Demo home

Quận Tân Bình - Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KINH DOANH DũNG BùI

Mã số thuế: 0315649447 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dũng
Địa chỉ: 373 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XôNG HơI XOA BóP MASSAGE THáI BìNH 68

Mã số thuế: 0315653757 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tâm
Địa chỉ: Số 140 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI BLUE DIAMOND

Mã số thuế: 0315654077 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bích
Địa chỉ: 173/14 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NHậT HOàNG

Mã số thuế: 0315650259 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hoàng
Địa chỉ: 39/40A/3 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH H.Y VINA CONSTRUCTION

Mã số thuế: 0315654091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: 391 Tây Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư Và XâY DựNG THIếT Bị ĐIệN HUY HOàNG

Mã số thuế: 0315654260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huyên
Địa chỉ: 202 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KIểM ĐịNH XâY DựNG HP

Mã số thuế: 0315656532 - Đại diện pháp luật: Trần Nhật Sơn
Địa chỉ: Số 8 Đường Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH MAY MặC POLO

Mã số thuế: 0313850887-001 - Đại diện pháp luật: Tô Hoàng Thi
Địa chỉ: 485 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT TRầN CôNG DANH

Mã số thuế: 0303515022-002 - Đại diện pháp luật: Trần ánh Hùng
Địa chỉ: 944 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ECOMSOLUTE

Mã số thuế: 0315656010 - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Dũng
Địa chỉ: 206/40 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV TRANG THIếT Bị Y Tế G.A.M

Mã số thuế: 0315651799 - Đại diện pháp luật: Trần Yến Phương
Địa chỉ: 43/14 Bàu Cát 9, Phường 14, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THẩM ĐịNH GIá GIA ĐịNH

Mã số thuế: 0315657046 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: số 543 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư IYPM

Mã số thuế: 0315650555 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng ân
Địa chỉ: 28A Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế DAS

Mã số thuế: 0315655585 - Đại diện pháp luật: Trần Hậu Thạch
Địa chỉ: Số nhà 1/40 Cù Chính Lan, Phường 13, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH LYB LOGISTICS

Mã số thuế: 0315652986 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Đức
Địa chỉ: 17 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GVF

Mã số thuế: 0315650837 - Đại diện pháp luật: Vũ Khắc Trương
Địa chỉ: 28A Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM DONNA

Mã số thuế: 0315655440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh Như
Địa chỉ: 55 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH OPEN VISA

Mã số thuế: 0315655546 - Đại diện pháp luật: Phan Nguyễn Nhã Trân
Địa chỉ: 646A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN CôNG NGHệ Và THIếT Bị Kỹ THUậT (TP.Hà NộI)

Mã số thuế: 0101038659-001 - Đại diện pháp luật: Cao Ngọc Anh
Địa chỉ: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NGàY THư GIãN

Mã số thuế: 0315649951 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Duy
Địa chỉ: 196/36 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH UDENT

Mã số thuế: 0315647866 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Từ Uyên
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà HHP Building, Số 18 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KIếN TRúC - XâY DựNG LLA

Mã số thuế: 0315651950 - Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Nguyên
Địa chỉ: Lầu 6, Toà nhà GT, 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QP&T

Mã số thuế: 0315654648 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Quỳnh Trâm
Địa chỉ: 162s/14 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI THươNG MạI Và DịCH Vụ MEKONG POST

Mã số thuế: 0315655786 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Vĩnh
Địa chỉ: 230 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ZSRD (VIệT NAM)

Mã số thuế: 0315652168 - Đại diện pháp luật: Chen, Gongxiang
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Sky Linght, Số 30 Đường Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư LậP PHáT

Mã số thuế: 0315648549 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Lập
Địa chỉ: 34 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THIếT Kế Và XâY DựNG SAM

Mã số thuế: 0315649599 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Ngọc Dung
Địa chỉ: 34 Bảy Hiền, Phường 11, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THôNG TIN TàI CHíNH CODE ROCK

Mã số thuế: 0315551233-001 - Đại diện pháp luật: Trương Nhã Linh
Địa chỉ: 66/19/8/32H Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HAPPY REAL

Mã số thuế: 0315647175 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Thảo
Địa chỉ: 109 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHòNG KHáM HAPPY BABY

Mã số thuế: 0315423778-004 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huyên Thảo
Địa chỉ: 122 Đường số 1, Phường 10, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SARAH BEAUTY

Mã số thuế: 0315648210 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Địa chỉ: 440 âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HảI SảN ĐằNG ĐạT

Mã số thuế: 0315656324 - Đại diện pháp luật: ừng Chếch Vàng
Địa chỉ: 226 âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư CôNG NGHệ HưNG PHáT

Mã số thuế: 0315648563 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiểu Anh
Địa chỉ: 338/7/10 âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN GIáO DụC PHúC TấN

Mã số thuế: 0315656148 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Dũng
Địa chỉ: 15 Đường Số 2, Phường 10, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XăNG DầU TíN VươNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0315642716 - Đại diện pháp luật: Gu, Xinchun
Địa chỉ: 23 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP Kỹ THUậT CôNG NGHệ ENSOL

Mã số thuế: 0315653242 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hiền
Địa chỉ: 752/94 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI THéP THIêN âN PHáT

Mã số thuế: 0315654863 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: 407A Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI PHướC NGUYễN

Mã số thuế: 0315656758 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Bích
Địa chỉ: 12 Tân Tạo, Phường 8, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO GIảI PHáP TốT HơN

Mã số thuế: 0315653161 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vũ Huy
Địa chỉ: 22B Vân Côi, Phường 7, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ILUNG VIETNAM

Mã số thuế: 0315649609 - Đại diện pháp luật: Ngô Thụy Nhã Đoan
Địa chỉ: 1039 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home