Demo home

Quận 6 - Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV TRườNG AN VạN THịNH

Mã số thuế: 0315650629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thơm
Địa chỉ: Số 968/4 An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ THựC PHẩM MIDWAY

Mã số thuế: 0315654535 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Văn
Địa chỉ: I2 đường Cư Xá Phú Lâm A, Phường 12, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BAGANG TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0315338307-001 - Đại diện pháp luật: Hồ Anh Thi
Địa chỉ: 1017/48 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU AN TíN PHáT

Mã số thuế: 0315653796 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: 1017/48E Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ MOCO

Mã số thuế: 0315651830 - Đại diện pháp luật: Trần Tuyết Ngân
Địa chỉ: Số 3 Đường 23, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TOàN VIệT ( VIệT NAM)

Mã số thuế: 0315643741 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Mỹ Linh
Địa chỉ: Số 37 Đường 23, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VPĐD SHANGHAI SYNAGY CHEMICALS COMPANY LIMITED TạI TP.HCM

Mã số thuế: 0315650361 - Đại diện pháp luật: Tiêu Vạn Quang
Địa chỉ: Số 95, KDC Bình Phú, đường số 54, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SX-TM VITACARE

Mã số thuế: 0315651855 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trí Hùng
Địa chỉ: 231/57/52B Bình Tiên, Phường 08, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GOOD DEAL TRADING LTD

Mã số thuế: 0315655472 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga
Địa chỉ: 128 cao văn lầu, Phường 02, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM & DV PHI ĐạT

Mã số thuế: 0315649655 - Đại diện pháp luật: Dương Lệ Lệ
Địa chỉ: 34 Lê Trực, Phường 01, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THủ CôNG Mỹ NGHệ GOLDEN VICTORY

Mã số thuế: 0315641825 - Đại diện pháp luật: Phương Mỹ Sơn
Địa chỉ: 172/2D Đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KHUê KHANG

Mã số thuế: 0315643540 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Danh
Địa chỉ: 66 G5 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 14, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI CổNG HợP KIM NHôM LộC ĐôNG SơN

Mã số thuế: 0315510854-001 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Hùng
Địa chỉ: 104 Đường Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM-DV QUảNG CáO QUốC THáI

Mã số thuế: 0315644488 - Đại diện pháp luật: Lê Huỳnh Thu Tâm
Địa chỉ: 870 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI CHINH BắC

Mã số thuế: 0315643004 - Đại diện pháp luật: Trần Phương Khánh Duy
Địa chỉ: Số 133 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT NP

Mã số thuế: 0315517112-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngô Minh Châu
Địa chỉ: 634 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THIếT Kế Và IN ấN PHúC LộC

Mã số thuế: 0315642547 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Lộc
Địa chỉ: 63/17/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SửA CHữA ô Tô VINH QUANG

Mã số thuế: 0315640878 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngoan
Địa chỉ: Số 01 đường 22A, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI AN PHA TA

Mã số thuế: 0304380240-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuân
Địa chỉ: 165/5 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ANNA SàI GòN (NHA KHOA ANNA)

Mã số thuế: 0315032277-002 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Dung
Địa chỉ: 352 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ LâM PHáT (LILACO)

Mã số thuế: 0315637360 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Thu An
Địa chỉ: 111 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NHA KHOA HOàNG DUY

Mã số thuế: 0315631263 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: 234 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NăNG KHIếU Và NGOạI NGữ NGôI SAO

Mã số thuế: 0315634994 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Khoa
Địa chỉ: 33/16 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HANAMIA

Mã số thuế: 0315636247 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: 99 đường 44, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DệT MAY HOA DươNG

Mã số thuế: 0315632362 - Đại diện pháp luật: Dương Quý Phương
Địa chỉ: Số 74 Đường Số 64, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI XâY DựNG & XUấT NHậP KHẩU THANH VIệT

Mã số thuế: 0315635878 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đồng
Địa chỉ: 4H Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LOGISTICS AN LạC - KHO CHứA HàNG

Mã số thuế: 0315324777-001 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Trí
Địa chỉ: 1A Đường 26, Khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VạN THANH TíN

Mã số thuế: 0315635518 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Anh
Địa chỉ: 11-13 Lô B Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN YESHOUSE VIETNAM

Mã số thuế: 0315636254 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Sứng
Địa chỉ: 555-557 Phạm Văn Chí, Phường 07, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử BáCH ĐIểU TRIềU VươNG

Mã số thuế: 0315633743 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tài
Địa chỉ: 294B Bẫy Sậy, Phường 04, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU HIệP HưNG HSV

Mã số thuế: 0315621794 - Đại diện pháp luật: Tăng Quy Siếu
Địa chỉ: 26 Đường Số 10, Phường 13, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Tư VấN DU HọC IAK

Mã số thuế: 0315620254 - Đại diện pháp luật: Lê Trần Hồng Nhung
Địa chỉ: 11 Đường số 8, Cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KIM VượNG LAND

Mã số thuế: 0315625478 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: 133/4 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM DV XNK NHậT MINH PHáT

Mã số thuế: 0315621843 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Thanh
Địa chỉ: 33 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG TăNG ĐôNG HảI

Mã số thuế: 0315626351 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Dũng
Địa chỉ: 336/65/27 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH SảN XUấT PHIM QUảNG CáO LQP

Mã số thuế: 0315470619-001 - Đại diện pháp luật: La Thị Phương Duyên
Địa chỉ: 312 Trần Văn Kiểu, Phường 11, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ KHí - XâY DựNG THANH LIêM

Mã số thuế: 0315625781 - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Liêm
Địa chỉ: 210/84 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRườNG MầM NON Kỹ NăNG SốNG

Mã số thuế: 0315619192 - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Thiện
Địa chỉ: Tầng Trệt Block C2 Khu Tttm Khu Căn Hộ Him Lam Chợ Lớn, 491, Phường 11, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MựC IN NGUYễN ĐOàN

Mã số thuế: 0315623953 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Duy
Địa chỉ: 44 Bis An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ óC VíT VạN KIM

Mã số thuế: 0315620783 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Địa chỉ: 38 Đường 58 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home