Demo home

Tỉnh Vĩnh Long

CôNG AN Xã BìNH PHướC

Mã số thuế: 1501100261 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hậu
Địa chỉ: Phước Tường A, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV TV GLOBAL

Mã số thuế: 1501100381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Vinh
Địa chỉ: Lô II-1, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Lộc, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN VUI CHơI GIảI TRí Lê QUốC MINH

Mã số thuế: 1501100173 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bắc Tiến
Địa chỉ: Số 209B/11 ấp Sơn Đông, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ SàI GòN ô Tô CầN THơ - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 1801310132-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hòa
Địa chỉ: Số 166 ấp Tân Xuân, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV DZô HAPPY

Mã số thuế: 1501100342 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hoài Dô
Địa chỉ: Số 207/18A đường Võ Văn Kiệt, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN NăM TRONG MộT - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0315515595-001 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Lợi
Địa chỉ: Số 96A đường Trần Đại Nghĩa, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV PHáT Lê DươNG

Mã số thuế: 1501100310 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Chiến
Địa chỉ: Số A75 Khóm 4, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH THàNH TàI VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501100102 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nên
Địa chỉ: Số 197 tổ 14, ấp 1, Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRUNG SơN ALPHA - NHà THUốC TRUNG SơN VĩNH LONG

Mã số thuế: 1801397528-004 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đúng
Địa chỉ: Số 9 đường Nguyễn Văn Thảnh, tổ 36, khóm 1, Phường Cái Vồn, Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH XD DV TM ĐạI THàNH

Mã số thuế: 1501100078 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thứ Nguyệt
Địa chỉ: Số 092 ấp Tân Hòa, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN SX TM XNK MEKONG BREED

Mã số thuế: 1501100060 - Đại diện pháp luật: Trịnh Huy Hoàng
Địa chỉ: Số 19/12 ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MạNH CảNH

Mã số thuế: 1501100014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Số 68/5B đường Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TGKC TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 0315585063-012 - Đại diện pháp luật: Ngô Mộng Thu
Địa chỉ: Tầng trệt Siêu thị Co.op Mart, Số 26 Đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH TBK - CHI NHáNH MIềN TâY

Mã số thuế: 0312176760-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khoa
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Tân Phú, Xã Tân Hòa, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV TUYếT HồNG VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501100092 - Đại diện pháp luật: Lý Tuyết Hồng
Địa chỉ: Số 81B đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế KIếN TRúC MINH NGọC

Mã số thuế: 1501099792 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Thùy Trang
Địa chỉ: Số 96 tổ 5, ấp 4, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN - XâY DựNG THIêN NGâN PHú

Mã số thuế: 1501099834 - Đại diện pháp luật: Trần Đông Luật
Địa chỉ: Số L5 đường số 2, KDC ấp Phước Yên B, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN SHB TạI TỉNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0315257665-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bạch Yến
Địa chỉ: Số 1C đường Nguyễn Văn Lâu, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ Kỹ THUậT GIA KHáNH

Mã số thuế: 1501099760 - Đại diện pháp luật: Hà Phú Vinh
Địa chỉ: Số 75 đường Xóm Chài, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH XâY DựNG Lê THàNH

Mã số thuế: 1501099785 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Trung
Địa chỉ: Số 8/3 đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH DầU KHí MIềN TâY - CHI NHáNH PHú AN

Mã số thuế: 1501071451-007 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Khoa
Địa chỉ: Số 81 tổ 3, ấp Phú An, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH BIO HAA

Mã số thuế: 1501099337 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Chung
Địa chỉ: Tổ 12, ấp Phú An, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ NGàY & ĐêM TỉNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0303023616-022 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thanh Phong
Địa chỉ: Số 260/21 Quốc lộ 1A, ấp Phú Long A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN THàNH Đô VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501099619 - Đại diện pháp luật: Trần Lê Bảo Châu
Địa chỉ: Tổ 9 ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH TM DV DU LịCH HOA NGọC MAI

Mã số thuế: 1501099626 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Mai
Địa chỉ: số 169 ấp Tân Thuận An, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

TRUNG TâM HòA GIảI THươNG MạI MIềN TâY

Mã số thuế: 1501099601 - Đại diện pháp luật: Tô Vĩnh Hòa
Địa chỉ: 67/31F, Đường Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV TM DV ĐIệN - ĐIệN Tử NăNG LượNG XANH

Mã số thuế: 1501099552 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Vũ
Địa chỉ: Số 37/12 đường Mậu Thân, khóm 2, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY ĐấU GIá HợP DANH CửU LONG TạI VĩNH LONG

Mã số thuế: 1500704422-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Minh
Địa chỉ: 68/18C Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV THàNH TâN VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501099591 - Đại diện pháp luật: Mỹ Thị Gái
Địa chỉ: 71/46/18 khóm 2, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV TấN PHáT VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501099400 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nữ
Địa chỉ: Số 26/15 khóm 1, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV THIếT Bị PCCC VĩNH LONG PHáT

Mã số thuế: 1501099633 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Số 64/1D đường Trần Phú, khóm 5, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN KIếN TRúC XâY DựNG QUốC THịNH MEKONG

Mã số thuế: 1501099584 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Thịnh
Địa chỉ: Số 182/1 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV Tạ DUY áNH

Mã số thuế: 1501098728 - Đại diện pháp luật: Tạ Duy ánh
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 8, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH Cá BốNG TượNG VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501098615 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trí
Địa chỉ: Tổ 26, ấp Đông Hậu, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

ĐIểM TRườNG Tư THụC SAO MAI

Mã số thuế: 1501098862 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Hồng
Địa chỉ: Tổ 13 ấp An Thới, Xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH XâY DựNG NGUYễN HOàNG BìNH MINH

Mã số thuế: 1501098573 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Thuận Tiến C, Xã Thuận An, Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN SAKUMI VIệT NAM- CHI NHáNH LONG Hồ

Mã số thuế: 1801603065-007 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thà
Địa chỉ: Số 20/2 ấp Phước Long, Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV TM DV VT Hà PHáT

Mã số thuế: 1501098580 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Mỹ Liên
Địa chỉ: Số 270C/10, ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV Lê HằNG VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501098541 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tám
Địa chỉ: Số 19B/13, ấp Tân An, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

HợP TáC Xã THươNG MạI - DịCH Vụ HòA NINH

Mã số thuế: 1501098799 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Trai
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Hòa Quí, Xã Hòa Ninh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Demo home