Demo home

Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐậU HOMEMADE- CHI NHáNH 213D2

Mã số thuế: 0314520024-006 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hương Giang
Địa chỉ: 213 Nguyễn Gia Trí (D2), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH CHIếN HưNG TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 4200659005-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chiến
Địa chỉ: Tháp 1, Tầng 3, Căn hộ WT1-2.OT09, Số 71/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐịA ốC DP LAND

Mã số thuế: 0315648877 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Quyên
Địa chỉ: văn phòng 02, Tâng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên P, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG LUậT Sư TRươNG VĩNH THủY

Mã số thuế: 0315650474 - Đại diện pháp luật: Trương Vĩnh Thủy
Địa chỉ: Số 32Co Cư xá 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ISABELLE VNRENTING

Mã số thuế: 0315643766 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Hà
Địa chỉ: Văn phòng 05, tầng 24, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biê, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH LOOK FORWARD

Mã số thuế: 0315656099 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Thanh
Địa chỉ: 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SAIGON-SEOUL

Mã số thuế: 0315655313 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Phùng
Địa chỉ: Phòng 1603, Tầng 16, Khu Văn Phòng Tòa nhà PEARL PLAZA, 561A, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KBG

Mã số thuế: 0315650403 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trúc Mi
Địa chỉ: 6 Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VIETUNION INVESTMENT

Mã số thuế: 0315650019 - Đại diện pháp luật: Tsang Chi Lun Alan
Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRUNG NAM SOLAR

Mã số thuế: 0315653323 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Khâm
Địa chỉ: 69/47b Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ROMAN BATTLE TECHNOLOGY INC

Mã số thuế: 0315643364 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Hà
Địa chỉ: Lầu 2, toà nhà EBM, số 394 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LUBCHEM VIETNAM

Mã số thuế: 0315653108 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Luận
Địa chỉ: Tầng Lửng,Tòa nhà Melody Tower, Số 422-424 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TIếP VậN THươNG CảNG SàI GòN

Mã số thuế: 0315648588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt
Địa chỉ: 292 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH LION PENCIL (VIệT NAM)

Mã số thuế: 0315656596 - Đại diện pháp luật: Lee, Ye-Wen
Địa chỉ: 649/46/21 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

VPĐD DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH TạI TP.HCM

Mã số thuế: 0315658787 - Đại diện pháp luật: Đặng Lê Hiền Hòa
Địa chỉ: Phòng 02, VP 02 tầng 08 TN Pearl Plaza 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MCS ELECTRONICS

Mã số thuế: 0315655962 - Đại diện pháp luật: Phua Chun Keat Raymond
Địa chỉ: Phòng 2, Tầng 10, Pearl Plaza, số 561A, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH BìNH THạNH CôNG TY TNHH KINH DOANH PHâN PHốI KHí HóA LỏNG QUANG MINH

Mã số thuế: 3702275794-006 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Huy
Địa chỉ: 47/2/28 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN KHáNH CHâU

Mã số thuế: 0315649341 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Cảnh
Địa chỉ: 22/17E Huỳnh Đình Hai, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV LTS INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0315654849 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: 238/3 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN FARMFRESH VN

Mã số thuế: 0315652111 - Đại diện pháp luật: Giã Thị Mai Hiên
Địa chỉ: 180/89 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GRAND MARBLE VIệT NAM

Mã số thuế: 0315649581 - Đại diện pháp luật: Hồ Kim Vân
Địa chỉ: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MA DAM SáU

Mã số thuế: 0315658191 - Đại diện pháp luật: Hoàng Duy Hiệp
Địa chỉ: L67-01, 01A Tòa Nhà Landmark 81- Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư ĐịNH Cư TOàN CầU EU IMMI

Mã số thuế: 0315655296 - Đại diện pháp luật: Bàn Thị Thiên Nga
Địa chỉ: Landmark 2, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THI CôNG TRANG TRí NộI NGOạI THấT TàI DECOR

Mã số thuế: 0315650146 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hà
Địa chỉ: Số 135/22 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU GốM Sứ ĐặNG CHưởNG

Mã số thuế: 0315653429 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Chưởng
Địa chỉ: 15/20 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ WOW

Mã số thuế: 0315653570 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: 135/22 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CửA HàNG CôNG NGHIệP CôNG MINH NếT

Mã số thuế: 0301418979-001 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Căn
Địa chỉ: 602/41B Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐIệN Tử JVC VN

Mã số thuế: 0315654380 - Đại diện pháp luật: Mã Đăng Quang
Địa chỉ: 298 Đường D2, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI FRENCH DRYCLEAN

Mã số thuế: 0315658089 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Thoa
Địa chỉ: 15/83/26 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DREAM REALTY

Mã số thuế: 0315645812 - Đại diện pháp luật: Noh (Spouse Of Choi) Hyun Mi
Địa chỉ: Nhà dịch vụ số P5-SH.04 (Shophouse), Tòa nhà Park 5, Vinhome, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP FANSIPAN

Mã số thuế: 0315645717 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Sang
Địa chỉ: 284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TM - XâY DựNG MINH PHươNG

Mã số thuế: 0315658836 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Phượng
Địa chỉ: Lầu 2, Saigonicom Building, 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

FUJI LANDMARK II - CHI NHáNH CôNG TY TNHH THE FUJI LANDMARK

Mã số thuế: 0315038279-005 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thụy Thy Thy
Địa chỉ: 40/8 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI TRầN GIA PHú THịNH

Mã số thuế: 0315656807 - Đại diện pháp luật: Trần Nhật Hoàng
Địa chỉ: 14B8 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN Hạ TầNG Kỹ THUậT SàI GòN (NTNN)

Mã số thuế: 0315652880 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Cúc
Địa chỉ: 17/5 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Đá BàN

Mã số thuế: 0315648637 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Chung
Địa chỉ: 54/9 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ANANDA MARGA SAIGON

Mã số thuế: 0315649895 - Đại diện pháp luật: Đào Thụy Thúy Anh
Địa chỉ: Số nhà 292/19L, Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH GAS TRườNG THịNH

Mã số thuế: 0315647457 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Trường
Địa chỉ: 103 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH VậN TảI TKT THIêN KIM

Mã số thuế: 0315648595 - Đại diện pháp luật: Trương Hữu Thọ
Địa chỉ: 372/5C Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ PARADISE

Mã số thuế: 0315643773 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trương Thành Luân
Địa chỉ: 344-346 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tỉnh TP Hồ Chí Minh

Demo home