Demo home

Quận Bình Tân - Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU MậU DịCH TùNG HòA

Mã số thuế: 0315658000 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nên
Địa chỉ: C14 Đường số 6, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

TRUNG TâM NGOạI NGữ AN TRí

Mã số thuế: 0315653041 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Chi
Địa chỉ: 7A Phùng Tá Chu KP7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐIệN THôNG MINH T&T

Mã số thuế: 0315642674 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Quỳnh
Địa chỉ: 98 Đường số 1, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XôNG HơI XOA BóP QUốC HUY

Mã số thuế: 0315649239 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Hiền
Địa chỉ: Số 174, Đường Lê Cơ, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP LạNH TíN PHáT

Mã số thuế: 0315651541 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tín
Địa chỉ: 611/10 Trần Đại Nghĩa, Khu Phố 7, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TM Và SX Lê PHươNG - PHâN XưởNG 1

Mã số thuế: 0304079266-001 - Đại diện pháp luật: Thân Trọng Hoá
Địa chỉ: B7/144A Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT KHUôN Bế HộP TâN PHáT ĐạT

Mã số thuế: 0315657543 - Đại diện pháp luật: Bùi Bé Tư
Địa chỉ: 74 Nguyễn Văn Cự, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU HOàNG MINH PHáT

Mã số thuế: 0315648796 - Đại diện pháp luật: Ngô Duy Ngọc
Địa chỉ: Tầng trệt, Block A, Tòa nhà Tecco tower Bình Tân, Số 4449 Ng, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ - XUấT NHậP KHẩU NHậT NHậT NAM (NT)

Mã số thuế: 0315655105 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thu
Địa chỉ: Lô 08-10-12-12A-16A Đường số 7, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Xử Lý NướC KIM PHáT

Mã số thuế: 0315652489 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Thức
Địa chỉ: 25/54/1B Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐàO TạO Và PHáT TRIểN GIáO DụC BRILLIANT KIDS

Mã số thuế: 0315518959-001 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Châu
Địa chỉ: 234 Đường Số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI THP

Mã số thuế: 0315651407 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Anh Phụng
Địa chỉ: 76 đường số 27, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XôNG HơI - XOA BóP HOàNG GIA - CHI NHáNH MASSAGE HOàNG Đế

Mã số thuế: 0313975477-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Số 1 Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ PHú KHANG VIệT NAM

Mã số thuế: 0315657134 - Đại diện pháp luật: Lý Chí Kiên
Địa chỉ: 107 Đường số 28, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ASIA CUANON VIệT NAM

Mã số thuế: 0315643188 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: 405 Trần Văn Giàu, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SARANG

Mã số thuế: 0314969564-001 - Đại diện pháp luật: Kha Chí Nghĩa
Địa chỉ: 591 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH QUốC Tế V-FARM

Mã số thuế: 0315657536 - Đại diện pháp luật: Lương Nguyên Tâm
Địa chỉ: 162 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT CửA HOàNG PHúC

Mã số thuế: 0315658032 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Bằng
Địa chỉ: Số 14 Đường 8A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ăN UốNG NGọC LụC VIêN

Mã số thuế: 0315648524 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trí Hằng
Địa chỉ: 183 đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KAN GROUP

Mã số thuế: 0315653002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Khôi
Địa chỉ: 84 Đường số 19, Khu phố 9, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VịNH LONG

Mã số thuế: 0315649648 - Đại diện pháp luật: Chang, Cheng-Lin
Địa chỉ: Số 10, đường số 23B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư & PHáT TRIểN NAM MEKONG

Mã số thuế: 0315647993 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đông Sơn
Địa chỉ: 276/9/54 Mã Lò, khu phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI MâY XANH

Mã số thuế: 0315645499 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh Khoa
Địa chỉ: 147/5B Đường Bình Trị Đông, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUảNG CáO TâM TIếN PHáT

Mã số thuế: 0314902922-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Chiêu
Địa chỉ: 759/1 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM & DV âN NAM MOBILE

Mã số thuế: 0315647496 - Đại diện pháp luật: Phan Nguyễn Hữu Tín
Địa chỉ: 683/1 An Dương Vương, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH EASTCHEM

Mã số thuế: 0315655708 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Khang
Địa chỉ: 8/1 Liên Khu 1-6, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI PHụ TùNG HưNG THịNH

Mã số thuế: 0315656451 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: 116/55 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH V88

Mã số thuế: 0315648884 - Đại diện pháp luật: Trần Lê Phương Thảo
Địa chỉ: 533 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SG COLOVI

Mã số thuế: 0315652432 - Đại diện pháp luật: Trương Diên Thụy Kỳ
Địa chỉ: Số 79, đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NôNG SảN PHúC AN KHANG

Mã số thuế: 0315649221 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hữu
Địa chỉ: 12 Đường Số 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN SP AUTO VIệT NAM

Mã số thuế: 0315649013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tới
Địa chỉ: 217/13B Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN BấT ĐộNG SảN THịNH PHáT ĐIềN

Mã số thuế: 0315651460 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Tú
Địa chỉ: 123/35/9 Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI THáI CANG

Mã số thuế: 0315655419 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Mai
Địa chỉ: 3/23 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI THIếT Bị THáI BìNH

Mã số thuế: 0315646823 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Dũng
Địa chỉ: 123/25A Hồ Văn Long, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Cơ ĐIệN QUANG CHíN

Mã số thuế: 0314326997-001 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Quang
Địa chỉ: 576 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THIếT Kế NộI NGOạI THấT QUốC HưNG

Mã số thuế: 0315646735 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Vương
Địa chỉ: 229/20/12 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU TâY SàI GòN

Mã số thuế: 0315657511 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Tiến
Địa chỉ: 62/18 Đường số 5A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ENJOYING

Mã số thuế: 0315646414 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Trường
Địa chỉ: Số 63/14, Đường số 13a , Khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT HBN

Mã số thuế: 0315651823 - Đại diện pháp luật: Võ Duy Quang
Địa chỉ: 489/7/4A Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN TổNG HợP VạN UY LONG

Mã số thuế: 0315651703 - Đại diện pháp luật: Phương Thành Long
Địa chỉ: 38A Đường số 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home