Demo home

Quận 8 - Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TK ISLAND TRAVEL

Mã số thuế: 0315655680 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tuấn Kiệt
Địa chỉ: 11A Lý Đạo Thành, Phường 16, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THựC PHẩM F2H

Mã số thuế: 0315649038 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nguyệt
Địa chỉ: 162 Phạm Đức Sơn, Phường 16, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT NHựA KHáNH HưNG

Mã số thuế: 0315625950-001 - Đại diện pháp luật: Tống Kim Khánh
Địa chỉ: 172/185/31/40A An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP TN TRò CHơI ĐIệN Tử 79

Mã số thuế: 0315655497 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Đường
Địa chỉ: 9Bis An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI NộI THấT SONG ANH

Mã số thuế: 0315651686 - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Dũng
Địa chỉ: Số 20/21 Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUANG CườNG THịNH

Mã số thuế: 0315647922 - Đại diện pháp luật: Khưu Nguyên Phước
Địa chỉ: 164 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN TRUYềN THôNG KHôNG GIAN Số

Mã số thuế: 0315654510 - Đại diện pháp luật: Châu Hưng Năng
Địa chỉ: 1/59 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KHáNH UYêN

Mã số thuế: 0315655881 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khánh Duyên
Địa chỉ: 318/7/16 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG VậN TảI HOàNG ANH KHOA

Mã số thuế: 0315656130 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Khoa
Địa chỉ: 346/231 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KIM Tự THáP ORGONITE

Mã số thuế: 0315658025 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoài
Địa chỉ: Số 242 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN HóA PHẩM HữU Cơ ĐôNG DươNG

Mã số thuế: 0315649831 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Phương
Địa chỉ: 3055 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ BáN BUôN THàNH LONG

Mã số thuế: 0315648531 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Tuyết Xuân
Địa chỉ: Sạp H1 � 209 Chợ đầu mối Bình Điền, Đại lộ Nguyễn Văn Linh ,, Phường 7, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GOLDEN FOODS PARTNER

Mã số thuế: 0315656814 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: 3019/12 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DượC PHẩM Và TRANG THIếT Bị Y Tế ĐứC THịNH

Mã số thuế: 0315648450 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Huệ
Địa chỉ: 23 đường D4 , khu dân cư Sài Gòn Chợ Lớn, Phường 7, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG ĐồNG TIếN PHáT

Mã số thuế: 0315654704 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quân
Địa chỉ: B15 Đường số 2, Khu dân cư Sài Gòn Chợ Lớn, Phường 7, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ AMANDA BABY

Mã số thuế: 0315657751 - Đại diện pháp luật: Trương Lệ Vân
Địa chỉ: 3211 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BIPPI MART

Mã số thuế: 0315656437 - Đại diện pháp luật: Hà Thu Bình
Địa chỉ: 38 Đường số 4, Phường 6, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH FITBOX 3 - CôNG TY TNHH SAIGON FITNESS CENTRE

Mã số thuế: 0314768191-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện
Địa chỉ: Số 23 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH LươNG THựC THUậN PHáT KIêN GIANG

Mã số thuế: 1701455631-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Duy
Địa chỉ: 839 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN RED LASER

Mã số thuế: 0315621360-001 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Phát
Địa chỉ: số nhà 50, đường số 815 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ KHí Kỹ THUậT CôNG NGHệ THT

Mã số thuế: 0315649849 - Đại diện pháp luật: Trần Hoài Thanh
Địa chỉ: 227/26C Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DượC PHẩM CáT LâM

Mã số thuế: 0315654422 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Lan
Địa chỉ: 19 Đường số 12, Khu dân cư Bùi Minh Trực 3, Phường 5, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH I - CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử BíCH TUYềN

Mã số thuế: 0315304347-006 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Duy Tân
Địa chỉ: 1468/13 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Kỹ THUậT NộI THấT NGôI NHà HạNH PHúC

Mã số thuế: 0315648891 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Chi
Địa chỉ: 156 Đường Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI VĩNH LạC

Mã số thuế: 0315650883 - Đại diện pháp luật: Châu Dục San
Địa chỉ: 112/17 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BảO Vệ CHUYêN NGHIệP TRUNG AN

Mã số thuế: 0315656638 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tình
Địa chỉ: 2B Đường 31, Phường 4, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY LUậT TNHH KEDA

Mã số thuế: 0315658681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trọng
Địa chỉ: số 9/11B/10 Chánh Hưng, Phường 4, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SắT THéP PHúC TIếN PHáT

Mã số thuế: 0315646372 - Đại diện pháp luật: Phạm Chí Phúc
Địa chỉ: 188 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI KIM NGọC LONG AN.

Mã số thuế: 1101473678-002 - Đại diện pháp luật: Lưu Ngọc Phượng
Địa chỉ: 204 Cao Lỗ số 17, Phường 4, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT Và DịCH Vụ HưNG THịNH PHáT

Mã số thuế: 0315650643 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Thịnh
Địa chỉ: 102/16H/9R đường âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THANH Hồ 91

Mã số thuế: 0315649574 - Đại diện pháp luật: Hồ Tấn Thanh
Địa chỉ: A23/4 Đường Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GIAO NHậN VậN TảI XNK QUốC Tế HOàN HảO

Mã số thuế: 0315649542 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tâm
Địa chỉ: A23/4 Đường Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ROSIE POTTERY

Mã số thuế: 0315650918 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Địa chỉ: 82/50 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HAI K

Mã số thuế: 0315555686-001 - Đại diện pháp luật: Ngô Hoài Việt
Địa chỉ: 14 Cư Xá Bình Minh, Đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI PHAN TâN TRươNG

Mã số thuế: 0315646767 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Trường
Địa chỉ: 45/18 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MAY MặC THờI TRANG T&D

Mã số thuế: 0315637586 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Trung
Địa chỉ: 428/10/14/6 Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ RHINE VIệT NAM

Mã số thuế: 0315637667 - Đại diện pháp luật: Lý Trần Tú Như
Địa chỉ: 182/1A Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ VIệT BUN

Mã số thuế: 0315644671 - Đại diện pháp luật: Đào Như Hùng
Địa chỉ: Số nhà 46 ưu Long, Phường 11, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ ô Tô SắC SơN

Mã số thuế: 0315638621 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Nhàn
Địa chỉ: 207 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ JULIE MUSIC ACADEMY

Mã số thuế: 0315642265 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Dung Hạnh
Địa chỉ: 57B/17 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home