Demo home

Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TOàN Dự

Mã số thuế: 2100645975 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Công
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ LạC TIếN TRUNG

Mã số thuế: 4500587760-001 - Đại diện pháp luật: Tăng Xuân Hòa
Địa chỉ: Khóm 4, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH VLXD VIệT KHANG

Mã số thuế: 2100646023 - Đại diện pháp luật: Chung Thị Hồng
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI AWIN

Mã số thuế: 2100645929 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vũ Linh
Địa chỉ: ấp Chánh Hội A, Xã Ngãi Hùng, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PETRO ĐôNG BắC - CửA HàNG XăNG DầU TRà VINH

Mã số thuế: 0312419357-005 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: Thửa đất số 1444, tờ bản đồ số 09, ấp Quy Nông B, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH Tư VấN - THIếT Kế - XâY DựNG KHUYêN BảO

Mã số thuế: 2100646016 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Khuyên
Địa chỉ: âấp Đa Cần, Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH THIếT Kế KIếN TRúC XâY DựNG KIếN HưNG

Mã số thuế: 2100645943 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Linh Trường
Địa chỉ: 14/7, ấp Bích Trì, Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH LAVIFARM TRà VINH

Mã số thuế: 2100645936 - Đại diện pháp luật: Đinh Hùng Dũng
Địa chỉ: ấp Nguyệt Lãng C, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0315585063-002 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Coopmart đường Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ THể THAO HàO HươNG

Mã số thuế: 2100645968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phong Hưng
Địa chỉ: Số 20, Phạm Ngũ Lão, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG Và THươNG MạI TRUNG NGHĩA - DUYêN HảI

Mã số thuế: 2100645781 - Đại diện pháp luật: Trương Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Khóm 2, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH KHáCH SạN NGUYễN HUỳNH

Mã số thuế: 2100645799 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Tân Ngại, Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐạT THươNG

Mã số thuế: 2100645774 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Đạt
Địa chỉ: Số 45 Khóm 3, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SUPERSHIP TRà VINH

Mã số thuế: 2100645735 - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Tân
Địa chỉ: Số 107 Đường Đồng Khởi, Khóm 9, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TAM QUốC HùNG

Mã số thuế: 2100645728 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Hùng
Địa chỉ: Số 108, đường D5, khóm 2, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH ĐôNG NGUYêN TRà VINH

Mã số thuế: 2100645767 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hằng
Địa chỉ: Số 124A Nguyễn Đáng, khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư QUốC Tế KYOUDAI - CHI NHáNH TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0314999287-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài
Địa chỉ: Quốc lộ 60, ấp 3, Thị trấn Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG KHáNH DUY

Mã số thuế: 2100645534 - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Cương
Địa chỉ: ấp Hòa Lạc C, Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DừA AN PHáT

Mã số thuế: 2100645414 - Đại diện pháp luật: Lý Huy Cường
Địa chỉ: số 259/8, Khóm 1, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN MST

Mã số thuế: 2100645598 - Đại diện pháp luật: Đặng Tôn Hà
Địa chỉ: 270 Phan Đình Phùng, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL TRà VINH - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-006 - Đại diện pháp luật: Võ Hoài Đàm Lê
Địa chỉ: Số 156 Nguyễn Đáng - Khóm 6, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DượC PHẩM Hà LINH

Mã số thuế: 2100645559 - Đại diện pháp luật: Khổng Thị Hà
Địa chỉ: Đường Hồ Thị Nhâm, ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ KHáCH SạN PHáT HOàI

Mã số thuế: 2100645527 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Hoài
Địa chỉ: ấp Long Điền, Xã Long Toàn, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH TRâM ANH - DUYêN HảI

Mã số thuế: 2100645502 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Tú Trâm
Địa chỉ: Tuyến đường số 01, Xã Long Toàn, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐAN THANH - DUYêN HảI

Mã số thuế: 2100645485 - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Hùng
Địa chỉ: Số 65, Quốc lộ 53, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ LâM UYêN

Mã số thuế: 2100645492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tú Uyên
Địa chỉ: Đường Lê Văn Tám, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GIảI PHáP PHầN MềM MIềN TâY

Mã số thuế: 2100645439 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Khoa
Địa chỉ: ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG THàNH VINH TV

Mã số thuế: 2100645446 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Minh
Địa chỉ: Số 42/10, QL53, ấp Đa Cần, Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHáCH SạN AN KHANG

Mã số thuế: 2100645478 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Biên Duyên
Địa chỉ: Số 69 Võ Văn Kiệt, khóm 8, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN SHB TạI TỉNH TRà VINH

Mã số thuế: 0315257665-002 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Lâm
Địa chỉ: Quốc lộ 60, ấp Tân Đại, Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH TMDV TUYềN PHúC

Mã số thuế: 2100644971 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Truyền
Địa chỉ: ấp Kinh Xáng, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN XâY DựNG TRườNG THANH

Mã số thuế: 2100644844 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: ấp Xuân Thạnh, Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

KHốI MặT TRậN Tổ QUốC Và CáC đOàN THể CHíNH TRị - Xã HộI HUYệN

Mã số thuế: 2100644890 - Đại diện pháp luật: Hồ Quang Xê
Địa chỉ: 238, Mậu Thân, Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH & Sự KIệN SàI GòN TOUR - TRà VINH

Mã số thuế: 2100644900 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Kiệt
Địa chỉ: Số 178, Mậu Thân, khóm 10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG MôI TRườNG CửU LONG

Mã số thuế: 2100644876 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Trâm
Địa chỉ: Số 357, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY Cổ PHầN CắT MAY SOFA HOA SEN

Mã số thuế: 2100644918 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Hoàng Vỹ
Địa chỉ: Khu C3, Khu công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN - ĐồNG BằNG CửU LONG

Mã số thuế: 2100644724 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Vinh
Địa chỉ: Hương lộ 81, ấp Giồng Giếng, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ ĐứC VIệT TV

Mã số thuế: 2100644731 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Ngọc Rạng
Địa chỉ: Khóm Long Thạnh, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ ĐồNG ANH

Mã số thuế: 2100644763 - Đại diện pháp luật: Diệp Thanh Anh
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU SAO KIM - CửA HàNG XăNG DầU Số 9

Mã số thuế: 0312533236-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Kinh A, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

Demo home