Demo home

Huyện Hóc Môn - Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MYUNG JIN GARMENT VINA

Mã số thuế: 0315646206 - Đại diện pháp luật: Lee Jae Seung
Địa chỉ: 26/25D, ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân T Đông, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU SONG âN

Mã số thuế: 0315654006 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Trụ
Địa chỉ: 24/2Y ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân T Đông, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Cỏ NGọT

Mã số thuế: 0315657857 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: 21/1D ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

BAN QUảN Lý CHợ TRUNG CHáNH

Mã số thuế: 0315660546 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Tuyết Hương
Địa chỉ: ấp Trung Chánh 1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU PHúC LộC PHáT TàI

Mã số thuế: 0315650153 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thương
Địa chỉ: 51/8A Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ HOàN PHI

Mã số thuế: 0315658018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàn Phi
Địa chỉ: 9/1B ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SAKAMACHI VIệT NAM

Mã số thuế: 0315652866 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Số 58/1 ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TMDV GAS LONG AN TâM LPG

Mã số thuế: 0315647792 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Nga
Địa chỉ: 39/1C ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BảO Vệ HOàNG THIêN Hổ

Mã số thuế: 0315655715 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Công
Địa chỉ: 12/4N ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY MặC HOàN Vũ

Mã số thuế: 0314199900-001 - Đại diện pháp luật: Hồ Công Hãn
Địa chỉ: 18 Đường số 7, Khu Dân cư Hoàng Hải ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NHấT NGHệ

Mã số thuế: 0315654567 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: 35/10E, ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN TRANG TRí NộI THấT Và CửA AN VUI

Mã số thuế: 0315648002 - Đại diện pháp luật: Đào Thị ánh Tuyết
Địa chỉ: 139/36 đường Xuân Thới Thượng 1, ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN KARAOKE KEN 3

Mã số thuế: 0315652136 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Linh
Địa chỉ: 222 Tô Ký, ấp Mới, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI ĐồNG TIếN

Mã số thuế: 0314565850-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: 64/3B ấp 1, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 01 - CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT NộI THấT Gỗ GIA BảO

Mã số thuế: 0315602625-001 - Đại diện pháp luật: Tống Thị Hà
Địa chỉ: 61/9 ấp 1, Đường Nhị Bình 26, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT LắP ĐặT Lò HơI PHONG PHú SANG

Mã số thuế: 0315651728 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Sơn
Địa chỉ: 41/70/4 Tổ 30, ấp 5, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN TâM PHáT LAND

Mã số thuế: 0315647880 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Tâm
Địa chỉ: 41/80/76B đường DT 1-3, ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SOAPII

Mã số thuế: 0315657952 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khiết Trinh
Địa chỉ: 40/65/4N Trịnh Thị Dối, âp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ MINH ANH PHáT

Mã số thuế: 0315646622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bình
Địa chỉ: 257/28C Đường ĐT3, ấp 2, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ MASSAGE TRườNG LâM

Mã số thuế: 0315652753 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dinh
Địa chỉ: 1506 Đường Đặng Thúc Vịnh, ấp 3, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SơN NướC ĐứC TàI

Mã số thuế: 0315649253 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 37 Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MILY

Mã số thuế: 0315645555 - Đại diện pháp luật: Trương Tuyết My
Địa chỉ: 4/3E Đường Thới Tam Thôn 13, ấp Tam Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THANH MINH VINA

Mã số thuế: 0315657448 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Trúc
Địa chỉ: 34/5, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Kế YUMI

Mã số thuế: 0315645516 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Thúy
Địa chỉ: 69/8X Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MAY MặC TRườNG HảI

Mã số thuế: 0315651975 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chung
Địa chỉ: 2/229 Tân Lập, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRườNG PHONG ANH PHáT

Mã số thuế: 0315641021 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trương
Địa chỉ: 9/4A Tô Ký, ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DệT MAY AN PHú THịNH

Mã số thuế: 0315639618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Chinh
Địa chỉ: 85/4 Đường Tây Lân, ấp Tây Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GIảI PHáP CôNG NGHệ THôNG TIN CORES VIệT NAM

Mã số thuế: 0315641737 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quang Trung
Địa chỉ: 53/6K Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THéP GIA NGUYễN

Mã số thuế: 0314949487-001 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Bạch Trúc
Địa chỉ: 96/5 Đường XTT27, ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU KIêN LONG.

Mã số thuế: 0315644618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Kiên
Địa chỉ: 104/6M,Tổ 12, ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH INOX HồNG KIM

Mã số thuế: 0315637931 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu Hồng
Địa chỉ: 12/85 Phan Văn Hớn, ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN DệT NGUYễN VăN HIếU

Mã số thuế: 0315640324 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: 137 Đường XTT3, ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ KHí QUốC PHáT ĐạT

Mã số thuế: 0315641053 - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Quốc
Địa chỉ: 86/3C Quốc Lộ 22, ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH HóC MôN - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU KHOA VINH

Mã số thuế: 0313127822-002 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thanh Tòng
Địa chỉ: Lô E7 - Đường E Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân - ấp 5, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HOàNG AN PHướC

Mã số thuế: 0315641430 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hoàng
Địa chỉ: 30/3B ấp 5, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN TM DV NGUYễN THị HươNG

Mã số thuế: 0315640652 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: 505 Đường TBĐ 31, ấp 5, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THáI NGUYêN PLASTIC

Mã số thuế: 0315642882 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Nguyên
Địa chỉ: 156/5P ấp Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG TâN THáI NGUYễN

Mã số thuế: 0315644142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: 29/13B ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐIệN Tử NGọC THàNH

Mã số thuế: 0315628101 - Đại diện pháp luật: Thành Quang Bảo Ngọc
Địa chỉ: 25/2B Đường Xuân Thới 13, Xã Xuân T Đông, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI KIM LOạI TấN PHáT

Mã số thuế: 0314301791-001 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tố
Địa chỉ: Số 11/6 ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân T Đông, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home