Demo home

Tỉnh Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU SAO KIM - CửA HàNG XăNG DầU Số 9

Mã số thuế: 0312533236-009 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Kinh A, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG DUY TâM

Mã số thuế: 2100643495 - Đại diện pháp luật: Phùng Khánh Duy
Địa chỉ: Số 393, Quốc lộ 53, Khóm 5, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG ANH TRà VINH

Mã số thuế: 2100643590 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nhân
Địa chỉ: Số 36A đường Dương Quang Đông, Khóm 1, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH TM TRà VINH

Mã số thuế: 2100643537 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Phượng
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI-CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0100283873-121 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Cường
Địa chỉ: TRV-PG2-05, TRV-PG2-05A,TRV-PG2-06, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO TRUNG TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100642660 - Đại diện pháp luật: Lâm Mộng Nguyên
Địa chỉ: ấp Giồng Giếng, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LÊ MINH NHỰT

Mã số thuế: 2100642653 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Huỳnh Như
Địa chỉ: ấp Cây Hẹ, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

HTX NÔNG NGHIỆP HIỆP THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2100642540 - Đại diện pháp luật: Lâm Quốc Việt
Địa chỉ: 52, Quốc Lộ 54, Phú Nhiêu, Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 2100642572 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Kết
Địa chỉ: ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ HĐND - UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

Mã số thuế: 2100642565 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhiên
Địa chỉ: Số 18, đường 3/2, Khóm 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG NHỎ NHẸ TV

Mã số thuế: 2100642452 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Phong
Địa chỉ: Số 4A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ SÁCH BÁCH VIỆT

Mã số thuế: 2100642526 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Gấm
Địa chỉ: 363 Đường 19/5, khóm 8, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TỪ THIỆN

Mã số thuế: 2100641931 - Đại diện pháp luật: Từ Chí Thiện
Địa chỉ: Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MTV SAN LẤP MẶT BẰNG PHONG LINH

Mã số thuế: 2100641924 - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Phong
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU ĐỒNG HƯƠNG-CHI NHÁNH HUYỀN HỘI

Mã số thuế: 2100538814-002 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Trà
Địa chỉ: ấp Cầu Xây, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

TRƯỜNG MẦM NON - TIỂU HỌC VIỆT ANH

Mã số thuế: 2100609180-001 - Đại diện pháp luật: Thái Thị Thanh Hoa
Địa chỉ: Số 306-308, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẬP SƠN

Mã số thuế: 2100642082 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: ấp Trà mềm, Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JACKCOM TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100641882 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hòang Thanh Mộng
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH MTV THạCH SAO

Mã số thuế: 2100639234 - Đại diện pháp luật: Thạch Sao
Địa chỉ: ấp Sóc Ruộng, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG CHí THàNH TV

Mã số thuế: 2100638657-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đực
Địa chỉ: khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAY GIA CôNG TUấN NGọC

Mã số thuế: 2100639298 - Đại diện pháp luật: Vương Ngọc Quý
Địa chỉ: 254B, Đường 30/4, khóm 6, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

HợP TáC Xã THươNG MạI DịCH Vụ CàNG LONG

Mã số thuế: 2100639280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dưỡng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG BảO TRâN TV

Mã số thuế: 2100639227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: 243 Vũ Đình Liệu, ấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CT - LOTTO TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0314000924-008 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Minh Ngọc
Địa chỉ: Số 62, Đường Phạm Hồng Thái, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG THUầN LONG

Mã số thuế: 2100639241 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: Khóm 8, Phường 8, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN MặT TRờI TRUNG NAM TRà VINH

Mã số thuế: 2100639202 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tâm Thịnh
Địa chỉ: PG2-03 Vincom shop house, đường Phạm Hồng Thái, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH NHA KHOA SMILE HT-CHI NHáNH TRà VINH

Mã số thuế: 0314463104-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trung
Địa chỉ: 286 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG DịCH Vụ THươNG MạI V.A

Mã số thuế: 2100639178 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Địa chỉ: 158 Dương Quang Đông, Khóm 1, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG TáI TạO ECOTECH TRà VINH

Mã số thuế: 2100639185 - Đại diện pháp luật: Ti Chee Liang
Địa chỉ: ấp Láng Cháo, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU ĐịNH AN

Mã số thuế: 2100639139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Dương Hiểu
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Định An, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG TRà VINH

Mã số thuế: 2100639146 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hiền
Địa chỉ: khóm 10, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIệP Tư NHâN CầN VINH

Mã số thuế: 2100639107 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Khánh Vân
Địa chỉ: 120 Trương Văn Kỉnh, Khóm 1, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

HộI TươNG Tế NGườI HOA THàNH PHố TRà VINH

Mã số thuế: 2100639121 - Đại diện pháp luật: Dư Tráng Hồng
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Đáng, khóm 10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH TM - DV - VIỄN THÔNG GIANG SƠN CAMERA

Mã số thuế: 2100638216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Giang Sơn
Địa chỉ: ấp Trì Phong, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ẨM THỰC CÂY DỪA

Mã số thuế: 2100638181 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Giang
Địa chỉ: Số 2/77, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ TÂY NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TRÀ VINH

Mã số thuế: 1501015175-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Huy Hòang
Địa chỉ: 177, đường Sơn Thông, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG MINH QUÂN

Mã số thuế: 2100638015 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Nhàn
Địa chỉ: Số 32/2, Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÀ VINH PALACE 3

Mã số thuế: 2100638093 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Khánh
Địa chỉ: Số 18, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2100638086 - Đại diện pháp luật: Phùng Vĩnh Thành
Địa chỉ: 153 Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

CHI NHÁNH TRÀ VINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 1101846055-013 - Đại diện pháp luật: Thiều Sỹ Thăng
Địa chỉ: ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh

Demo home