Demo home

Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN ĐăNG KHANH CầN GIờ

Mã số thuế: 0315657127 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Khanh
Địa chỉ: 2/39 ấp Long Thạnh, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN MáY NéN KHí TU-SEIKI (NT)

Mã số thuế: 0315650192 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hiển
Địa chỉ: Lô B7i, Khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN PHúC THịNH LAND

Mã số thuế: 0315648965 - Đại diện pháp luật: Triệu Quang Phục
Địa chỉ: 431/13 ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ VIETSTAR

Mã số thuế: 0315650788 - Đại diện pháp luật: Trần Chí Thanh
Địa chỉ: 3/6A ấp 3, Đường Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG DIễM PHONG

Mã số thuế: 0315657303 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Phong
Địa chỉ: 5/42B, Tổ 4, ấp 1, đường Nguyễn Bình, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN RICHLAND

Mã số thuế: 0315652619 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: 1698/10 Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG GLOBAL AN TâM

Mã số thuế: 0315650234 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phụng
Địa chỉ: 412 Đường Đào Sư Tích, ấp 4, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN TàI CHíNH PRIMA

Mã số thuế: 0315647087 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Chương
Địa chỉ: NL77 Khu Biệt Thự Ngân Long - Đường Nội Bộ Nguyễn Hữu Thọ, ấ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BOLT TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0315649937 - Đại diện pháp luật: Lê Cầm Vũ
Địa chỉ: 915/74/8 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SAGOTA DUYêN HảI

Mã số thuế: 0315655560 - Đại diện pháp luật: Dương Đức Hà Đăng
Địa chỉ: Số 4 Đào Sư Tích, ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MINH NGọC Tú

Mã số thuế: 0315653612 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Trang
Địa chỉ: 1243/2/14 Lê Văn Lương, ấp 2, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN SàI GòN LANDSCAPE

Mã số thuế: 0315651710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tâm
Địa chỉ: số 6,đường Lê Văn Lương, ấp 2, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG HAI ANH EM

Mã số thuế: 0315652023 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toàn
Địa chỉ: 113/1 Tổ 1, ấp 6, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN LAMA VIETNAM

Mã số thuế: 0315657487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Tú
Địa chỉ: 1745/3 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ XâY DựNG HữU Lê

Mã số thuế: 0315656116 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Nghị
Địa chỉ: 206/125/19/37/43 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG TRí

Mã số thuế: 0315651372 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiền
Địa chỉ: Số 1716/28 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 5, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI BáCH THắNG

Mã số thuế: 0315649856 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoa
Địa chỉ: Số 71/8/16 Đào Tông Nguyên, Tổ 26, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư - KHAI THáC BấT ĐộNG SảN KIếN THịNH

Mã số thuế: 0315650971 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoài
Địa chỉ: 1958 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG DịCH Vụ THươNG MạI SVM CONSTRUCTION

Mã số thuế: 0315652665 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Sáng
Địa chỉ: B7/24BF Đường Khuất Văn Bức, ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Cơ HưNG PHáT

Mã số thuế: 0315647802 - Đại diện pháp luật: Lâm Trấn Cơ
Địa chỉ: C12/26D ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT HIếU THUậN HảI

Mã số thuế: 0314313042-001 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hải
Địa chỉ: 168 ấp 1, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SX TM DV PLASTIC HồNG PHúC

Mã số thuế: 0315635437-001 - Đại diện pháp luật: Hồng Chôi Phúc
Địa chỉ: D6/35E/10K ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRầN NHư

Mã số thuế: 0315649133 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huỳnh Như
Địa chỉ: Số G10/25, ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KIM KHí VĩNH PHáT KIM

Mã số thuế: 0315650770 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nên
Địa chỉ: G16/98 ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI ĐầM SEN - CHI NHáNH 2 HưNG THịNH

Mã số thuế: 0302067667-001 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Hận
Địa chỉ: D4/39A ấp 4, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KINH DOANH VậT LIệU XâY DựNG TRANG TRí NộI THấT AN GIA PHáT

Mã số thuế: 0315653228 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Cẩm Thuy
Địa chỉ: 1A70 Trần Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG ĐịA ốC HUỳNH THị THảO NGUYêN

Mã số thuế: 0315654165 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Sang
Địa chỉ: 52/B2 ấp 2, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SX TM SUNFLOWER

Mã số thuế: 0315651735 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Toàn
Địa chỉ: C10/45, ấp 3, tổ 10, Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI HOàN THàNH

Mã số thuế: 0315657744 - Đại diện pháp luật: Hồ Tấn Thành
Địa chỉ: F6/41 Lại Hùng Cường, ấp 6, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI VĩNH QUYềN

Mã số thuế: 0315656412 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Bảo Dinh
Địa chỉ: B13/19 K2, Đường Cây Cám, ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG DũNG PHáT KHáNH

Mã số thuế: 0315654486 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Khánh
Địa chỉ: C11/39/65 Tổ 11, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ AZ HELEN

Mã số thuế: 0315654119 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hồng
Địa chỉ: E18/7 ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI NHựA CôNG NGHIệP ĐứC PHáT

Mã số thuế: 0315654158 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Đức
Địa chỉ: C6A/19Z Võ Văn Vân, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐầU Tư GIáO DụC VIệT Mỹ - TRUNG TâM NGOạI NGữ PHáT TRIểN VIệT Mỹ

Mã số thuế: 0314853915-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Linh
Địa chỉ: 1038 Đường Vĩnh Lộc, ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Má 6

Mã số thuế: 0314332937-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thúy Vân
Địa chỉ: C9/19 Lại Hùng Cường, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CLEANS

Mã số thuế: 0315649359 - Đại diện pháp luật: Lê Trần Ngọc Lệ
Địa chỉ: E10/4P Thới Hòa, ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI WE LIFE PHARMA

Mã số thuế: 0315652714 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thạnh
Địa chỉ: F8/23F/9 ấp 6, Hương lộ 80, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THU GOM RáC CHí LINH

Mã số thuế: 0315646894 - Đại diện pháp luật: Sơn Chí Linh
Địa chỉ: C17/8A Đường Bộ Đội An Điền, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ SINH HọC NANO XANH

Mã số thuế: 0315654662 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Nhàng
Địa chỉ: D16/10 Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ - THươNG MạI LONG QUâN

Mã số thuế: 0315657649 - Đại diện pháp luật: Lê Thị ánh Ngọc
Địa chỉ: Số F12/2/1A ấp 6, đường Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home