòNG ĐOàN ĐạI BIểU QUốC HộI, HộI ĐồNG NHâN DâN Và ủY BAN NHâN DâN TỉNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 1201603553 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Tiên
Địa chỉ: Số 23, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH KHOA HọC NôNG NGHIệP KYO

Mã số thuế: 1201603578 - Đại diện pháp luật: Lê Lý Vũ Vi
Địa chỉ: Số 68/10 Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH QUốC Tế PVC

Mã số thuế: 1201603507 - Đại diện pháp luật: Đỗ Chí Công
Địa chỉ: Số 46/24 Phan Hiến Đạo, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CHI NHáNH MắT VIệT BIG C Mỹ THO - CôNG TY TNHH MắT VIệT GROUP

Mã số thuế: 0314756693-012 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Thành
Địa chỉ: K3C, Tầng trệt, Trung tâm thương mại Big C Mỹ Tho, số 545 đư, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI NGô THANH TâM

Mã số thuế: 1201603458 - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Tâm
Địa chỉ: 234 Tỉnh lộ 879, ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU RồNG PHươNG ĐôNG

Mã số thuế: 0304935661-003 - Đại diện pháp luật: Phạm Trúc Mai
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Quý Thạnh, Xã Tân Hội, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

BAN QUảN Lý DịCH Vụ CôNG íCH HUYệN Gò CôNG ĐôNG

Mã số thuế: 1201603031 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tiến
Địa chỉ: Số 06, đường Trương Định, Thị trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ NôNG NGHIệP TIếN THúY-CáI Bè

Mã số thuế: 1201602849 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đông Thúy
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Hòa Phú, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG KQH

Mã số thuế: 1201602817 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Kiểm
Địa chỉ: ấp Mỹ Thạnh, Xã Hòa Định, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

TRUNG TâM VăN HóA-THể THAO Và TRUYềN THANH HUYệN TâN PHướC

Mã số thuế: 1201603063 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Ngọc
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH HóA Mỹ PHẩM NGọC Lý

Mã số thuế: 1201603056 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu
Địa chỉ: 167, Nguyễn Công Bình, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH TRINITY VIệT NAM

Mã số thuế: 1201602863 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đoàn Tấn
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp & Tiểu Thủ Công Nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH NGUYễN VăN THắM

Mã số thuế: 1201602768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Văn
Địa chỉ: 502, Nguyễn Thị Thập, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH NGUYễN THị BíCH TRâM

Mã số thuế: 1201602729 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Trâm
Địa chỉ: Số 394/15/27 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH ANH VăN VIệT âU

Mã số thuế: 1201602905 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Nhân
Địa chỉ: 43/13A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CôNG TY TNHH MTV NôNG SảN PHú HưNG THịNH

Mã số thuế: 1201603049 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Địa chỉ: 81, ấp Hội Gia, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Demo home