Demo home

Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TOMTAM CHI NHáNH CầN GIờ

Mã số thuế: 1301063446-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Tâm
Địa chỉ: 771/29 Rừng Sác, ấp An Nghĩa, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG VậN TảI Vũ DươNG

Mã số thuế: 0315536718 - Đại diện pháp luật: Từ Vũ Dương
Địa chỉ: 94 Trần Quang Đạo, ấp Bình Trường, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN IN THàNH NGHĩA THàNH PHố Hồ CHí MINH - NHà SáCH NGUYễN VăN Cừ

Mã số thuế: 0313850559-011 - Đại diện pháp luật: Võ Thành Tân
Địa chỉ: 857 - 863 Nguyễn Văn Tạo, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CLEANDYE VIệT NAM (NT)

Mã số thuế: 0315542077 - Đại diện pháp luật: Olaf Richard Gustaaf Maria Loh
Địa chỉ: Lô C28-C29, Đường 16, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH FINE LUXURY TRENDS

Mã số thuế: 0315540665 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Anh
Địa chỉ: 512/14/5 Đường Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG PHúC GIA KHANG

Mã số thuế: 0315540224 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hân
Địa chỉ: 484/15 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KIM THIêN BảO

Mã số thuế: 0315536235 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuân
Địa chỉ: 274/7/30 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Cà PHê GIảI TRí GAME PHươNG KIêN

Mã số thuế: 0315539941 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Kiên
Địa chỉ: 2/19 Lê Văn Lương, ấp 3, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VPĐD SAMWON F&B CO.,LTD TạI TP.HCM

Mã số thuế: 0315542020 - Đại diện pháp luật: Jeung Myung Nam
Địa chỉ: Số 15 KDC Phú Long, PK số 8 Nguyễn Hữu Thọ, ấp 5, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH NGUYêN Hà

Mã số thuế: 0315540094 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: 32/1 Huỳnh Tấn Phát, ấp 5, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ PHI HưNG LONG

Mã số thuế: 0315538867 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều Lan
Địa chỉ: 43 Đường 1A, Khu dân cư 584, ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU HUY MINH

Mã số thuế: 0312602497-004 - Đại diện pháp luật: Châu Vĩnh Khương
Địa chỉ: B23/475 C, Đường Trần Đại Nghĩa, ấp 2, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí TRầN GIA THịNH

Mã số thuế: 0315539765 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Long
Địa chỉ: G7/52 ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH - CôNG TY TNHH TK INDUSTRY VIệT NAM

Mã số thuế: 3603059802-001 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: C2/3C Đường Lê Đình Chi, ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT TAM SANH

Mã số thuế: 0302507815-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tam Sanh
Địa chỉ: F11/5 Võ Hữu Lợi, ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI NY VươNG MIệN

Mã số thuế: 0301481434-003 - Đại diện pháp luật: Lư Mụn Quần
Địa chỉ: 1A99 Đường Vĩnh Lộc, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHế LIệU TOáN HIềN

Mã số thuế: 0315532907 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Toán
Địa chỉ: Số A3/26C/4/2 Đường liên ấp 1, 2 ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT Tủ SắT LộC PHáT

Mã số thuế: 0315540619 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Cường
Địa chỉ: B12B/44F Liên ấp 123, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THACO CALI - CHI NHáNH 1

Mã số thuế: 0315488359-001 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nụ
Địa chỉ: B3/20A ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Kỹ THUậT Xử Lý NướC NACO VIệT NAM

Mã số thuế: 0315540182 - Đại diện pháp luật: Lê Huyền Hà My
Địa chỉ: A5/40A/1 Đường 1A, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ, QUảNG CáO SáNG TạO ANA

Mã số thuế: 0315534541 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hoàng
Địa chỉ: D15/17/1A Võ Văn Vân, ấp 4A, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRANG TâN LONG

Mã số thuế: 0315531011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tín
Địa chỉ: A28B/9 ấp 1B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ Y HọC Cổ TRUYềN MASSAGE HOàNG KHôI

Mã số thuế: 0315514383-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc ý
Địa chỉ: C2A/15V, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN HóA Mỹ PHẩM Mỹ HảO (NT)

Mã số thuế: 0315535866 - Đại diện pháp luật: Lương Vạn Vinh
Địa chỉ: F1/35 (Hương lộ 80) Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SILVERSEA FASHION

Mã số thuế: 0315507805-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Địa chỉ: E11/9E đường Thới Hòa, ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KHANG MINH KIệT

Mã số thuế: 0315539116 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hồng Nga
Địa chỉ: F13/9A Đường Liên ấp 5-6, Tổ 13, ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG ĐIệN PHúC NGâN

Mã số thuế: 0312407577-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Kim Ngân
Địa chỉ: D12/15A5 ấp 4A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Cơ KHí ĐôNG ANH

Mã số thuế: 0315538930 - Đại diện pháp luật: Đặng Viết Thông
Địa chỉ: F13/15 Đường Liên ấp 5-6, ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GIặT ủI ĐứC THịNH

Mã số thuế: 0315536926 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Mến
Địa chỉ: C10/6B, ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG LắP ĐặT Đá HOA CươNG TRườNG VINH

Mã số thuế: 0315531685 - Đại diện pháp luật: Lê Vũ Quan
Địa chỉ: C11/9C ấp 3A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế THIêN HươNG - CHI NHáNH SảN XUấT THG

Mã số thuế: 0107350007-001 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Tính
Địa chỉ: F3/221K, ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV THéP NGọC Đủ

Mã số thuế: 0315537334 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Đủ
Địa chỉ: B5/26 ấp 1B, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GIảI TRí THANH HằNG

Mã số thuế: 0315532720 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Địa chỉ: D10/11 ấp 4, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NHựT THI

Mã số thuế: 0315536605 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thu Mai
Địa chỉ: B5/138 ấp 2, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH FRESH GRASS

Mã số thuế: 0315536309 - Đại diện pháp luật: Trần Công Danh
Địa chỉ: C3/84 ấp 3, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ GIA HâN

Mã số thuế: 0315534333 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Thảo Xuân
Địa chỉ: 155 Đường Số 15, Khu Dân Cư ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG MINH CườNG PHáT

Mã số thuế: 0315540231 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Trí
Địa chỉ: Số 4, Đường Số 9, ấp 2, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM HEALTHY USA

Mã số thuế: 0315535873 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Trung
Địa chỉ: 17 Đường 1A, Khu Dân Cư Đại Phúc, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI NAM LONG XANH

Mã số thuế: 0315529453 - Đại diện pháp luật: Võ Hoài Phong
Địa chỉ: 24 Đường số 12, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáCH SạN KIềU THANH 1

Mã số thuế: 0315531734 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Dũng
Địa chỉ: Số 18 đường số 8 KDC Trung Sơn, ấp 4B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home