Demo home

Huyện Bình Chánh - Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG DịCH Vụ THươNG MạI SVM CONSTRUCTION

Mã số thuế: 0315652665 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Sáng
Địa chỉ: B7/24BF Đường Khuất Văn Bức, ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Cơ HưNG PHáT

Mã số thuế: 0315647802 - Đại diện pháp luật: Lâm Trấn Cơ
Địa chỉ: C12/26D ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT HIếU THUậN HảI

Mã số thuế: 0314313042-001 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hải
Địa chỉ: 168 ấp 1, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SX TM DV PLASTIC HồNG PHúC

Mã số thuế: 0315635437-001 - Đại diện pháp luật: Hồng Chôi Phúc
Địa chỉ: D6/35E/10K ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRầN NHư

Mã số thuế: 0315649133 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huỳnh Như
Địa chỉ: Số G10/25, ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KIM KHí VĩNH PHáT KIM

Mã số thuế: 0315650770 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nên
Địa chỉ: G16/98 ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI ĐầM SEN - CHI NHáNH 2 HưNG THịNH

Mã số thuế: 0302067667-001 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Hận
Địa chỉ: D4/39A ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KINH DOANH VậT LIệU XâY DựNG TRANG TRí NộI THấT AN GIA PHáT

Mã số thuế: 0315653228 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Cẩm Thuy
Địa chỉ: 1A70 Trần Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG ĐịA ốC HUỳNH THị THảO NGUYêN

Mã số thuế: 0315654165 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Sang
Địa chỉ: 52/B2 ấp 2, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SX TM SUNFLOWER

Mã số thuế: 0315651735 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Toàn
Địa chỉ: C10/45, ấp 3, tổ 10, Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI HOàN THàNH

Mã số thuế: 0315657744 - Đại diện pháp luật: Hồ Tấn Thành
Địa chỉ: F6/41 Lại Hùng Cường, ấp 6, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI VĩNH QUYềN

Mã số thuế: 0315656412 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Bảo Dinh
Địa chỉ: B13/19 K2, Đường Cây Cám, ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG DũNG PHáT KHáNH

Mã số thuế: 0315654486 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Khánh
Địa chỉ: C11/39/65 Tổ 11, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ AZ HELEN

Mã số thuế: 0315654119 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hồng
Địa chỉ: E18/7 ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI NHựA CôNG NGHIệP ĐứC PHáT

Mã số thuế: 0315654158 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Đức
Địa chỉ: C6A/19Z Võ Văn Vân, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐầU Tư GIáO DụC VIệT Mỹ - TRUNG TâM NGOạI NGữ PHáT TRIểN VIệT Mỹ

Mã số thuế: 0314853915-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Linh
Địa chỉ: 1038 Đường Vĩnh Lộc, ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Má 6

Mã số thuế: 0314332937-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thúy Vân
Địa chỉ: C9/19 Lại Hùng Cường, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CLEANS

Mã số thuế: 0315649359 - Đại diện pháp luật: Lê Trần Ngọc Lệ
Địa chỉ: E10/4P Thới Hòa, ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI WE LIFE PHARMA

Mã số thuế: 0315652714 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thạnh
Địa chỉ: F8/23F/9 ấp 6, Hương lộ 80, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THU GOM RáC CHí LINH

Mã số thuế: 0315646894 - Đại diện pháp luật: Sơn Chí Linh
Địa chỉ: C17/8A Đường Bộ Đội An Điền, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ SINH HọC NANO XANH

Mã số thuế: 0315654662 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Nhàng
Địa chỉ: D16/10 Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ - THươNG MạI LONG QUâN

Mã số thuế: 0315657649 - Đại diện pháp luật: Lê Thị ánh Ngọc
Địa chỉ: Số F12/2/1A ấp 6, đường Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT KIM LONG ĐịNH

Mã số thuế: 0315650097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Định
Địa chỉ: E2/54B ấp 5 Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH QL NATURAL

Mã số thuế: 0315655433 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tin
Địa chỉ: D7/202 R, ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN TRườNG TIểU HọC - TRUNG HọC Cơ Sở - TRUNG HọC PHổ THôNG ALBERT EINSTEIN

Mã số thuế: 0315654976 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Địa chỉ: Số 16 Đường Số 12, Khu dân cư 13C, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CAFE VợT

Mã số thuế: 0315653193 - Đại diện pháp luật: Phùng Sở Tùng
Địa chỉ: u dân cư Khang Điền, đường Trịnh Quang Nghị, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và PHáT TRIểN PRIMA

Mã số thuế: 0315652739 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy Tiên
Địa chỉ: Số 96a, Đường số 21, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HọC VIệN THẩM Mỹ HOA Kỳ

Mã số thuế: 0315652633 - Đại diện pháp luật: Lâm Quốc Khanh
Địa chỉ: 26A Đường số 8A, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THể THAO TIếN TIếN PHáT

Mã số thuế: 0315658258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiến
Địa chỉ: C12/5 ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NEOTIQ SAIGON

Mã số thuế: 0315646164 - Đại diện pháp luật: Marc - Edouard Valladon
Địa chỉ: 195 Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI SắT THéP HảI NAM

Mã số thuế: 3702524715-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trình
Địa chỉ: C11/36BP7 ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV TạO LậP

Mã số thuế: 0315657800 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lập
Địa chỉ: C7D/30P/5K ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN BấT ĐộNG SảN TâN PHONG

Mã số thuế: 0315650548 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ: C1/21D Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Đá Tự NHIêN QUốC SơN

Mã số thuế: 0315651502 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến
Địa chỉ: Số 62 Đường số 3, Khu dân cư T30, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KAN STYLING FASHION

Mã số thuế: 0315657889 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Hận
Địa chỉ: Số 14-16 Đường số 5, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và PHáT TRIểN SUNSHINE

Mã số thuế: 0315651693 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy Tiên
Địa chỉ: Số 96a, Đường số 21, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NHà HàNG KARAOKE VIệT HàN

Mã số thuế: 0315646647 - Đại diện pháp luật: Võ Nguyễn Tài Nhân
Địa chỉ: Tầng 1, Số 6 Đường 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DượC NAM HùNG

Mã số thuế: 0315647760 - Đại diện pháp luật: Trang Nguyễn Quang Hùng
Địa chỉ: 344 Cao Lỗ, ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ MạNG TENGDA

Mã số thuế: 0315642360 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hải
Địa chỉ: Số 19, Đường 24, Khu Dân Cư 6A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHú VINH TRANSPORT TRUCKS

Mã số thuế: 0315644135 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Trí
Địa chỉ: Số 20 Đường Số 4C Khu Nhà ở Rạch Bà Tánh- ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home