Demo home

Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ GLOBALFOOD

Mã số thuế: 2500626328 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thao
Địa chỉ: Thôn Lý Nhân, Xã Phú Xuân, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và MôI TRườNG DOANH VượNG

Mã số thuế: 2500626455 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hải Tân
Địa chỉ: Thôn Vải, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP PROFIBER (VIệT NAM)

Mã số thuế: 2500626279 - Đại diện pháp luật: Ling Yixun
Địa chỉ: Lô R, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH HWASEUNG TECH VINA

Mã số thuế: 2500626462 - Đại diện pháp luật: Lim Hwayeun
Địa chỉ: Lô A7, Khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH VT XD TM HIềN HợP

Mã số thuế: 2500626416 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Rừng Sằm, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOANGMINHSG

Mã số thuế: 2500626494 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Đê Hến, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DU LịCH Và THươNG MạI TAM ĐảO

Mã số thuế: 2500626261 - Đại diện pháp luật: Hoàng Việt Tú
Địa chỉ: Thôn Thanh Lanh, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG BắC NAM NOVO

Mã số thuế: 2500626381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm
Địa chỉ: Đội 1, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH NHậT THư T-H

Mã số thuế: 2500626254 - Đại diện pháp luật: Kiều Lâm Tới
Địa chỉ: Thôn Thủ Độ, Xã An Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN THàNH PHáT

Mã số thuế: 2500626367 - Đại diện pháp luật: Hà Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn 03, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG MAY AN PHáT

Mã số thuế: 2500626247 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết 1, Xã Đạo Tú, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI VĩNH PHúC - CôNG TY TNHH PALLET NHậT MINH

Mã số thuế: 0107824306-001 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Thanh Cao, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ THE SUN

Mã số thuế: 2500626487 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Tổ Yên Mỹ 2, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí Và THươNG MạI PHúC YêN

Mã số thuế: 2500626222 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thuận ánh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI BảO NGọC VĩNH PHúC

Mã số thuế: 2500626430 - Đại diện pháp luật: Đặng Thùy Linh
Địa chỉ: Số nhà 68, Tổ I, Phường Trưng Nhị, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHúC THịNH VP

Mã số thuế: 2500626342 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Hồng
Địa chỉ: Số nhà 14, Ngõ 3 đường Phan Bội Châu, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN THàNH PHáT CET

Mã số thuế: 2500626134 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Địa chỉ: Phố Nguyễn Trinh, Khu đất dịch vụ Giếng Han, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI BTH

Mã số thuế: 2500626448 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khu hành chính 15, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH DượC PHẩM Và THIếT Bị Y Tế GIA LINH

Mã số thuế: 2500626399 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Báu
Địa chỉ: Đường Dương Tĩnh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

VăN PHòNG ĐạI DIệN GMS TạI TỉNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 2500626293 - Đại diện pháp luật: KIM SUNG HUN
Địa chỉ: Số 8, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THU BắC

Mã số thuế: 2500626303 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thu
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Xóm Đậu, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN KếT NốI TRườNG HọC VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0107656958-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyển
Địa chỉ: xóm Đậu, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MặT TRờI GIảI TRí

Mã số thuế: 2500626286 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Thắng
Địa chỉ: Số 83, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH HUệ TOảN

Mã số thuế: 2500626335 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Huệ
Địa chỉ: Số 11 đường Tô Hiệu, Khu HC 13, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH KATRACO

Mã số thuế: 2500626141 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Nam
Địa chỉ: Đường An Bình, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ LOGISTICS DHC

Mã số thuế: 2500626409 - Đại diện pháp luật: Trần Hà Trang
Địa chỉ: Số 311, đường Quang Trung, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC Và XâY DựNG 393 HOME

Mã số thuế: 2500626310 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thanh
Địa chỉ: Số 90 đường Hùng Vương, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và PHáT TRIểN THươNG MạI ĐôNG HưNG

Mã số thuế: 2500625927 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải Đông
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH NAM QUANG VP

Mã số thuế: 2500626085 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thắng
Địa chỉ: TDP Trong Ngoài, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế CERIE (VIệT NAM)

Mã số thuế: 2500617940-001 - Đại diện pháp luật: Lau Sau Wan
Địa chỉ: Thôn Hưởng Lộc, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH AEON MOTOR VIệT NAM

Mã số thuế: 2500625892 - Đại diện pháp luật: Chung Chieh- Lin
Địa chỉ: Lô D9, Khu Công Nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG KIM HOàNG

Mã số thuế: 2500626127 - Đại diện pháp luật: Đầu Quang Trung
Địa chỉ: Thôn Bình Lâm, Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DU LịCH HOàNG GIA

Mã số thuế: 2500626159 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Hiếu
Địa chỉ: Thôn Cả, Đinh Xá, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH NAM ANH PHáT

Mã số thuế: 2500625966 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hùng
Địa chỉ: Thôn Giã Bàng, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TATUTI

Mã số thuế: 2500626198 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Lụa
Địa chỉ: Thôn Xám, Xã Ngũ Kiên, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH THươNG MạI TRườNG GIANG

Mã số thuế: 2500625934 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thủy
Địa chỉ: Đội 3, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SONG HâN VP

Mã số thuế: 2500626078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Bắc Cường, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN GIáO DụC VIETGENIUS

Mã số thuế: 2500625846 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Hòa Loan, Xã Lũng Hòa, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ GIốNG CâY TRồNG HồNG PHươNG

Mã số thuế: 2500625998 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI 88 VĩNH PHúC

Mã số thuế: 2500625902 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Toàn
Địa chỉ: Thôn Vân Nội, Xã Vân Hội, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Demo home