Demo home

Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ERRORIST

Mã số thuế: 0315213555-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Phương Thúy
Địa chỉ: 115 Trần Huy Liệu, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU NV SAIGON

Mã số thuế: 0315646439 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Chấn Trí
Địa chỉ: 102/34 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN LIGNUM

Mã số thuế: 0315653098 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hiển
Địa chỉ: 193/22 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH OXLEY MK THảO ĐIềN

Mã số thuế: 0315653404 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Điền
Địa chỉ: 309 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ALCOVE HOMES

Mã số thuế: 0315657293 - Đại diện pháp luật: Tan Yit Poh
Địa chỉ: 309 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ - XâY DựNG CáT HOàNG GIA

Mã số thuế: 0315646982 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hiếu
Địa chỉ: Phòng 2.8, Tầng 2, Khu Officetel, Cao ốc Kingston Residence, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ ECOWORLD

Mã số thuế: 0315648161 - Đại diện pháp luật: Thành Duy Tân
Địa chỉ: 137 Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BảO Vệ LONG HảI (NTNN)

Mã số thuế: 0315650139 - Đại diện pháp luật: Phan Tô Hồng Nam
Địa chỉ: 108-110 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CIA

Mã số thuế: 0315650636 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Kim Phượng
Địa chỉ: 46 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT TESMARINE

Mã số thuế: 0315656395 - Đại diện pháp luật: Trần Lê Trung
Địa chỉ: 51 Phùng Văn Cung, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM SKYV

Mã số thuế: 0315652792 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thắng
Địa chỉ: 88 Đường Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH AM/FM

Mã số thuế: 0315651291 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lê Vân
Địa chỉ: 57 Phùng Văn Cung, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THUầN âU

Mã số thuế: 0314718401-001 - Đại diện pháp luật: Trần Duy
Địa chỉ: 24 Hoa Đào, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH FINE WORLD GROUP

Mã số thuế: 0315645876 - Đại diện pháp luật: Trần Vạn Lợi
Địa chỉ: 4 Đoàn Thị Điểm, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ TRUYềN THôNG MINH THùY ANH

Mã số thuế: 0315650509 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thùy
Địa chỉ: 103 Phan Xích Long, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KARAOKE MK-KTV

Mã số thuế: 0315654408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Lâm
Địa chỉ: 55A Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN TIếP THị & PHâN PHốI SMARTS

Mã số thuế: 0315655634 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tùng
Địa chỉ: 61 Trần Kế Xương, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU QUảNG CáO THEK SHOPPING TV

Mã số thuế: 0315512298-001 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Ngọc Hà
Địa chỉ: 11a - 15 Hoa Sứ, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ QUANG MINH

Mã số thuế: 0315643332 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Khanh
Địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BAMBUBUILD

Mã số thuế: 0315653274 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Tiệp
Địa chỉ: Lầu 2, Tòa Nhà 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THE BALCONY

Mã số thuế: 0315651527 - Đại diện pháp luật: Hoàng Vương Mỹ
Địa chỉ: 211/63 Hoàng Hoa Thám, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KSPEAKING ENGLISH

Mã số thuế: 0315655673 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều
Địa chỉ: 108/99/6 Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ NHA VIệT ý

Mã số thuế: 0315652552 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Ngọc Khánh
Địa chỉ: 750/1/3H Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU QUốC Tế IDANGCAP VIETNAM

Mã số thuế: 0314712738-003 - Đại diện pháp luật: Trần Hưng Thức
Địa chỉ: 129A Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ LâM VINH PHú

Mã số thuế: 0315656229 - Đại diện pháp luật: Văn Công Hồng
Địa chỉ: 58 Đường Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI SảN XUấT HOàNG THU YếN

Mã số thuế: 3501567067-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mộng Thu
Địa chỉ: Số 6 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ HớT TóC GộI ĐầU THàNH ĐạT

Mã số thuế: 0315646816 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Đại
Địa chỉ: 51 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN BảO LONG SG

Mã số thuế: 0315653517 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Luật
Địa chỉ: 84 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Hệ THốNG THôNG TIN DIGIT

Mã số thuế: 0315643910 - Đại diện pháp luật: Trần Vĩnh Toàn
Địa chỉ: 178/11/23 Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH Tư VấN - ĐạI Lý THUế NGườI TRợ Lý

Mã số thuế: 0315037500-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thái
Địa chỉ: 05.15 Tòa Nhà Orchard Garden, 128 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO TRí TUệ CảM XúC INDIGO

Mã số thuế: 0315648027 - Đại diện pháp luật: Dương Nguyệt Thanh
Địa chỉ: Số 19 Hoàng Minh Giám, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Kỹ NGHệ Sứ NOUVATEC

Mã số thuế: 0315650516 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tân
Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO TâM TRí LựC

Mã số thuế: 0314866590-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phùng Phong
Địa chỉ: 57A Trần Khắc Chân, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Kỹ THUậT SPD

Mã số thuế: 0315656733 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Thọ
Địa chỉ: 246 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT XâY DựNG ECONS

Mã số thuế: 0315648468 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Quân
Địa chỉ: 1D Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TAI'S HOUSES

Mã số thuế: 0315654623 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Tài
Địa chỉ: Số 46 Đường số 1, Cư xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT TOàN ấN

Mã số thuế: 0303075477-002 - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Khoa
Địa chỉ: 71 Đường số 1 Cư xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Vũ TRườNG 191

Mã số thuế: 0315647841 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: 91/1 - 91/1A Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư LIêM NGUYễN

Mã số thuế: 0315649990 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Liêm
Địa chỉ: 55 đường số 1, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TMDV ĐạI DươNG XANH

Mã số thuế: 0315644008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Số 69 Đường Số 1, Cư Xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home