Demo home

Quận 9 - Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN XâY DựNG VIệT

Mã số thuế: 0315651284 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thông
Địa chỉ: Số 7 Đường D2 Khu dân cư Mega Ruby - Khang Điền, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN BLUE MARKET

Mã số thuế: 0315649285 - Đại diện pháp luật: Trần Vĩnh Thạch
Địa chỉ: G9-Khu dân cư Park Riverside, Đường Bưng ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CARBO OIL VIệT NAM

Mã số thuế: 0315644826 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thuỷ
Địa chỉ: H09 Khu dân cư Park Riverside số 101 đường Bưng ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI RUSTIC

Mã số thuế: 0315652016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: 152 Bưng ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ ĐứC HUY

Mã số thuế: 0315655916 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuấn
Địa chỉ: F1 khu dân cư Villa Park, Số 97C Bưng ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Và ĐầU Tư XâY LắP NAM PHáT

Mã số thuế: 0315650890 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Nam
Địa chỉ: số 63, Đường 1F, Khu Phố 3, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT GIA CôNG VàNG BạC HOàNG TRUNG

Mã số thuế: 0315654052 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Trung
Địa chỉ: 4M/5 Đường 827, Khu Phố 2, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU Vũ LộC

Mã số thuế: 0315647337 - Đại diện pháp luật: Hồ Quang Minh
Địa chỉ: 26 Đường số 8, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐIệN ứNG DụNG BáCH DươNG

Mã số thuế: 0315649207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lê
Địa chỉ: 22 N3 Mega Residence, Đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và KINH DOANH NHà PHúC AN KHANG

Mã số thuế: 0315653316 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Đức
Địa chỉ: Số nhà 68, đường số 1, khu dân cư Khang An, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU ĐầU Tư THươNG MạI Cơ KHí XâY DựNG HảI KIM PHú

Mã số thuế: 0315642025 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hải Kim
Địa chỉ: 995 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT FALCON

Mã số thuế: 0315658240 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Nguyên
Địa chỉ: 172 Đường Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ DVC

Mã số thuế: 0315651598 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: 545/18A đường Nguyễn Xiển, khu phố Gò Công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI BấT ĐộNG SảN PHướC LộC THọ

Mã số thuế: 0315655507 - Đại diện pháp luật: Tiêu Hữu Phước
Địa chỉ: Số 8 đường số 6, Khu Phố Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT VâN ANH

Mã số thuế: 0315648475 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Vân
Địa chỉ: Số 51 Hẻm 245 Đường Hoàng Hữu Nam, Khu phố 5, Phường Tân Phú, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Cơ KHí TRịNH GIA

Mã số thuế: 0315650668 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh Sa
Địa chỉ: 12 Đường 255B, Phường Tân Phú, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY CP TRUYềN THôNG Và DU LịCH VIệT NAM TOUR

Mã số thuế: 0315656701 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Tín
Địa chỉ: Số 5 đường 671, Phường Tân Phú, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THE HERITAGE STUDIO

Mã số thuế: 0315654574 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Hiếu
Địa chỉ: Số 136 đường 12, Khu phố 4, Phường Phước Bình, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GOTA VIệT NAM

Mã số thuế: 0315580770-001 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Trình
Địa chỉ: 274 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRANG TRí NộI THấT RèM CửA CAO CấP SàI GòN

Mã số thuế: 0315644600 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Lương
Địa chỉ: 631 Lã Xuân Oai, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO RAQUAVINA

Mã số thuế: 0315654782 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: 9/12/2A Đường 1, Khu phố Phước Hiệp, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU XUNOSA

Mã số thuế: 0315648725 - Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Tỉnh
Địa chỉ: 98/1 Đường 4, Khu Phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT KINH DOANH VNS VIệT NAM

Mã số thuế: 0314771187-001 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Lương
Địa chỉ: 22 Nguyễn Xiển, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THIếT Bị CHIếU SáNG LED SàI GòN

Mã số thuế: 0315649729 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tuấn
Địa chỉ: Số 76/9 Đường Số 8, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU SMART USER

Mã số thuế: 0315653073 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nam
Địa chỉ: 160/30 Đường số 1, Phường Long Trường, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM DV DầU NHớT Và PHụ TùNG ĐăNG KHOA

Mã số thuế: 0315648690 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trần Anh Khoa
Địa chỉ: 175/111/8A Đường 2, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH HợP TáC Xã ĐôNG á

Mã số thuế: 3603584167-001 - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Phương
Địa chỉ: 65/34/8 Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN LUậT XUâN THU

Mã số thuế: 0315653725 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Mừng
Địa chỉ: 65B Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Kỹ THUậT Cơ KHí XâY DựNG TIếN KHANG

Mã số thuế: 0315649662 - Đại diện pháp luật: Dương Hoài Phong
Địa chỉ: Số 10 Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN LUậT Mỹ DUNG

Mã số thuế: 0315652390 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: A11/4A đường 385, hẻm A10, A7, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cơ KHí CâN ĐIệN Tử THàNH NAM

Mã số thuế: 0315655578 - Đại diện pháp luật: Trần Thành Nam
Địa chỉ: 144/19B Man Thiện, Khu Phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC NúI HồNG

Mã số thuế: 3702667819-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Lê Quế
Địa chỉ: 447C Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THàNH PHúC

Mã số thuế: 0314194268-003 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Nhi
Địa chỉ: 216 Lã Xuân Oai, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SàI GòN COMMERCE

Mã số thuế: 0315656162 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Linh
Địa chỉ: 134/19 Đường Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG DANH TRUNG

Mã số thuế: 0315655338 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Quyền
Địa chỉ: 32A1/106 Đường 109, Phường Phước Long B, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG BấT ĐộNG SảN NAM VIệT

Mã số thuế: 0315648940 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Anh
Địa chỉ: 45/3A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT H.A.T

Mã số thuế: 0315649398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thùy
Địa chỉ: Số 106/2 Đường 79, Tổ 4, Khu Phố 1, Phường Phước Long B, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG GIA CáT

Mã số thuế: 0315655803 - Đại diện pháp luật: Hoàng Phước Toàn
Địa chỉ: 398 Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TMDV ĐầU Tư Và XâY DựNG BảO LONG

Mã số thuế: 0315642875 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quyết
Địa chỉ: 30/2E Hẻm 141 đường 22, Phường Phước Long B, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM & DV PHú ĐứC

Mã số thuế: 0315654207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Giao
Địa chỉ: 17 Đường Số 1, Phường Phước Long B, Quận 9, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home