Demo home

Quận Thủ Đức - Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 9 - CôNG TY TNHH XDEAL FASHION

Mã số thuế: 0315013588-009 - Đại diện pháp luật: Hồ Đắc Ly
Địa chỉ: 219 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG PHúC ANH KHôI

Mã số thuế: 0315655874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Khôi
Địa chỉ: 25/16B Đường số 17, Khu Phố 5, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SửA CHữA ô Tô MINH ĐứC

Mã số thuế: 0315647721 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Đức
Địa chỉ: 9/621 Xa Lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư XâY DựNG Kỷ NGUYêN

Mã số thuế: 0315658096 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Thơ
Địa chỉ: 171 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU - SảN XUấT - Cơ KHí - THươNG MạI CAO LONG

Mã số thuế: 0315642554 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Long
Địa chỉ: 33 đường số 5, Khu Phố 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN GALAXY CONTAINER SERVICES

Mã số thuế: 0315643325 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Hải
Địa chỉ: 920A Quốc Lộ 1A, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN NHà NGHỉ NHư NHư ý

Mã số thuế: 0315650467 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Phước
Địa chỉ: C5 Đường D, Khu Phố 5, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Mỹ VIệN TâY THI

Mã số thuế: 0315654831 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thi
Địa chỉ: 38 Hàn Thuyên, Khu phố 3, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ 24H THIêN Hổ

Mã số thuế: 0315651968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thiên
Địa chỉ: Số 9 Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KOBOP

Mã số thuế: 0315652104 - Đại diện pháp luật: Cho Taeyoung
Địa chỉ: 240 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN PHòNG KHáM CHUYêN KHOA DA LIễU O2 SKIN - CHI NHáNH THủ ĐứC

Mã số thuế: 0312950328-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Số 13A-13B Đường Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HAI THàNH VIêN VNMARCHINE FR

Mã số thuế: 0315657494 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Anh
Địa chỉ: số 5, đường số 19, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI VIệT ĐứC HPQ

Mã số thuế: 0314006108-003 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Quý
Địa chỉ: 987 Phạm Văn Đồng, Khu Phố 2, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NHà HàNG KARAOKE TRà MY

Mã số thuế: 0315651171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: 1099/12C Đường Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ KIếN AN Đô

Mã số thuế: 0315654172 - Đại diện pháp luật: Võ Nguyễn Quốc Thuận
Địa chỉ: 1089/7 tỉnh lộ 43 khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI IN ấN BAO Bì THIêN THANH

Mã số thuế: 0315653362 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: 91C/14 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ NHà HàNG KARAOKE TRà MY

Mã số thuế: 0315656959 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thu Hạnh
Địa chỉ: 1231/30 Đường Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG Kỹ THUậT AN NGUYêN

Mã số thuế: 0315647584 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Báu
Địa chỉ: 1/6 Đường số 1 - Khu nhà tái định cư Bình Chiểu, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XNK TâN TịNH PHáT

Mã số thuế: 0315651100 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tịnh
Địa chỉ: 67/20B Lê Thị Hoa, Khu Phố 3, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH ICD PHúC LONG - CôNG TY Cổ PHầN GIANG NAM LOGISTICS

Mã số thuế: 0312996509-001 - Đại diện pháp luật: Hoa San Cương
Địa chỉ: 32/196 Đường Số 2, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và TRUYềN THôNG KNP

Mã số thuế: 0315648274 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Vân
Địa chỉ: 13/10 Đường số 11, Khu phố 2, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG QUảNG CáO ĐạI PHáT

Mã số thuế: 0315651848 - Đại diện pháp luật: Hồ Đăng Quang
Địa chỉ: 42A Đường Số 8, Khu Phố 3, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU Mỹ TRâM SEAFOOD

Mã số thuế: 0315652577 - Đại diện pháp luật: Thái Hoàng Mỹ
Địa chỉ: 98B Đường 11, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MáY PHáT ĐIệN MIềN NAM - TP.Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0315654951 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Kiệt
Địa chỉ: 114A đường số 2, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐàO TạO & Tư VấN TAM THứC

Mã số thuế: 0315652256 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lan Anh
Địa chỉ: 63/17G Đường Số 9, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BôNG SợI HOàNG KIM

Mã số thuế: 0315653186 - Đại diện pháp luật: Dương Nguyễn Hoàng Hải
Địa chỉ: 22 Đường số 3 KDC Him Lam, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PAN LINK VIệT NAM

Mã số thuế: 0315656589 - Đại diện pháp luật: Chen, Tien-Jein
Địa chỉ: 26 đường số 6, khu phố 5, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LAN COLES UNITED KINGDOM

Mã số thuế: 0315647640 - Đại diện pháp luật: Châu Thụy Thiên Kim
Địa chỉ: 43 Đường số 4, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH YED INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0315652094 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Ngọc
Địa chỉ: 88/16/10 đường số 6, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG NGUYễN MộNG SANH

Mã số thuế: 0315653683 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mộng Sanh
Địa chỉ: Số 8/2A Đường số 8 , Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN ĐứC LộC

Mã số thuế: 0315651012 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hoàng
Địa chỉ: 197A Đường Số 11, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG BấT ĐộNG SảN TRầN KHảI

Mã số thuế: 0315653235 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Thẩm
Địa chỉ: 39/14D Cây Keo, Khu phố 1, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GIảI PHáP PHầN MềM THôNG MINH 3S

Mã số thuế: 0315657529 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Thông
Địa chỉ: 80/26 Đường 4, Khu phố 3, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN KIểM ĐịNH Kỹ THUậT AN TOàN CôNG NGHIệP 2

Mã số thuế: 0314308370-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thuấn
Địa chỉ: 15/2 Đường số 15, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THéP SIêU VIệT

Mã số thuế: 0315656356 - Đại diện pháp luật: Đặng Nguyệt Nga
Địa chỉ: Số 78, Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KIếN TRúC ĐầU Tư XâY DựNG KIếN VàNG

Mã số thuế: 0315647464 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Số 05, Đường số 9, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư - THươNG MạI - DịCH Vụ QUốC SơN

Mã số thuế: 0315649870 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Quốc
Địa chỉ: 606/44/16 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KUTA

Mã số thuế: 0315658064 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trúc
Địa chỉ: Số O8 Khu đô thị Vạn Phúc, đường Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế SALENA

Mã số thuế: 0313842406-002 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Diễm
Địa chỉ: 04-16A, Tầng 4, Trung tâm thương mại Gigamall, 240-242 Kha V, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THIếT Kế HAL

Mã số thuế: 0315644657 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Hoàng
Địa chỉ: 27/2A5 Đường 36, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home