Demo home

Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ BÌNH NGỌC

Mã số thuế: 5200894579 - Đại diện pháp luật: Hà Kim Bình
Địa chỉ: Thôn Yên Phú, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐẠI GIA

Mã số thuế: 5200894586 - Đại diện pháp luật: Triệu Ngọc Gia
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ RAU HOA QUẢ CÔNG NGHỆ CAO TRỌNG THẮM

Mã số thuế: 5200894554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Trọng
Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Liễu Đô, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC NGHĨA VĂN

Mã số thuế: 5200894515 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 5200894561 - Đại diện pháp luật: Đào Anh Đức
Địa chỉ: Thôn Trực Bình 2, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CHI NHÁNH YÊN BÁI - CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500618944-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Số 194, đường Đinh Tiên Hòang, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH CÂY XANH HÀ THỨ

Mã số thuế: 5200894610 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Thứ
Địa chỉ: Tổ 52, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200894593 - Đại diện pháp luật: Hòang Thanh Bình
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU XUÂN ÁI

Mã số thuế: 5200894723 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Khe Quýt, Xã Xuân ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200894804 - Đại diện pháp luật: Hòang Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Tổ 27, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

TRUNG TâM KHUYếN CôNG Và XúC TIếN THươNG MạI TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 5200892324 - Đại diện pháp luật: Đoàn Lê Khoa
Địa chỉ: Tổ 36, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN CHế BIếN Gỗ LâM GIANG

Mã số thuế: 5200892268 - Đại diện pháp luật: Lương Vĩnh Lộc
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

HợP TáC Xã LũNG Lô

Mã số thuế: 5200892243 - Đại diện pháp luật: Đỗ Bảo Long
Địa chỉ: Thôn Dạ, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Cơ QUAN KIểM TRA- THANH TRA HUYệN VăN YêN

Mã số thuế: 5200892282 - Đại diện pháp luật: Hòang Thị Hà
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

TRườNG MầM NON VIễN SơN

Mã số thuế: 5200892194 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hợi Thuần
Địa chỉ: Thôn Khe Dứa, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

ĐộI QUảN Lý TRậT Tự Đô THị - THị Xã NGHĩA Lộ

Mã số thuế: 5200892229 - Đại diện pháp luật: Hòang Đình Hải
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN GIáO DụC THIêN THạCH THảO CHI NHáNH TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0107835474-003 - Đại diện pháp luật: Trần Huyền Trang
Địa chỉ: Số nhà 322, tổ 66, đường Thành Công, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

VăN PHòNG CôNG CHứNG Vũ BíCH HUệ

Mã số thuế: 5200892148 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Bích Huệ
Địa chỉ: Số nhà 803, đường Diện Biên, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN KHởI NGHIệP YêN BáI

Mã số thuế: 5200892042 - Đại diện pháp luật: Nông Kim Ngọc
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐỈNH PHONG

Mã số thuế: 5200890895 - Đại diện pháp luật: Sùng A Chu
Địa chỉ: Bản Có Mông, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CP SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC VÀ IN YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200890831 - Đại diện pháp luật: Vũ Kim Hải
Địa chỉ: Số nhà 68, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MTV - YB "HOME

Mã số thuế: 5200890870 - Đại diện pháp luật: Phùng Minh Thắng
Địa chỉ: Đường Bảo Lương, ngõ 357, tổ 26, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN HELIOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200890768 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Lợi
Địa chỉ: Ngõ 53, Tổ 59, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƯỜNG THỊNH YB

Mã số thuế: 5200890888 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Nông
Địa chỉ: Số nhà 13, ngõ 20, đường An Hòa, tổ Tông Pọng 2, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH DŨNG QUỲNH LỤC YÊN

Mã số thuế: 5200890750 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tho
Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 5200890574 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Nam
Địa chỉ: Tổ 4B, phố Hồng Yên, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH ĐÁ GRANIT DƯƠNG BÍCH

Mã số thuế: 5200890567 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh 2, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU HN

Mã số thuế: 5200890581 - Đại diện pháp luật: Ngô Thành Hưng
Địa chỉ: Thôn Đức Tiến, Xã Đông An, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XUÂN THIỆN YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200890528 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Hương
Địa chỉ: Bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP ĐÁ JING LEI

Mã số thuế: 5200890486 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Thủy
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH TUẤN TRƯỜNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200890479 - Đại diện pháp luật: Lưu Ngọc Hòan
Địa chỉ: Số nhà 138, đường Tuệ Tĩnh, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN VĂN YÊN

Mã số thuế: 5200890510 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Ngọc
Địa chỉ: ., Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ CÔ GIÀNG

Mã số thuế: 5200890503 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Cao Đại
Địa chỉ: Thôn Cầu Cao, Xã An Bình, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN SẠCH PHÚC HẰNG

Mã số thuế: 5200889787 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Phúc
Địa chỉ: SN 436, Tổ 53, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 5200889593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hòang Chương
Địa chỉ: Tổ 53, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN MAI NAM

Mã số thuế: 5200889723 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Nam
Địa chỉ: Thôn Bỗng, Xã Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN TẠI TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200889547 - Đại diện pháp luật: Hồ Đức Hợp
Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, tổ 55, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH GỖ TỐT HÒANG BÁCH

Mã số thuế: 5200889459 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Thắng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp âu Lâu, Xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH SX TM THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 5200889480 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Bảo
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ THẰNG LỢI

Mã số thuế: 5200889498 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Lợi
Địa chỉ: Thôn Nạng, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Demo home