Demo home

Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT KIM LONG ĐịNH

Mã số thuế: 0315650097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Định
Địa chỉ: E2/54B ấp 5 Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH QL NATURAL

Mã số thuế: 0315655433 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tin
Địa chỉ: D7/202 R, ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN TRườNG TIểU HọC - TRUNG HọC Cơ Sở - TRUNG HọC PHổ THôNG ALBERT EINSTEIN

Mã số thuế: 0315654976 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Địa chỉ: Số 16 Đường Số 12, Khu dân cư 13C, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CAFE VợT

Mã số thuế: 0315653193 - Đại diện pháp luật: Phùng Sở Tùng
Địa chỉ: u dân cư Khang Điền, đường Trịnh Quang Nghị, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và PHáT TRIểN PRIMA

Mã số thuế: 0315652739 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy Tiên
Địa chỉ: Số 96a, Đường số 21, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HọC VIệN THẩM Mỹ HOA Kỳ

Mã số thuế: 0315652633 - Đại diện pháp luật: Lâm Quốc Khanh
Địa chỉ: 26A Đường số 8A, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THể THAO TIếN TIếN PHáT

Mã số thuế: 0315658258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiến
Địa chỉ: C12/5 ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NEOTIQ SAIGON

Mã số thuế: 0315646164 - Đại diện pháp luật: Marc - Edouard Valladon
Địa chỉ: 195 Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI SắT THéP HảI NAM

Mã số thuế: 3702524715-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trình
Địa chỉ: C11/36BP7 ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV TạO LậP

Mã số thuế: 0315657800 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lập
Địa chỉ: C7D/30P/5K ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN BấT ĐộNG SảN TâN PHONG

Mã số thuế: 0315650548 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ: C1/21D Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Đá Tự NHIêN QUốC SơN

Mã số thuế: 0315651502 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến
Địa chỉ: Số 62 Đường số 3, Khu dân cư T30, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KAN STYLING FASHION

Mã số thuế: 0315657889 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Hận
Địa chỉ: Số 14-16 Đường số 5, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và PHáT TRIểN SUNSHINE

Mã số thuế: 0315651693 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy Tiên
Địa chỉ: Số 96a, Đường số 21, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NHà HàNG KARAOKE VIệT HàN

Mã số thuế: 0315646647 - Đại diện pháp luật: Võ Nguyễn Tài Nhân
Địa chỉ: Tầng 1, Số 6 Đường 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DượC NAM HùNG

Mã số thuế: 0315647760 - Đại diện pháp luật: Trang Nguyễn Quang Hùng
Địa chỉ: 344 Cao Lỗ, ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ MạNG TENGDA

Mã số thuế: 0315642360 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hải
Địa chỉ: Số 19, Đường 24, Khu Dân Cư 6A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHú VINH TRANSPORT TRUCKS

Mã số thuế: 0315644135 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Trí
Địa chỉ: Số 20 Đường Số 4C Khu Nhà ở Rạch Bà Tánh- ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàNG LONG HảI

Mã số thuế: 0315643967 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Minh
Địa chỉ: C3/10 Đường D5, ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM DV XâY DựNG Đá MàI

Mã số thuế: 0315645844 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bích Nguyệt
Địa chỉ: B8/19 Quốc lộ 50, ấp 3, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI TâN HOA CườNG

Mã số thuế: 0315554403-001 - Đại diện pháp luật: Luân Kiên Cường
Địa chỉ: Số 45-47 Đường Số 12, Khu Dân Cư Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MYUNG JIN GARMENT VINA

Mã số thuế: 0315646206 - Đại diện pháp luật: Lee Jae Seung
Địa chỉ: 26/25D, ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân T Đông, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU SONG âN

Mã số thuế: 0315654006 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Trụ
Địa chỉ: 24/2Y ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân T Đông, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Cỏ NGọT

Mã số thuế: 0315657857 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: 21/1D ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

BAN QUảN Lý CHợ TRUNG CHáNH

Mã số thuế: 0315660546 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Tuyết Hương
Địa chỉ: ấp Trung Chánh 1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU PHúC LộC PHáT TàI

Mã số thuế: 0315650153 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thương
Địa chỉ: 51/8A Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ HOàN PHI

Mã số thuế: 0315658018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàn Phi
Địa chỉ: 9/1B ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SAKAMACHI VIệT NAM

Mã số thuế: 0315652866 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Số 58/1 ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TMDV GAS LONG AN TâM LPG

Mã số thuế: 0315647792 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Nga
Địa chỉ: 39/1C ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BảO Vệ HOàNG THIêN Hổ

Mã số thuế: 0315655715 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Công
Địa chỉ: 12/4N ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY MặC HOàN Vũ

Mã số thuế: 0314199900-001 - Đại diện pháp luật: Hồ Công Hãn
Địa chỉ: 18 Đường số 7, Khu Dân cư Hoàng Hải ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NHấT NGHệ

Mã số thuế: 0315654567 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: 35/10E, ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN TRANG TRí NộI THấT Và CửA AN VUI

Mã số thuế: 0315648002 - Đại diện pháp luật: Đào Thị ánh Tuyết
Địa chỉ: 139/36 đường Xuân Thới Thượng 1, ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN KARAOKE KEN 3

Mã số thuế: 0315652136 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Linh
Địa chỉ: 222 Tô Ký, ấp Mới, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI ĐồNG TIếN

Mã số thuế: 0314565850-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: 64/3B ấp 1, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 01 - CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT NộI THấT Gỗ GIA BảO

Mã số thuế: 0315602625-001 - Đại diện pháp luật: Tống Thị Hà
Địa chỉ: 61/9 ấp 1, Đường Nhị Bình 26, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT LắP ĐặT Lò HơI PHONG PHú SANG

Mã số thuế: 0315651728 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Sơn
Địa chỉ: 41/70/4 Tổ 30, ấp 5, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN TâM PHáT LAND

Mã số thuế: 0315647880 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Tâm
Địa chỉ: 41/80/76B đường DT 1-3, ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SOAPII

Mã số thuế: 0315657952 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khiết Trinh
Địa chỉ: 40/65/4N Trịnh Thị Dối, âp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ MINH ANH PHáT

Mã số thuế: 0315646622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bình
Địa chỉ: 257/28C Đường ĐT3, ấp 2, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home