Demo home

Huyện Củ Chi - Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và SảN XUấT QUốC Tế VIễN DươNG

Mã số thuế: 0315652344 - Đại diện pháp luật: Lưu Kim Ngọc
Địa chỉ: Số 13 Đường Võ Văn Bích, ấp 8, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SAFACO

Mã số thuế: 0315200690-001 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu Trang
Địa chỉ: Tổ 4 , ấp 5, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ KHí NHấT LộC PHáT

Mã số thuế: 0315647104 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Số 5 Đường 715 ấp Trung Bình, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI GIảI TRí QUê HươNG ĐịA ĐạO

Mã số thuế: 0315653919 - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Đức
Địa chỉ: 140 đường Bến Đình, ấp Gót Chàng, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI ĐồNG PHáT

Mã số thuế: 0315657021 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đồng
Địa chỉ: 804/8 Quốc Lộ 22, Tổ 6, ấp Phước Hưng, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN BIKO VIệT NAM

Mã số thuế: 0315647827 - Đại diện pháp luật: Đào Đặng Duy Huân
Địa chỉ: Số 27 Đường số 83, ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SX TM DV ĐầU Tư TUYềN LâM

Mã số thuế: 0315656525 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Thanh Tuyền
Địa chỉ: 202/1 Nguyễn Thị Lắng, Tổ 8, ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT ĐầU Tư KHANG PHáT

Mã số thuế: 0315651319 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thường
Địa chỉ: số 4/3 đường số 28, ấp Hậu, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TMDV XâY DựNG Và NộI THấT MINH QUâN

Mã số thuế: 0315653690 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: 24 Lê Minh Nhựt, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM DV LADY

Mã số thuế: 0315656155 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến Ngọc
Địa chỉ: số 54 Đường 24, ấp Trung, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT VảI KHôNG DệT ĐIềN PHONG

Mã số thuế: 0315650410 - Đại diện pháp luật: Lê Kim Điền
Địa chỉ: 1570 Tỉnh lộ 8, ấp 4, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT GIA CôNG Cơ KHí PHAN KHANG

Mã số thuế: 0315656902 - Đại diện pháp luật: Phan Phận
Địa chỉ: 109/7C đường 416, ấp 5, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ý HùNG

Mã số thuế: 0315649694 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Yến
Địa chỉ: 7B Đường 429, ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHươNG TRườNG PHáT

Mã số thuế: 3702276212-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phương
Địa chỉ: 103/11 Nguyễn Kim Cương, ấp 9, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BHĐ TRườNG PHáT

Mã số thuế: 0315655666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hảo
Địa chỉ: 116/10B, Nguyễn Kim Cương, Tổ 1, ấp 9A, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG-THươNG MạI CườNG LINH

Mã số thuế: 0315656821 - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Lịnh
Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU THựC PHẩM BìNH MINH 1995

Mã số thuế: 0315641695 - Đại diện pháp luật: Trần Bình Minh
Địa chỉ: 19 Đường 97, ấp Giòng Sao, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ MôI GIớI BấT ĐộNG SảN HOàNG KIM

Mã số thuế: 0315641511 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thu Hồng
Địa chỉ: 150 Quốc Lộ 22, ấp Hậu, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH Số 2 CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN NGUYễN TUấN

Mã số thuế: 0314714277-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 18 đường số 3, ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Mỹ THUậT NGUYễN HòA

Mã số thuế: 0315640758 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tiền
Địa chỉ: 130 Quốc Lộ 22, ấp Bàu Tre 2, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI ĐầU Tư THANH NGâN

Mã số thuế: 0315641568 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phan Sơn
Địa chỉ: Số 53 Đường Số 458, ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN PHú NGUYêN

Mã số thuế: 0314169906-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Phương
Địa chỉ: 866 Tỉnh lộ 15, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VLXD QUốC VIệT

Mã số thuế: 0315643639 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Việt
Địa chỉ: 125 Bến Than, ấp 3B, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MINH ĐứC CáT TườNG

Mã số thuế: 0315643702 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Minh Đức
Địa chỉ: 19 ấp Phú Lợi, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí LâM THịNH

Mã số thuế: 0315636705 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Quyền
Địa chỉ: 383 Nhuận Đức, ấp Bầu Tròn, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Sĩ HUY

Mã số thuế: 0315634338 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Nghĩa
Địa chỉ: 2219/4 Đường Tỉnh Lộ 15, Tổ 9, ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN QUốC Tế HồNG THáI VIệT NAM

Mã số thuế: 0315631721 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Địa chỉ: số 29 đường Tỉnh lộ 7, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI PHú THàNH

Mã số thuế: 0309169435-001 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Hiển
Địa chỉ: Số 65 Lê Thị Kịa, ấp Mỹ Khánh A, Xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN PHươNG THùY

Mã số thuế: 0315637339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đỗ Thanh Phương Thùy
Địa chỉ: 7/13A , Đường 86, ấp Xóm Đồng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN NHà BếP NAM VIệT

Mã số thuế: 0315630767 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Dũng
Địa chỉ: Lô A1.4, Khu A1, Đường D4, Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KINGWIN

Mã số thuế: 0315637508 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Số 169/1 Hẻm 169 Đường Lê Minh Nhựt, ấp Trung, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CHăN NUôI KINH DOANH BấT ĐộNG SảN MINH HộI

Mã số thuế: 0315631778 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Hội
Địa chỉ: 4 Tỉnh lộ 8, Tổ 6, ấp Tam Tân, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐạI QUANG SâM Củ CHI

Mã số thuế: 0315631369 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nguyên
Địa chỉ: 565C Tỉnh lộ 15, ấp 7A, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NGâN THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0315629722 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Sương
Địa chỉ: 370/1 đường Nguyễn Kim Cương, ấp 6, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SX TM MINH PHáT

Mã số thuế: 0315522842-001 - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Bình
Địa chỉ: 925 Hồ Văn Tắng, ấp 6, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Cơ KHí - DịCH Vụ - Kỹ THUậT TIếN NHâN

Mã số thuế: 0309850179-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bình Minh
Địa chỉ: Số 3 Đường Tỉnh Lộ 15,tổ 9 , ấp 11,, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH QUốC Tế NôNG NGHIệP GOLD LION

Mã số thuế: 0315633895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Số 9B đường 41, tổ 7 , khu phố 3, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN Số 1 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SORAI

Mã số thuế: 0315070882-002 - Đại diện pháp luật: Bùi Tử Kiện
Địa chỉ: 101 Nguyễn Văn Khạ, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG NHậT TíN

Mã số thuế: 0315629546 - Đại diện pháp luật: Bùi Nhật Tín
Địa chỉ: 183 Hồ Văn Tắng, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐàO TạO Và PHáT TRIểN Võ THUậT SứC TRẻ

Mã số thuế: 0315628609 - Đại diện pháp luật: Trần Thành Trung
Địa chỉ: Số 356D, Đường 355, ấp Xóm Huế, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home